Isaias 56:1-12

  • Mga panalangin sa langyaw ug eunuko (1-8)

    • Balay nga ampoanan alang sa tanan (7)

  • Buta nga mga tigbantay, amang nga mga iro (9-12)

56  Kini ang giingon ni Jehova: “Ituboy ninyo ang hustisya+ ug buhata ang matarong,Kay hapit nang moabot ang akong kaluwasanUg ang akong pagkamatarong madayag.+   Malipayon ang tawo nga nagbuhat niiniUg ang anak sa tawo nga nangupot pag-ayo niini,Nga nagtuman sa Igpapahulay ug wala magpasipala niini+Ug nagpugong sa iyang kamot sa pagbuhat ug bisan unsang matang sa pagkadaotan.   Ang langyaw nga misimba kang Jehova+ dili angayng moingon,‘Ibulag gyod ko ni Jehova gikan sa iyang katawhan.’ Ug ang eunuko dili angayng moingon, ‘Tan-awa! Nahimo kong uga nga kahoy.’”  Kay kini ang giingon ni Jehova sa mga eunuko nga nagtuman sa akong mga igpapahulay ug nagpili sa kon unsay akong gikalipayan ug nangupot pag-ayo sa akong pakigsaad:   “Hatagan nako silag dapit* diha sa akong balay ug hinumdoman nako ang ilang ngalan,Butang nga mas maayo pa kay sa mga anak nga lalaki ug babaye. Hatagan nako silag ngalan nga dili mahanawHangtod sa hangtod.   Kon bahin sa mga langyaw nga nakig-uban kang Jehova aron moalagad kaniya,Aron higugmaon ang ngalan ni Jehova+Ug mahimong iyang mga alagad,Ang tanan nga nagtuman sa Igpapahulay ug wala magpasipala niiniUg nangupot pag-ayo sa akong pakigsaad,   Dad-on usab nako sila sa akong balaang bukid+Ug pasadyaon nako sila sa sulod sa akong balay nga ampoanan. Ang ilang mga tibuok halad nga sinunog ug ang ilang mga halad dawaton diha sa akong halaran. Kay ang akong balay tawgong balay nga ampoanan alang sa tanang katawhan.”+  Ang Soberanong Ginoong Jehova, nga nagtigom sa mga nangatibulaag sa Israel,+ miingon: “Tigomon nako ngadto kaniya ang uban gawas pa niadtong mga natigom na.”+   Kamong tanang ihalas nga mga hayop sa kapatagan, ari mo aron mangaon,Kamong tanang ihalas nga hayop sa lasang.+ 10  Ang iyang mga tigbantay mga buta,+ walay usa kanila ang nagtagad.+ Silang tanan maoy amang nga mga iro nga dili makapaghot.+ Sila naghalhal ug naglubog; sila hingatulgon kaayo. 11  Mga iro sila nga kusog mangaon;*Dili gyod sila matagbaw. Mga magbalantay sila nga walay pagsabot.+ Silang tanan milakaw sa kaugalingon nilang dalan;Ang matag usa kanila nagtinguha nga mamentaha ug miingon: 12  “Ari mo, magkuha kog bino,Ug mag-inom ta hangtod nga kita mangahubog.+ Ug ang ugma mahisamag karon, mas maayo pa gani!”

Mga Footnote

O “monyumento.”
O “may grabe ka matinguhaong kalag.”