Isaias 59:1-21

  • Mga sala sa Israel nakapabulag nila sa Diyos (1-8)

  • Pagsugid sa mga sala (9-15a)

  • Si Jehova nagpataliwala alang sa mga mahinulsolon (15b-21)

59  Tan-awa! Ang kamot ni Jehova dili mubo kaayo nga dili makaluwas,+Ug ang iyang dalunggan dili bungol* kaayo nga dili makadungog.+   Hinunoa, ang inyong mga kasaypanan maoy nakapabulag kaninyo sa inyong Diyos.+ Tungod sa inyong mga sala, gitagoan niya ang iyang nawong gikan kaninyo,Ug dili siya magpatalinghog kaninyo.+   Kay nahugawan sa dugo ang inyong mga palad+Ug sa kasaypanan ang inyong mga tudlo. Ang inyong mga ngabil nagsultig kabakakan,+ ug ang inyong dila nagyamyam sa kon unsay dili matarong.   Walay usa nga midepensa sa pagkamatarong,+Ug walay usa nga miadto sa korte nga mosultig kamatuoran. Nagsalig sila sa dili tinuod+ ug nagsultig walay pulos. Nanamkon silag kasamok ug nanganak sa kon unsay makadaot.+   Sila nagpatunghag mga itlog sa lalang bitin,Ug sila naghablon ug balay sa lawalawa.+ Bisan kinsa nga mokaon sa mga itlog niini mamatay,Ug bitin ang mogula sa napusa nga itlog.   Ang ilang balay sa lawalawa dili magsilbing besti,Ug ang mga butang nga ilang gihimo dili makatabang kanila.+ Ang ilang gipangbuhat makadaot,Ug kapintasan ang anaa sa ilang mga kamot.+   Ang ilang mga tiil nagdagan sa paghimog daotan,Ug sila nagdali sa pag-ula ug inosenteng dugo.+ Ang ilang mga hunahuna makadaot;Kalaglagan ug kadaot ang anaa sa ilang mga dalan.+   Wala sila mahibalo sa dalan sa pakigdait,Ug walay hustisya sa ilang mga alagianan.+ Gihimo nilang baliko ang ilang mga dalan;Walay nagaagi niini nga mahibalo sa pakigdait.+   Mao nga ang hustisya layo kanamo,Ug ang pagkamatarong wala makaapas kanamo. Kami padayong naglaom ug kahayag, apan kangitngit ang anaa kanamo;Naglaom mig kasanag, apan kami padayong naglakaw sa kangiob.+ 10  Kami nangapkap sa bungbong samag mga buta;Sama sa mga tawo nga walay mata kami padayong nangapkap.+ Kami nangapandol sa udtong tutok nga daw diha sa kangitngit sa kagabhion;Taliwala sa mga kusgan kami nahisama lamang sa mga patay. 11  Padayon ming nagangulob samag mga osoUg nag-agumod samag mga salampati tungod sa kasubo. Kami naglaom alang sa hustisya, apan walay hustisya;Alang sa kaluwasan, apan kini layo kanamo. 12  Kay kadaghan ming mirebelde kanimo;+Ang matag sala namo nagpamatuod batok kanamo.+ Kay nahibalo mi pag-ayo sa among mga pagrebeldeUg sa among mga kasaypanan.+ 13  Gilapas ug gilimod namo si Jehova;Gitalikdan namo ang among Diyos. Pagpangdaogdaog ug pagrebelde ang among ginahisgotan;+Nagplano mig kabakakan ug nagyamyam ug dili tinuod nga mga pulong gikan sa kasingkasing.+ 14  Ang hustisya giabog,+Ug ang pagkamatarong nagbarog sa layo;+Kay ang kamatuoran* napukan diha sa plasa,Ug ang bisan unsang matul-id dili makasulod. 15  Ang kamatuoran* nahanaw,+Ug bisan kinsa nga nagpahilayo gikan sa daotan giagawan. Nakita kini ni Jehova ug wala siya malipay,*Kay walay hustisya.+ 16  Nakita niya nga walay tawong makatabang,Ug nahibulong siya nga walay nagpataliwala,Busa ang iyang bukton nagdalag kaluwasan,*Ug ang iyang pagkamatarong nagpaluyo kaniya. 17  Unya iyang gisul-ob ang pagkamatarong samag kotamayaUg ang helmet sa kaluwasan* diha sa iyang ulo.+ Gisul-ob niya ang panimalos ingong sapot+Ug giputos niya ang iyang kaugalingon ug kasibot samag besti.* 18  Balosan niya sila sumala sa ilang gihimo:+ Kasuko ngadto sa iyang mga kontra, silot ngadto sa iyang mga kaaway.+ Balosan niya ang mga isla sa kon unsay nahiangay kanila. 19  Kadtong anaa sa salopanan sa adlaw mahadlok sa ngalan ni JehovaUg kadtong anaa sa subanganan sa adlaw mahadlok sa iyang himaya,Kay siya moabot samag nagbul-og nga suba,Nga gihandos sa espiritu ni Jehova. 20  “Ang Manlulukat+ moabot sa Zion,+Sa kaliwatan ni Jacob nga mitalikod sa kalapasan,”+ miingon si Jehova. 21  “Bahin kanako, kini ang akong pakigsaad kanila,”+ miingon si Jehova. “Ang akong espiritu nga anaa kanimo ug ang akong mga pulong nga gibutang nako sa imong baba​—⁠kini dili kuhaon gikan sa imong baba, sa baba sa imong mga anak,* o sa baba sa imong mga apo,”* miingon si Jehova, “sukad karon ug hangtod sa hangtod.”

Mga Footnote

Literal, “bug-at.”
O “pagkamatinud-anon.”
O “pagkamatinud-anon.”
Literal, “ug daotan kini sa iyang mga mata.”
O “nagdala kaniyag kadaogan.”
O “besti nga walay bukton.”
O “kadaogan.”
Literal, “binhi.”
Literal, “sa binhi sa imong binhi.”