Isaias 35:1-10

  • Paraiso napasig-uli (1-7)

    • Buta makakita; bungol makadungog (5)

  • Dalan sa Pagkabalaan alang sa mga gitubos (8-10)

35  Ang kamingawan ug ang umaw nga yuta magsadya,+Ug ang desyertong kapatagan magkalipay ug mamulak sama sa safron.*+   Sa walay pakyas kini mamulak;+Kini magsadya ug mosinggit sa kalipay. Mabatonan niini ang himaya sa Lebanon,+Ang kahalangdon sa Carmelo+ ug Saron.+ Makita nila ang himaya ni Jehova, ang kahalangdon sa atong Diyos.   Pabaskoga ang luya nga mga kamot,Ug palig-ona ang mga tuhod nga nagkurog.+   Sultihi ang mga nabalaka sa kasingkasing: “Magmalig-on. Ayawg kahadlok. Tan-awa! Ang inyong Diyos moabot uban ang panimalos,Ang Diyos moabot uban ang pagsilot.+ Siya moabot ug magluwas kaninyo.”+   Nianang panahona ang mga mata sa buta mabuka,+Ug ang igdulungog sa bungol mabuksan.+   Nianang panahona ang bakol molukso sama sa osa,+Ug ang dila sa amang mosinggit sa kalipay.+ Kay mobugwak ang katubigan sa kamingawan,Ug ang mga sapa sa desyertong kapatagan.   Ang yuta nga napagba sa kainit mahimong linaw nga punog tangbo,Ug ang uhaw nga yuta mahimong mga tubod sa tubig.+ Sa mga dapit diin nagpahulay ang mga irong ihalas,+Duna unyay lunhawng balili ug mga tangbo ug papiro.   Duna unyay dakong dalan didto,+Oo, usa ka dalan nga gitawag ug Dalan sa Pagkabalaan. Ang mga hugaw dili moagi niini.+ Alang lang kini sa nagasubay sa dalan;Walay buangbuang nga puwedeng moagi niini.   Wala unyay leyon didto,Ug walay bangis nga ihalas nga mananap ang moadto didto. Dili sila makaplagan didto;+Ang mga nalukat lang ang manglakaw didto.+ 10  Kadtong mga gitubos ni Jehova mobalik+ ug moadto sa Zion uban ang hugyaw sa kalipay.+ Sila magsadya hangtod sa hangtod.+ Sila mapuno sa paghugyaw ug pagsadya,Ug ang kaguol ug pagpanghupaw mahanaw.+

Mga Footnote

O “crocus.”