Isaias 53:1-12

  • Pag-antos, kamatayon, ug paglubong sa alagad ni Jehova (1-12)

    • Gitamay ug gilikayan (3)

    • Nagpas-an sa mga sakit ug kasakit (4)

    • ‘Samag karnero nga gidala sa ihawanan’ (7)

    • Gipas-an niya ang sala sa daghan (12)

53  Kinsay mituo sa mga butang nga among gisulti?*+ Ug kon bahin sa bukton ni Jehova,+ kang kinsa kini gipadayag?+   Siya moturok samag gamayng sanga+ atubangan niya,* samag gamot sa umaw nga yuta. Dili siya dungganon ug halangdon tan-awon;+Ug dihang makita namo siya, ang iyang panagway dili makapadani kanamo.*   Siya gitamay ug gilikayan sa mga tawo.+ Usa siya ka tawo nga alang* sa mga kasakit ug sinati sa sakit. Daw gitago ang iyang nawong gikan kanamo.* Siya gitamay, ug giisip namo siya nga walay hinungdan.+   Sa pagkatinuod gidala niya ang among mga sakit,+Ug gipas-an niya ang among mga kasakit.+ Apan giisip namo nga siya gihampak, gibunalan, ug gisakit sa Diyos.   Apan siya giduslak+ tungod sa among kalapasan;+Siya gipaantos pag-ayo tungod sa among mga kasaypanan.+ Gipas-an niya ang silot alang sa among kalinaw,+Ug tungod sa iyang mga samad kami naayo.+   Samag mga karnero kaming tanan nahisalaag,+Ang matag usa miliso sa iyang kaugalingong dalan,Ug gipahinabo ni Jehova nga pas-anon niya ang tanan namong sala.+   Siya gidaogdaog+ ug gitugotan niya nga sakiton siya,+Apan wala niya bukha ang iyang baba. Sama siyag karnero nga gidala sa ihawanan,+Samag bayeng karnero nga naghilom lang atubangan sa mga tig-alot niini,Ug wala niya bukha ang iyang baba.+   Siya gidaogdaog ug gidala nga hinikawan sa hustisya;Ug kinsa may magtagad sa mga detalye sa iyang kaliwatan?* Kay siya giwagtang gikan sa yuta sa mga buhi;+Tungod sa kalapasan sa akong katawhan siya gihampak.*+   Ug siya gihatagag lubnganan* taliwala sa mga daotan+Ug taliwala sa mga dato* dihang siya namatay,+Bisag wala siya makabuhat ug sayop*Ug walay panglimbong sa iyang baba.+ 10  Apan kabubut-on* ni Jehova nga paantoson siya pag-ayo, ug gitugotan niya nga siya mag-antos. Kon imong itanyag ang iyang kinabuhi ingong halad sa pagkasad-an,+Makita niya ang iyang kaliwat,* lugwayan niya ang iyang mga adlaw,+Ug pinaagi kaniya ang kalipay* ni Jehova matuman.+ 11  Tungod sa iyang pag-antos, siya malipay sa iyang makita. Pinaagi sa iyang kahibalo ang matarong, ang akong alagad,+Motabang sa daghang tawo nga makabaton ug matarong nga baroganan,+Ug pas-anon niya ang ilang kasaypanan.+ 12  Tungod niana hatagan nako siyag bahin uban sa daghan,Ug bahinbahinon niya ang inagaw uban sa mga gamhanan,Kay gihatag niya ang iyang kinabuhi bisan hangtod sa kamatayon+Ug giisip siya nga usa sa mga malapason;+Gipas-an niya ang sala sa daghang tawo,+Ug nagpataliwala siya alang sa mga malapason.+

Mga Footnote

O posible, “sa among nadungog?”
Ang “niya” mahimong nagtumong sa usa ka tumatan-aw o sa Diyos.
O “wala siyay linaing hitsura nga tungod niana tinguhaon namo siya.”
O “nakasabot.”
O posible, “Nahisama siya sa usa nga gitalikdan sa mga tawo.”
O “iyang paagi sa pagkinabuhi?”
O “gipatay pinaagig hampak.”
O “Ug may usa nga maghatag kaniyag lubnganan.”
Literal, “sa datong tawo.”
O “kapintasan.”
O “kabubut-on; gikahimut-an.”
Literal, “binhi.”
O “kalipay.”