Isaias 22:1-25

  • Pahayag bahin sa Walog sa Panan-awon (1-14)

  • Piniyalang si Sebna gipulihan ni Eliakim (15-25)

    • Simbolikong tarugo (23-25)

22  Usa ka pahayag bahin sa Walog sa Panan-awon:*+ Unsa may nahitabo kanimo nga ang tanan nimong katawhan misaka man sa mga atop?   Napuno ka sa kaguliyang,Usa ka siyudad nga saba, usa ka lungsod nga masadyaon. Ang imong mga patay wala patya pinaagi sa espadaO mamatay sa gubat.+   Ang tanan nimong diktador nangalagiw nga magkauban.+ Sila gidalang binilanggo nga wala gamitig pana. Ang tanan nga nakaplagan gidalang binilanggo,+Bisan pag sila mikalagiw ngadto sa layo.   Mao nga miingon ko: “Ayaw mog tan-aw kanako,Ug mohilak kog maayo.+ Ayaw mog pamugos sa paghupay kanakoTungod sa pagkalaglag sa anak nga babaye sa* akong katawhan.+   Kay adlaw kini sa kalibog ug sa kapildihan ug sa kaguliyang,+Gikan sa Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon,Sa Walog sa Panan-awon. Dunay pagpangguba ug paril+Ug pagsinggit ngadto sa bukid.   Gikuha sa Elam+ ang udyonganIngon man ang mga karong panggubat ug mga kabayo,*Ug gikuha sa Kir+ ang tabon sa* taming.   Ang imong kinamaayohang mga walog*Mapunog mga karong panggubat,Ug ang mga kabayo* mopuwesto sa ganghaan,   Ug ang salipod* sa Juda kuhaon. “Nianang adlawa kamo molantaw ngadto sa tipiganan sa mga hinagiban sa Balay sa Lasang,+  ug makita ninyo ang daghang gawang sa Siyudad ni David.+ Ug tigomon ninyo ang mga tubig sa ubos nga linaw.+ 10  Iphon ninyo ang mga balay sa Jerusalem, ug tumpagon ninyo ang mga balay aron palig-onon ang paril. 11  Ug maghimo mog pondohanag tubig sa taliwala sa duha ka paril alang sa tubig sa daan nga linaw, apan dili mo motan-aw sa Dakong Magbubuhat niini, ug dili ninyo makita ang Usa nga naghimo niini dugay na kanhi. 12  Nianang adlawa ang Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon,Motawag alang sa paghilak ug sa pagbangotan,+Alang sa pagpaupaw ug sa pagsul-ob ug sakong panapton. 13  Apan duna hinuoy pagsaulog ug pagsadya,Pag-ihaw ug mga baka ug mga karnero,Pagkaon ug karne ug pag-inom ug bino.+ ‘Mangaon kita ug manginom, kay ugma kita mangamatay.’”+ 14  Unya gipadayag kini ni Jehova sa mga panon sa akong mga igdulungog: “‘Wala nay pagtabon sa sala alang sa inyong kasaypanan hangtod kamo mangamatay,’+ miingon ang Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon.” 15  Kini ang giingon sa Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon: “Adtoa kini nga piniyalan, si Sebna,+ nga nagdumala sa balay,* ug sultihi siya, 16  ‘Unsa bay katungod nimo dinhi, ug kinsa bay paryente nimo dinhi, nga nagbangag man ka dinhi ug lubnganan alang kanimo?’ Siya nagbangag sa habog nga dapit aron himoon niyang lubnganan; siya nagtabas sa dakong bato aron himoon niyang pahulayanan.* 17  ‘Tan-awa! Gunitan ka pag-ayo ni Jehova ug ilabayg kusog. 18  Lukoton ka niya pag-ayo ug ilabay samag bola ngadto sa lapad nga yuta. Didto ka mamatay, ug maadto didto ang imong mahimayaong mga karo, nga usa ka kaulawan sa panimalay sa imong agalon. 19  Ug palagpoton ka nako gikan sa imong posisyon ug tangtangon gikan sa imong katungdanan. 20  “‘Nianang adlawa tawgon nako ang akong alagad nga si Eliakim+ nga anak ni Hilkias, 21  ug akong isul-ob kaniya ang imong taas nga besti, ug hugot nakong ibugkos kaniya ang imong paha,+ ug ihatag nako kaniya ang imong awtoridad.* Ug siya mahimong amahan sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa panimalay ni Juda. 22  Ug ibutang nako sa iyang abaga ang yawi sa panimalay ni David.+ Siya magbukas ug walay mosira; ug siya magsira ug walay mobukas. 23  Ibutang nako siya samag tarugo diha sa usa ka lig-ong dapit, ug siya mahimong sama sa usa ka trono sa himaya sa panimalay sa iyang amahan. 24  Ug ilang isab-ong kaniya ang tanang himaya* sa panimalay sa iyang amahan, ang mga kaliwat ug mga anak,* ang tanang gagmay nga sudlanan, ang mga sudlanan nga pormag panaksan, ingon man ang tanang dagko nga banga. 25  “‘Nianang adlawa,’ miingon si Jehova sa mga panon, ‘ang tarugo nga gibutang sa usa ka lig-ong dapit ibton,+ ug kini putlon ug mahulog, ug ang luwan nga gisab-ong niini mahulog ug mabungkag, kay si Jehova nagsulti niini.’”

Mga Footnote

Dayag nga nagtumong sa Jerusalem.
Balaknong pagtandi, nga lagmit nagpahayag ug kaluoy o simpatiya.
O “mangangabayo.”
O “giandam sa Kir ang.”
O “ubos nga patag.”
O “mangangabayo.”
O “panalipod.”
O “palasyo.”
Literal, “puy-anan.”
O “dominyo.”
Literal, “kabug-at.”
O “sanga.”