Isaias 23:1-18

  • Pahayag batok sa Tiro (1-18)

23  Usa ka pahayag bahin sa Tiro:+ Pagminatay, kamong mga barko sa Tarsis!+ Kay ang dunggoanan giguba; dili kini masudlan. Gipadayag kini kanila gikan sa yuta sa Kitim.+   Hilom, kamong mga molupyo sa kabaybayonan. Nadato mo tungod sa mga negosyante nga gikan sa Sidon+ nga nagatabok sa dagat.   Gilawig diha sa daghang katubigan ang lugas* sa Sihor,*+Ang ani sa Nilo, ang iyang kita,Nga nagdalag ganansiya sa kanasoran.+   Maulaw ka, Oh Sidon, ikaw nga salipdanan sa dagat,Kay ang dagat nag-ingon: “Wala pa ko makasinatig kasakit sa pagpanganak, ug wala pa ko makapanganak,Ug wala pa ko makamatutog mga batan-ong lalaki o makapadakog mga batan-ong babaye.”*+   Sama niadtong nadungog nila ang taho bahin sa Ehipto,+Ang mga tawo mobatig grabeng kasakit sa taho bahin sa Tiro.+   Tabok ngadto sa Tarsis! Pagminatay, kamong mga molupyo sa kabaybayonan!   Mao ba kini ang inyong siyudad nga nagmasadyaon sukad sa dugayng panahon, sukad sa iyang unang kapanahonan? Ginadala siya kaniadto sa iyang mga tiil sa lagyong kayutaan aron magpuyo didto.   Kinsay nagdesisyon niini batok sa Tiro,Ang tighatag ug mga korona,Kansang mga negosyante maoy mga prinsipeUg mga pinasidunggan sa tibuok yuta?+   Si Jehova sa mga panon ang nagdesisyon niini,Aron pasipalahan ang iyang garbo ug ang tanan niyang katahom,Aron pakaulawan ang tanang pinasidunggan sa tibuok yuta.+ 10  Tabok sa imong yuta sama sa Suba sa Nilo, Oh anak nga babaye sa Tarsis. Wala nay baraderohan.*+ 11  Gituy-od niya ang iyang kamot ibabaw sa dagat;Giuyog niya ang mga gingharian. Gimando ni Jehova nga laglagon ang mga salipdanan sa Fenicia.+ 12  Ug siya miingon: “Dili na ka magsadya pag-usab,+Oh usa nga dinaogdaog, ang ulay* nga anak nga babaye sa Sidon. Tindog, tabok ngadto sa Kitim.+ Bisan didto dili ka makapahulay.” 13  Tan-awa! Ang yuta sa mga Caldeanhon.+ Kini nga katawhan, dili ang Asirya,+Ang naghimo niyang dapit alang sa mga mananap sa desyerto. Nagtukod silag pang-atake nga mga torre;Gihuboan nila ang iyang lig-ong mga torre,+Gihimo siyang kagun-oban. 14  Pagminatay, kamong mga barko sa Tarsis,Kay ang inyong salipdanan giguba.+ 15  Nianang adlawa ang Tiro malimtan sulod sa 70 ka tuig,+ sama sa gitas-on sa kinabuhi* sa usa ka hari. Pagkatapos sa 70 ka tuig, ang Tiro mahisama sa pampam* diha sa awit: 16  “Pagkuhag alpa, libota ang siyudad, Oh kinalimtang pampam. Ayoha pagtugtog ang alpa;Pag-awit ug daghang awit,Aron mahinumdoman ka nila.” 17  Pagkatapos sa 70 ka tuig, iliso ni Jehova ang iyang pagtagad sa Tiro, ug kini mobalik sa iyang kanhing panginabuhian ug mamampam sa tanang gingharian sa kalibotan sa tibuok yuta. 18  Apan ang iyang ganansiya ug ang iyang suhol mahimong butang nga balaan kang Jehova. Dili kini tigomon o tipigan, kay ang iyang suhol mahimong alang sa katawhan ni Jehova, aron sila mabuhong sa pagkaon ug makasul-ob ug nindot nga besti.+

Mga Footnote

Literal, “binhi.”
Usa ka sanga sa Suba sa Nilo.
Literal, “mga ulay.”
O “himoanag barko.” O posible, “pantalan.”
O “birhen.”
Literal, “mga adlaw.”
Tan-awa sa Glossary.