Isaias 52:1-15

  • Pagmata, Oh Zion! (1-12)

    • Matahom nga mga tiil sa nagdalag maayong balita (7)

    • Mga tigbantay sa Zion dungang maninggit (8)

    • Kadtong nagdala sa mga galamiton ni Jehova kinahanglang hinlo (11)

  • Alagad ni Jehova bayawon (13-15)

    • Nadaot nga panagway (14)

52  Pagmata! Pagmata! Sul-obi ang imong kaugalingon ug kusog,+ Oh Zion!+ Isul-ob ang imong nindot nga mga besti,+ Oh Jerusalem, ang balaang siyudad! Kay dili na mosulod kanimo ang hugaw+ ug dili tinuli.   Itaktak ang abog, bangon, ug lingkod, Oh Jerusalem. Luagi ang mga higot sa imong liog, Oh binihag nga anak nga babaye sa Zion.+   Kay kini ang giingon ni Jehova: “Gibaligya mo nga walay bili,+Ug gilukat mo nga walay salapi.”+   Kay kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Sa sinugdan, ang akong katawhan miadto sa Ehipto aron mopuyo didto ingong langyaw;+Unya gidaogdaog sila sa Asirya sa wala lamay hinungdan.”   “Busa unsa may akong buhaton niini nga kahimtang?” miingon si Jehova. “Kay ang akong katawhan gikuha sa wala lamay bili. Kadtong mga nagmando kanila padayong nagsinggit sa kadaogan,”+ miingon si Jehova,“Ug sa tibuok adlaw ang akong ngalan kanunayng gipasipalahan.+   Tungod niana ang akong katawhan makaila sa akong ngalan;+Tungod niana sila makaila nianang adlawa nga ako ang Usa nga nagsulti. Tan-awa, ako kini!”   Pagkatahom sa mga tiil diha sa kabukiran sa usa nga nagdalag maayong balita,+Ang usa nga nagmantalag pakigdait,+Ang usa nga nagdalag maayong balita bahin sa mas maayong butang,Ang usa nga nagmantalag kaluwasan,Ang usa nga miingon sa Zion: “Ang imong Diyos nahimong Hari!”+   Pamati! Ang imong mga tigbantay magpatugbaw sa ilang tingog. Sila dungang maninggit sa kalipay,Kay tin-aw* nila kining makita dihang tigomon pag-usab ni Jehova ang Zion.   Pagsadya mo, pagdungan mog singgit sa kalipay, kamong kagun-oban sa Jerusalem,+Kay gihupay ni Jehova ang iyang katawhan;+ iyang gilukat ang Jerusalem.+ 10  Gipakita ni Jehova ang iyang balaang bukton atubangan sa mga mata sa tanang nasod;+Ang tanan sa yuta makakita sa mga buhat sa pagluwas* sa atong Diyos.+ 11  Pahilayo, pahilayo, gula dinha,+ ayawg hikap ug bisan unsang hugaw!+ Gula sa iyang taliwala,+ pagpabilin mong hinlo,Kamo nga nagdala sa mga galamiton ni Jehova.+ 12  Kay mogula mo nga dili malisang,Ug dili mo kinahanglang mokalagiw,Kay si Jehova mag-una kaninyo,+Ug ang Diyos sa Israel ang inyong magbalantay sa luyo.+ 13  Tan-awa! Ang akong alagad+ molihok uban ang lawom nga pagsabot. Siya ipataas pag-ayo,Siya ituboy ug bayawon pag-ayo.+ 14  Sama nga daghan ang mitutok kaniya sa kahibulong—Kay nadaot ang iyang panagway nga labaw pa kay kang bisan kinsang tawoUg ang iyang hitsura nga labaw pa sa tawo⁠— 15  Makurat usab ang daghang nasod kaniya.+ Tak-omon sa mga hari ang ilang baba* sa iyang atubangan,+Kay ilang makita ang mga butang nga wala isulti kanilaUg hunahunaon ang mga butang nga wala nila madungog.+

Mga Footnote

O “mata sa mata.”
O “makakita sa kadaogan.”
O “Ang mga hari dili makatingog.”