Isaias 26:1-21

  • Awit bahin sa pagsalig ug kaluwasan (1-21)

    • Si Jah Jehova, ang Bato nga walay kataposan (4)

    • Katawhan sa yuta makakat-on ug pagkamatarong (9)

    • “Ang imong mga patay mabuhi” (19)

    • Sulod sa kinasulorang mga lawak ug tago (20)

26  Nianang adlawa kining awita pagaawiton+ diha sa yuta sa Juda:+ “Kami dunay lig-ong siyudad.+ Ang iyang pagluwas mahisama sa mga paril ug bungdo nga pangdepensa.+   Buksi ang mga ganghaan+ aron makasulod ang matarong nga nasod,Usa ka nasod nga nagmatinumanon.   Panalipdan nimo kadtong mga bug-os nagasalig kanimo;*Hatagan nimo silag walay kataposang pakigdait,+Kay kanimo sila nagasalig.+   Salig kang Jehova hangtod sa hangtod,+Kay si Jah* Jehova ang Bato nga walay kataposan.+   Kay iyang gipaubos kadtong mga nagpuyo sa taas nga dapit, ang habog nga siyudad. Gipukan niya kini,Gipukan niya kini sa yuta;Gilabay niya kini sa abog.   Ang tiil magyatak niini,Ang mga tiil sa sinakit, ang mga tunob sa timawa.”   Ang alagianan sa matarong matul-id.* Kay ikaw matul-id,Imong hapsayon ang dalan sa matarong.   Samtang naglakaw mi sa alagianan sa imong mga paghukom, Oh Jehova,Kami naglaom kanimo. Kami nangandoy sa imong ngalan ug sa imong handomanan.*   Sa kagabhion nangandoy ko nimo,Oo, ang akong espiritu kanunayng nangita kanimo;+Kay dihang hukman nimo ang yuta,Ang mga molupyo sa yuta makakat-on bahin sa pagkamatarong.+ 10  Bisan pag ang daotan pakitaag kaluoy,Siya dili makakat-on ug pagkamatarong.+ Bisan sa yuta sa pagkamatarong* siya mohimog daotan,+Ug dili siya makakita sa kahalangdon ni Jehova.+ 11  Oh Jehova, ang imong kamot giisa, apan wala sila makakita niini.+ Makita nila ang imong kasibot alang sa imong katawhan ug sila maulawan. Oo, ang kalayo alang sa imong mga kaaway molamoy kanila. 12  Oh Jehova, hatagan mi nimog pakigdait,+Kay ang tanan namong nahimoImong gipalampos alang kanamo. 13  Oh Jehova nga among Diyos, gawas kanimo gimandoan mi sa ubang mga agalon,+Apan ang imong ngalan lang ang among hisgotan sa pagdayeg.+ 14  Mga patay sila; dili sila mabuhi. Kay wala silay gahom sa kamatayon, dili sila mobangon.+ Kay giliso nimo ang imong pagtagad ngadto kanilaAron puohon sila ug dili na pagahisgotan. 15  Gipadako nimo ang nasod, Oh Jehova,Gipadako nimo ang nasod;Gihimaya nimo ang imong kaugalingon.+ Gipasangkad nimo pag-ayo ang tanang utlanan sa yuta.+ 16  Oh Jehova, panahon sa ilang kasakit sila midangop kanimo;Dihang imo silang gidisiplina, sila nag-ampo nga hinagawhaw.+ 17  Sama nga ang babayeng mabdos nga hapit nang manganakMagbati ug motiyabaw sa kasakit,Ingon usab kami niana tungod kanimo, Oh Jehova. 18  Kami namabdos, kami nagbati,Apan nahisama kinig nanganak mig hangin. Wala mi magdalag kaluwasan sa yuta,Ug walay natawo nga mopuyo sa yuta. 19  “Ang imong mga patay mabuhi. Ang akong mga patayng lawas* mobangon.+ Pagmata ug singgit sa kalipay,Kamong nagpuyo sa abog!+ Kay ang imong yamog maoy sama sa yamog sa kabuntagon,*Ug ipahinabo sa yuta nga mabuhi ang mga patay.* 20  Lakaw, akong katawhan, sulod sa inyong kinasulorang mga lawak,+Ug sirhi ang mga pultahan. Panago usa mo kadiyotHangtod nga ang kasuko* molabay.+ 21  Kay tan-awa! si Jehova moabot gikan sa iyang dapitAron papanubagon ang mga molupyo sa yuta sa ilang kasaypanan,Ug ang pag-ulag dugo sa yuta mayagyagUg dili na tagoan niini ang iyang mga pinatay.”

Mga Footnote

O posible, “mga dunay dili matarog nga tinguha.”
“Jah” ang pinamubo sa ngalang Jehova.
O “patag.”
Nga ang Diyos ug ang iyang ngalan pagahinumdoman, mapaila.
O “pagkatul-id.”
Literal, “akong patayng lawas.”
O posible, “sa yamog sa mga hilba (mga malba).”
O “Ug ang yuta manganak ug mga patay.”
O “pagsilot.”