Isaias 24:1-23

  • Panguhaon ni Jehova ang tanan gikan sa yuta (1-23)

    • Si Jehova Hari sa Zion (23)

24  Tan-awa! Gipanguha ni Jehova ang tanan gikan sa yuta ug gihimo kining biniyaan.+ Gihuho niya kini*+ ug gipatibulaag ang mga molupyo niini.+   Managsama ang dangatan sa tanan: Sa katawhan ingon man sa saserdote,Sa alagad ug sa iyang agalon,Sa alagad nga babaye ug sa iyang agalong babaye,Sa pumapalit ug sa tigbaligya,Sa tigpahulam ug sa nanghulam,Sa tigpautang ug sa nangutang.+   Ang yuta mahimo gayong walay sulod;Bug-os kining pagaagawan,+Kay si Jehova nagsulti niini.   Ang yuta nagbangotan;*+ kini nagkadaot. Ang mabungahong yuta nauga; kini nagakahanaw. Ang prominenteng mga tawo sa yuta nangaluya.   Ang yuta gihugawan sa mga molupyo niini,+Kay ilang gilapas ang mga balaod,+Giusab ang regulasyon,+Ug gibungkag ang pakigsaad nga hangtod sa panahong walay tino.*+   Mao nga ang tunglo milamoy sa yuta,+Ug kadtong nagpuyo niini gihukmang sad-an. Mao nga ang mga molupyo sa yuta midiyutay,Ug diyutay ra kaayong tawo ang nahibilin.+   Ang bag-ong bino nagbangotan,* ang punoan sa ubas nalaya,+Ug ang tanan nga malipayon ug kasingkasing nanghupaw.+   Ang kasadya sa mga tamborin nahunong;Ang kabanha sa mga naghudyaka natapos;Ang malipayong tingog sa alpa nahunong.+   Sila nag-inom ug bino nga walay duyog nga awit,Ug ang alkoholikong ilimnon pait alang sa nag-inom niini. 10  Ang biniyaang lungsod naguba;+Ang tanang balay gisirhan aron walay makasulod. 11  Sila nagtuaw sa kadalanan kay wala nay bino. Ang tanang kasadya nahanaw;Ang kalipay sa yuta nawala.+ 12  Ang siyudad gibiyaan nga gun-ob;Ang ganghaan bug-os nga nalumpag.+ 13  Kay ingon niini ang mahitabo sa akong katawhan sa taliwala sa yuta, sa taliwala sa mga katawhan: Sama sa pagbunal sa kahoyng olibo,+Sama sa pagpanghagdaw dihang matapos ang pagpamupo ug ubas.+ 14  Ipatugbaw nila ang ilang tingog,Sila manghugyaw sa kalipay. Gikan sa dagat* ilang ipahayag ang kahalangdon ni Jehova.+ 15  Mao nga himayaon nila si Jehova diha sa rehiyon sa kahayag;*+Himayaon nila ang ngalan ni Jehova nga Diyos sa Israel diha sa mga isla sa dagat.+ 16  Gikan sa mga kinatumyan sa yuta kita makadungog ug mga awit: “Himaya* alang sa Usa nga Matarong!”+ Apan miingon ko: “Nagakahugo ko, nagakahugo ko! Alaot ko! Ang mga malimbongon milihok nga malimbongon;Pinaagig panglimbong ang malimbongon milihok nga malimbongon.”+ 17  Ang kalisang ug ang mga gahong ug ang mga bitik naghulat kanimo, molupyo sa yuta.+ 18  Bisan kinsa nga mokalagiw tungod sa tingog sa kalisang mahulog sa gahong,Ug bisan kinsa nga mogula gikan sa gahong mabitik.+ Kay ang mga ganghaan sa tubig sa kalangitan buksan,Ug ang mga pundasyon sa yuta mangauyog. 19  Ang yuta nabungkag;Ang yuta natay-og;Ang yuta nauyog pag-ayo.+ 20  Ang yuta nagbaragbarag samag hubog,Ug kini nagpalingpaling samag payag nga gihuros sa hangin. Ang kalapasan niini nakapabug-at pag-ayo niini,+Ug kini mapukan, mao nga kini dili na makabangon pag-usab. 21  Nianang adlawa iliso ni Jehova ang iyang pagtagad sa panon sa kahitas-anUg sa mga hari sa yuta. 22  Ug sila tigomonSama sa mga binilanggo nga gitigom ngadto sa gahong,Ug sila bilanggoon;Human sa daghang adlaw sila hatagan ug pagtagad. 23  Ang takdol nga bulan manglipaghong,Ug ang nagsidlak nga adlaw maulaw,+Kay si Jehova sa mga panon nahimong Hari+ sa Bukid sa Zion+ ug sa Jerusalem,Nga mahimayaon atubangan sa mga ansiyano sa iyang katawhan.*+

Mga Footnote

O “Giguba niya ang nawong niini.”
O posible, “nauga.”
O “pakigsaad sa kakaraanan.”
O posible, “nahubas.”
O “kasadpan.”
O “diha sa sidlakan.”
O “Dekorasyon.”
Literal, “atubangan sa iyang mga ansiyano.”