Isaias 31:1-9

  • Ang tinuod nga tabang maggikan sa Diyos, dili sa tawo (1-9)

    • Mga kabayo sa Ehipto mananap lang (3)

31  Alaot kadtong nangadto sa Ehipto aron magpakitabang,+Nga nagsalig sa mga kabayo,+Nga nagsalig sa mga karong panggubat tungod sa kadaghan niini,Ug sa mga kabayong panggubat* tungod sa kakusgan niini. Apan wala sila mosalig sa Balaang Usa sa Israel,Ug wala sila mangita kang Jehova.   Apan siya maalamon usab ug magpahinabog katalagman,Ug dili niya bakwion ang iyang mga pulong. Siya motindog batok sa panimalay sa mga mamumuhat ug daotanUg batok niadtong mga motabang sa mga daotan.+   Apan ang mga Ehiptohanon mga tawo lang ug dili Diyos;Ang ilang mga kabayo mga mananap lang ug dili espiritu.+ Dihang ituy-od ni Jehova ang iyang kamot,Si bisan kinsa nga motabang mapandolUg si bisan kinsa nga gitabangan mapukan;Silang tanan dungan nga mahanaw.   Kay kini ang giingon ni Jehova kanako: “Sama nga ang leyon, ang kusgan ug batang leyon,* mongulob sa tukbonon niini,Dihang tawgon ang daghang magbalantay sa karnero aron abogon kini,Ug kini dili mahadlok sa ilang tingogO malisang sa ilang kabanha,Sa samang paagi si Jehova sa mga panon manaog aron makiggubatAlang sa Bukid sa Zion ug sa bungtod niini.   Sama sa mga langgam nga mosakdap, depensahan ni Jehova sa mga panon ang Jerusalem.+ Iya kining depensahan ug luwason. Iya kining panalipdan ug tabangan.”  “Balik kamo ngadto sa Usa nga grabe ninyong gisuklan, Oh katawhan sa Israel.+  Kay nianang adlawa ang matag usa magsalikway sa iyang walay pulos nga mga diyos nga plata ug sa iyang walay bili nga mga diyos nga bulawan, nga inyo mismong gihimo tungod sa inyong pagkamakasasala.   Ug ang Asiryanhon mapukan sa espada, nga dili iya sa tawo;Ug lamyon siya sa usa ka espada, nga dili iya sa tawo.+ Siya mokalagiw tungod sa espada,Ug ang iyang mga batan-ong lalaki ipailalom sa pinugos nga pagtrabaho.   Ang iyang dakong bato mahanaw tungod sa kahadlok,Ug ang iyang mga prinsipe malisang tungod sa ilhanang tukon,” miingon si Jehova,Kansang kahayag* anaa sa Zion ug kansang hudno anaa sa Jerusalem.

Mga Footnote

O “mga mangangabayo.”
O “ang may lambungay nga batang leyon.”
O “kalayo.”