Isaias 62:1-12

  • Bag-ong ngalan sa Zion (1-12)

62  Tungod sa Zion dili ko magpakahilom,+Ug tungod sa Jerusalem dili ko magpabiling walay timikHangtod nga ang iyang pagkamatarong mosidlak samag sanag nga kahayag+Ug ang iyang kaluwasan magdilaab samag sulo.+   “Ang kanasoran makakita sa imong pagkamatarong, Oh babaye,+Ug ang tanang hari makakita sa imong himaya.+ Ug ikaw pagatawgon sa bag-ong ngalan,+Nga si Jehova mismo ang maghatag.   Mahimo kang korona sa katahom diha sa kamot ni Jehova,Usa ka harianong turban diha sa palad sa imong Diyos.   Dili na ka tawgong babaye nga biniyaan,+Ug ang imong yuta dili na tawgong biniyaan.+ Apan ikaw tawgong Ang Akong Kalipay Anaa Kaniya,+Ug ang imong yuta tawgong ang Usa nga Minyo. Kay si Jehova malipay kanimo,Ug ang imong yuta mahisama sa usa nga minyo.   Kay sama nga ang usa ka batan-ong lalaki maminyog ulay,*Ang imong mga molupyo makigminyo kanimo. Uban sa kasadya sa pamanhonon tungod sa pangasaw-onon,Ang imong Diyos magsadya tungod kanimo.+   Ibabaw sa imong mga paril, Oh Jerusalem, nagtudlo kog mga tigbantay. Sa tibuok adlaw ug tibuok gabii kinahanglang dili sila magpabiling maghilom. Kamo nga naghisgot bahin kang Jehova,Ayawg hunong,   Ug ayaw gyod siyag papahulaya hangtod nga lig-on niyang matukod ang Jerusalem,Oo, hangtod nga mahimo niya siyang kadayeganan sa yuta.”+   Si Jehova nanumpa pinaagi sa iyang tuong kamot, pinaagi sa iyang kusgang bukton: “Dili na nako ihatag ang imong mga lugas ingong pagkaon sa imong mga kaaway,Ug dili na imnon sa mga langyaw ang imong bag-ong bino, nga imong gihagoan.+   Apan kadtong mga nagtigom niini mokaon niini ug ilang dayegon si Jehova;Ug kadtong naghipos niini moinom niini sa akong balaang mga hawanan.”+ 10  Panggawas mo, panggawas mo sa mga ganghaan. Hawani ang dalan alang sa katawhan.+ Paghimo mog dakong dalan, paghimo mo. Kuhai kinig mga bato.+ Pagpatindog ug ilhanan* alang sa mga katawhan.+ 11  Tan-awa! Si Jehova nagmantala ngadto sa mga kinatumyan sa yuta: “Ingna ang anak nga babaye sa Zion,‘Tan-awa! Ang imong kaluwasan nagsingabot.+ Tan-awa! Ang iyang ganti anaa kaniya,Ug ang suhol nga iyang ibayad anaa sa iyang atubangan.’”+ 12  Sila tawgong balaang katawhan, kadtong mga linukat ni Jehova,+Ug ikaw tawgong Pinangita, usa ka Siyudad nga Wala Biyai.+

Mga Footnote

O “birhen.”
O “ilhanang tukon.”