Isaias 54:1-17

  • Baog nga Zion makabatog daghang anak (1-17)

    • Si Jehova, bana sa Zion (5)

    • Mga anak sa Zion mahimong tinudloan ni Jehova (13)

    • Mga hinagiban batok sa Zion mapakyas (17)

54  “Singgit sa kalipay, ikaw nga babayeng baog nga wala manganak!+ Pagsadya ug hugyaw sa kalipay,+ ikaw nga wala gyod makasinatig kasakit sa pagpanganak,+Kay ang mga anak sa usa nga biniyaan mas daghanKay sa mga anak sa babaye nga may bana,”*+ miingon si Jehova.   “Padak-i ang dapit sa imong tolda.+ Buklara ang mga telang pangtolda sa imong dakong tabernakulo. Ayaw kinig limitahe, patas-i ang mga pisi sa imong tolda,Ug palig-ona ang mga ugsok sa imong tolda.+   Kay pasangkaron nimo ang imong mga utlanan sa tuo ug sa wala. Panag-iyahon sa imong kaliwat ang kanasoran,Ug puy-an nila ang biniyaang mga siyudad.+   Ayawg kahadlok,+ kay ikaw dili mapakaulawan;+Ug ayawg batia nga gipaubos ka, kay ikaw dili mahigawad. Kay malimtan nimo ang kaulawan sa imong pagkabatan-on,Ug dili na nimo mahinumdoman ang kaulawan sa imong pagkabalo.”   “Kay ang imong Dakong Magbubuhat+ nahisamag imong bana,*+Jehova sa mga panon ang iyang ngalan,Ug ang Balaang Usa sa Israel ang imong Manlulukat.+ Siya tawgong ang Diyos sa tibuok yuta.+   Kay gitawag ka ni Jehova nga daw biniyaang asawa ug masulub-on,*+Samag asawa nga batan-on pang naminyo ug unya gisalikway,” miingon ang imong Diyos.   “Sa makadiyot gibiyaan ka nako,Apan tungod sa dakong kaluoy, tigomon ka nako pag-usab.+   Tungod sa bul-og sa kasuko gitagoan nako ang akong nawong gikan kanimo sa makadiyot,+Apan tungod sa walay kataposang maunongong gugma kaluy-an ka nako,”+ miingon ang imong Manlulukat,+ si Jehova.   “Alang kanako, sama kini sa mga adlaw ni Noe.+ Sama nga nanumpa ko nga ang yuta dili na lunopan sa katubigan+ ni Noe,Nanumpa usab ko nga dili na ko masuko o magbadlong kanimo.+ 10  Kay ang kabukiran mahimong mawalaUg ang kabungtoran mahimong matay-og,Apan ang akong maunongong gugma dili mawala kanimo,+Ug ang akong pakigsaad sa pakigdait kanimo dili matay-og,”+ miingon si Jehova, ang Usa nga may kaluoy kanimo.+ 11  “Oh babayeng sinakit,+ gikusokuso sa bagyo, ug wala hupaya,+Lig-ong minasa ang akong gamiton sa pagpahiluna sa imong mga bato,Ug mga batong sapiro ang akong gamiton ingong imong pundasyon.+ 12  Mga batong rubi ang akong gamiton sa ibabawng bahin sa imong paril,Naggilakgilak* nga mga bato ang akong gamiton sa imong mga ganghaan,Ug bililhong mga bato ang akong gamiton sa tanan nimong utlanan. 13  Ug ang tanan nimong anak mahimong mga tinudloan ni Jehova,+Ug matagamtam sa imong mga anak ang dagayang pakigdait.+ 14  Lig-on kang matukod diha sa pagkamatarong.+ Wala na gyoy magdaogdaog kanimo,+Wala kay kahadlokan ug walay kalisangan,Kay kini dili moduol kanimo.+ 15  Kon duna may moatake kanimo,Dili ako ang nagsugo niini. Bisan kinsa nga moatake kanimo mapukan tungod kanimo.”+ 16  “Tan-awa! Ako ang naglalang sa artesano,*Nga maghuyop sa kalayo sa baga,Ug siya maghimog hinagiban. Ako usab ang naglalang sa tawong tiglaglag aron manglaglag.+ 17  Walay hinagiban nga gibuhat batok kanimo ang magmalamposon,+Ug hukman nimo ang matag dila nga mosulti batok kanimo panahon sa paghukom. Kini ang panulondon sa mga alagad ni Jehova,Ug gikan kanako ang ilang pagkamatarong,” miingon si Jehova.+

Mga Footnote

O “agalon.”
O “agalon.”
Literal, “nasakitan sa espiritu.”
O “Nagdilaab.”
Hanas sa paghimog mga butang.