Isaias 6:1-13

  • Panan-awon bahin kang Jehova diha sa iyang templo (1-4)

    • “Balaan, balaan, balaan si Jehova” (3)

  • Mga ngabil ni Isaias gihinloan (5-7)

  • Si Isaias gisugo (8-10)

    • “Ania ko! Ipadala ko!” (8)

  • “Hangtod kanus-a, Oh Jehova?” (11-13)

6  Sa tuig nga namatay si Haring Uzzias,+ nakita nako nga si Jehova naglingkod sa habog ug tinuboy nga trono,+ ug ang sidsid sa iyang mga besti mipuno sa templo.  Ang mga serapin nagbarog ibabaw kaniya; ang matag usa may unom ka pako. Ang matag usa* nagtabon sa iyang nawong gamit ang duha ka pako, ang laing duha gigamit sa pagtabon sa tiil, ug ang duha pa gigamit sa paglupad.   Ug sila misinggit sa usag usa: “Balaan, balaan, balaan si Jehova sa mga panon.+ Ang tibuok yuta napuno sa iyang himaya.”  Ug ang mga haligi sa pultahan diha sa mga bakanan mikurog tungod sa pagsinggit,* ug ang balay napunog aso.+   Unya ako miingon: “Alaot ko! Daw mora na kog patay,*Kay usa ko ka tawong hugaw ug mga ngabil,Ug nagpuyo ko taliwala sa katawhan nga hugaw ug mga ngabil;+Kay nakita sa akong mga mata ang Hari, si Jehova sa mga panon!”  Niana, ang usa sa mga serapin milupad ngari kanako, ug nagdala siyag nagbaga nga uling+ nga iyang gikuha sa halaran pinaagig kumpit.+  Gidapat niya kini sa akong baba ug miingon: “Tan-awa! Gidapat nako kini sa imong mga ngabil. Ang imong pagkasad-an gikuha na,Ug ang imong sala gitabonan na.”  Unya nadungog nako ang tingog ni Jehova nga nag-ingon: “Kinsa ang akong ipadala, ug kinsa ang moadto alang kanamo?”+ Ug ako miingon: “Ania ko! Ipadala ko!”+   Ug siya mitubag, “Lakaw, ug sultihi kini nga katawhan: ‘Balikbalik mong makadungog,Apan dili mo makasabot;Balikbalik mong makakita,Apan wala moy makuhang kahibalo.’+ 10  Himoang dili madinawaton ang kasingkasing niini nga katawhan,+Himoang dili makadungog ang ilang mga dalunggan,+Ug piyonga ang ilang mga mata,Aron ang ilang mga mata dili makakitaUg ang ilang mga dalunggan dili makadungog,Aron ang ilang kasingkasing dili makasabotUg sila dili mobalik kanako aron ayohon nako sila.”+ 11  Busa miingon ko: “Hangtod kanus-a, Oh Jehova?” Unya siya mitubag: “Hangtod nga ang mga siyudad magun-ob ug mawad-ag molupyoUg ang mga balay wala nay tawoUg ang yuta madaot ug mabiniyaan;+ 12  Hangtod nga abogon ni Jehova ang mga tawo+Ug ang dakong bahin sa yuta mahimong biniyaan. 13  “Apan duna pa gihapoy mahibilin nga ikanapulong bahin niini, ug kini usab sunogon, samag dakong kahoy ug samag kahoyng robles, nga magbilin ug tuod human kini putla; usa ka balaang binhi* ang mahimong tuod niini.”

Mga Footnote

Literal, “Siya.”
Literal, “tingog sa usa nga nagtawag.”
Literal, “Gidala ko sa kahilom.”
O “kaliwat.”