Isaias 47:1-15

  • Pagkapukan sa Babilonya (1-15)

    • Mga astrologo giyagyag (13-15)

47  Kanaog ug lingkod sa abog,Oh ulay* nga anak nga babaye sa Babilonya.+ Lingkod sa yuta diin walay trono,+Oh anak nga babaye sa mga Caldeanhon,Kay ang mga tawo dili na gyod motawag kanimong lumo ug pinatuyangan.   Pagkuhag galingan nga demano ug paggaling ug harina. Tangtanga ang imong pandong. Huboa ang imong sayal, ipakita ang imong mga bitiis. Tabok sa mga suba.   Ang imong kahubo makita. Ang imong kaulawan madayag. Manimalos ko,+ ug walay makapugong kanako.*   “Ang Usa nga naglukat kanato—Jehova sa mga panon ang iyang ngalan⁠—Mao ang Balaang Usa sa Israel.”+   Lingkod didto nga hilom ug adto sa kangitngit,Oh anak nga babaye sa mga Caldeanhon;+Dili na ka nila tawgong Agalong Babaye* sa mga Gingharian.+   Nasuko ko sa akong katawhan.+ Gitugotan nakong mapasipalahan ang akong panulondon,+Ug gitugyan nako sila sa imong kamot.+ Apan wala nimo sila pakitaig kaluoy.+ Bisan ang mga tigulang gisangonan nimog bug-at nga yugo.+   Ikaw miingon: “Magpabilin kong Agalong Babaye* hangtod sa hangtod.”+ Wala nimo hatagig pagtagad kining mga butanga;Wala nimo hunahunaa kon unsay resulta niini.   Karon pamati niini, Oh mahiligon sa kalipayan,+Nga naglingkod sa kasegurohan, nga miingon diha sa iyang kasingkasing: “Ako lang, ug wala nay lain.+ Dili ko mabiyuda. Dili gyod nako masinatian nga mawad-ag mga anak.”+   Apan kining duha ka butang kalit nga modangat kanimo, sa usa ka adlaw:+ Mawad-an kag mga anak ug mabiyuda. Bug-os kining modangat kanimo+Tungod* sa kadaghan sa imong pamarang ug sa kagrabe sa tanan nimong panglamat.+ 10  Misalig ka sa imong pagkadaotan. Ikaw miingon: “Walay nakakita kanako.” Ang imong kaalam ug kahibalo mao ang nagpahisalaag kanimo,Ug miingon ka diha sa imong kasingkasing: “Ako lang, ug wala nay lain.” 11  Apan ang katalagman modangat kanimo,Ug dili kini mapugngan sa imong mga salamangka.* Modangat kanimo ang kalisdanan; dili ka makalikay niini. Kalit nga moabot kanimo ang kalaglagan nga wala nimo damha.+ 12  Busa padayon sa imong mga panglamat ug sa daghan nimong pamarang,+Nga imong gihagoan sukad sa imong pagkabatan-on. Tingalig makapahimulos ka niana;Tingalig makapalisang ka sa mga tawo. 13  Gikapoy ka sa pagdangop sa daghan nimong magtatambag. Pabaroga sila karon aron luwason ka,Ang mga nagsimba sa kalangitan,* ang mga nagsud-ong sa kabituonan,+Ang mga naghatag ug kahibalo panahon sa mga bag-ong bulanBahin sa mga butang nga modangat kanimo. 14  Tan-awa! Sila nahisamag dagami. Ang kalayo magsunog kanila. Dili nila maluwas ang ilang kaugalingon gikan sa gahom sa kalayo. Dili kini mga uling alang sa pagpainit,Ug dili kini daob nga mahimo kang molingkod sa atubangan niini. 15  Ingon niini ang dangatan sa imong mga tiglamat,Kadtong mga kauban nimong naghago sukad sa imong pagkabatan-on. Sila maglatagaw, ang matag usa ngadto sa iyang kaugalingong direksiyon.* Walay usa nga moluwas kanimo.+

Mga Footnote

O “birhen.”
O posible, “dili nako atubangon ang bisan kinsa uban ang kaayo.”
O “Rayna.”
O “Rayna.”
O posible, “Bisan pa.”
O “Ug dili ka mahibalo kon unsaon paglamat aron mopahilayo kini.”
O posible, “Ang mga nagbahin sa kalangitan; Ang mga astrologo.”
Literal, “rehiyon.”