Isaias 17:1-14

  • Pahayag batok sa Damasco (1-11)

  • Kanasoran badlongon ni Jehova (12-14)

17  Usa ka pahayag batok sa Damasco:+ “Tan-awa! Ang Damasco dili na unya usa ka siyudad,Ug kini mahimong usa ka tapok sa kagun-oban.+   Ang mga siyudad sa Aroer+ biyaan;Kini mahimong mga dapit diin manglubog ang mga panon sa kahayopanNga walay usa nga makapahadlok kanila.   Ang pinarilang mga siyudad mahanaw gikan sa Epraim,+Ug ang gingharian gikan sa Damasco;+Ug kadtong mga nahibilin sa SiryaMahimong sama sa himaya sa mga Israelinhon,”* miingon si Jehova sa mga panon.   “Nianang adlawa ang himaya ni Jacob mawala,Ug ang iyang himsog nga lawas* moniwang.   Mahisama kini sa panahon dihang ang mangangani magtigom sa uhay sa umaUg ang iyang bukton mag-ani sa mga lugas sa uhay,Sama sa panahon dihang ang usa manghagdaw ug mga uhay sa Walog* sa Repaim.+   Hagdawonon na lang ang mahibilin,Sama sa panahon dihang ang mga kahoyng olibo bunalan: Duha o tulo lang ka hinog nga olibo ang mahibilin sa kinahabogang sanga,Upat o lima lang ang mahibilin sa mga sanga niini nga mamunga,”+ miingon si Jehova nga Diyos sa Israel.  Nianang adlawa ang tawo mohangad ngadto sa iyang Magbubuhat, ug ang iyang mga mata mosud-ong sa Balaang Usa sa Israel.  Dili siya motan-aw sa mga halaran,+ ang buhat sa iyang mga kamot;+ ug dili siya mosud-ong sa gihimo sa iyang mga tudlo, sagradong mga poste* man o mga tungtonganan sa insenso.   Nianang adlawa ang iyang pinarilang mga siyudad mahisama sa biniyaang dapit sa kakahoyan,+Sama sa sanga nga gibiyaan atubangan sa mga Israelinhon;Kini mahimong awaaw. 10  Kay gikalimtan nimo ang Diyos+ sa imong kaluwasan;Wala nimo hinumdomi ang Bato+ sa imong kuta. Mao nga nagtanom ka ug matahom* nga mga tanamanUg gitanom nimo ang saha sa usa ka estranyo* sa taliwala niini. 11  Sa adlaw koralan nimo ang imong tanaman,Sa buntag moturok ang imong binhi,Apan ang ani mawagtang dihang masakit ka ug mag-antos sa grabeng kasakit nga dili na matambalan.+ 12  Pamati! Dunay kagubot sa daghang katawhan,Nga sama sa kabanha sa kadagatan! Dunay kaguliyang sa kanasoran,Nga sama sa nagdaguok nga gamhanang katubigan! 13  Ang kanasoran magbanha sama sa nagdaguok nga katubigan. Iya silang badlongon, ug sila mokalagiw ngadto sa layo,Nga sama sa tahop sa kabukiran nga gipalid sa hangin,Sama sa kudyapa nga gituliyok sa unos. 14  Sa kagabhion dunay kalisang. Sa dili pa ang kabuntagon sila mawala na. Kini ang mahitabo niadtong nagapanguha sa atong mga butangUg ang dangatan niadtong nagapangagaw kanato.

Mga Footnote

Literal, “mga anak nga lalaki ni Israel.”
Literal, “ang tambok sa iyang unod.”
O “Ubos nga Patag.”
Tan-awa sa Glossary.
O “nindot.”
O “langyawng diyos.”