Isaias 8:1-22

  • Umaabot nga pagsulong sa mga Asiryanhon (1-8)

    • Maher-salal-has-baz (1-4)

  • Ayawg kahadlok—“ang Diyos nagauban kanamo!” (9-17)

  • Si Isaias ug ang iyang mga anak ingong ilhanan (18)

  • Pakisayod sa balaod, dili sa mga demonyo (19-22)

8  Si Jehova miingon kanako: “Pagkuhag dakong papan+ ug sulati kini pinaagig ordinaryong pangsulat,* ‘Maher-salal-has-baz.’*  Ug ako kining palig-onon diha sa sulat* pinaagig matinumanong mga saksi, si Urias+ nga saserdote ug si Zacarias nga anak ni Jeberekias.”  Unya nakigdulog* ko sa propeta,* ug siya nagmabdos ug sa ulahi nanganak ug batang lalaki.+ Unya si Jehova miingon kanako: “Nganli siyag Maher-salal-has-baz,  kay sa dili pa makakat-on ang bata sa pag-ingon, ‘Amahan ko!’ ug ‘Inahan ko!’ ang mga bahandi sa Damasco ug ang mga inagaw gikan sa Samaria dalhon sa atubangan sa hari sa Asirya.”+  Si Jehova nakigsulti na usab kanako:   “Kay gisalikway niini nga katawhan ang hinayng agos sa katubigan sa Siloa*+Ug nagsadya sila labot kang Rezin ug sa anak ni Remalias,+   Busa tan-awa! ipadala ni Jehova batok kanilaAng gamhanan ug ang daghang katubigan sa Suba,*Ang hari sa Asirya+ ug ang tanan niyang himaya. Siya mosanap sa tanan niyang sapaUg moawas sa tanan niyang tampi   Ug mobanlas sa Juda. Siya mobaha ug molunop, nga makaabot hangtod sa liog;+Ang iyang nagbukhad nga mga pako molukop sa gilapdon sa imong yuta,Oh Emmanuel!”*+   Pagpahinabog kadaot, kamong mga katawhan, apan kamo mangadugmok. Pamati, kamong tanan nga gikan sa lagyong bahin sa yuta! Pangandam mo sa pagpakiggubat,* apan kamo mangadugmok!+ Pangandam mo sa pagpakiggubat, apan kamo mangadugmok! 10  Pagplano mo, apan kini mapakyas! Sulti kon unsay inyong gusto, apan dili kini molampos,Kay ang Diyos nagauban kanamo!*+ 11  Dihang si Jehova nakigsulti kanako, ang iyang kusgang kamot anaa kanako, ug iya kong gipasidan-an nga dili mosunod sa dalan niini nga katawhan, nga nag-ingon: 12  “Ayaw mog ingon, ‘Panagkunsabo kini!’ dihang kini nga katawhan moingon, ‘Panagkunsabo kini!’ Ayaw ninyog kahadloki ang ilang gikahadlokan;Ayaw mog pangurog niini. 13  Si Jehova sa mga panon​—⁠siya ang Usa nga angay ninyong isipon nga balaan,+Siya ang Usa nga angay ninyong kahadlokan,Ug siya ang Usa nga angayng magpakurog kaninyo.”+ 14  Siya mahisamag sangtuwaryo,Apan samag bato nga makapandolUg samag dakong bato nga makapasukamod+Alang sa duha ka panimalay ni Israel,Samag bitik ug lit-agAlang sa mga molupyo sa Jerusalem. 15  Daghan kanila ang mapandol ug matumba ug mapiang;Sila malit-agan ug madakpan. 16  Lukota ang sinulat nga pamatuod;Selyohi ang balaod* taliwala sa akong mga tinun-an! 17  Padayon kong magpaabot* kang Jehova,+ kinsa nagtago sa iyang nawong gikan sa panimalay ni Jacob,+ ug maglaom ko kaniya. 18  Tan-awa! Ako ug ang mga anak nga gihatag ni Jehova kanako+ maoy samag mga ilhanan+ ug samag mga milagro sa Israel gikan kang Jehova sa mga panon, kinsa nagpuyo sa Bukid sa Zion. 19  Ug kon sila moingon kaninyo: “Pagpakisayod mo sa mga espiritista o sa mga mananag-an kinsa nagayamyam ug nagayagubyob,” dili ba sa ilang Diyos lang angayng magpakisayod ang katawhan? Angay ba silang magpakisayod sa mga patay alang sa mga buhi?+ 20  Dili gayod! Angay silang magpakisayod sa balaod ug sa sinulat nga pamatuod! Kon dili sila mosulti sumala niining pulonga, dili sila makabaton ug kahayag.*+ 21  Ug ang matag usa molatas sa yuta nga sinakit ug gigutom;+ ug kay siya gigutom ug nasuko, tunglohon niya ang iyang hari ug ang iyang Diyos samtang naghangad. 22  Unya motan-aw siya sa yuta ug ang iya lang makita maoy kasakit ug kangitngit, kadulom ug lisod nga mga panahon, kangiob ug kawalay-kahayag.

Mga Footnote

Literal, “dagang sa may kamatayong tawo.”
Posibleng kahulogan, “Nagdali Pag-adto sa Inagaw, Miadto Dayon sa Inagaw.”
O “pasaksihan; papamatud-an.”
Literal, “miduol.”
Asawa ni Isaias.
Ang Siloa agianan ug tubig.
Ang Euprates.
Tan-awa ang Isa 7:14.
O “Baksi ang inyong kaugalingon.”
Ang Hebreohanon sa “ang Diyos nagauban kanamo” maoy Emmanuel. Tan-awa ang Isa 7:14; 8:8.
O “instruksiyon.”
O “Mahinamon kong naghulat.”
Literal, “banagbanag.”