Isaias 19:1-25

  • Pahayag batok sa Ehipto (1-15)

  • Ang Ehipto makaila kang Jehova (16-25)

    • Halaran alang kang Jehova sa Ehipto (19)

19  Usa ka pahayag batok sa Ehipto:+ Tan-awa! Si Jehova nagsakay sa tulin nga panganod ug nagpaingon sa Ehipto. Ang walay pulos nga mga diyos sa Ehipto mangurog sa iyang atubangan,+Ug ang kasingkasing sa Ehipto malisang.   “Ipahinabo nako nga ang mga Ehiptohanon mobatok sa mga Ehiptohanon,Ug sila maggubatay,Ang matag usa batok sa iyang igsoon ug isigkatawo,Siyudad batok siyudad, gingharian batok gingharian.   Ug ang Ehipto malibog,Ug libogon nako ang plano niini. Sila modangop sa walay pulos nga mga diyos,+Sa mga tiglamat ug sa mga espiritista ug sa mga mananag-an.+   Itugyan nako ang Ehipto sa kamot sa usa ka bangis nga agalon,Ug pintas nga hari ang magmando kanila,”+ miingon ang matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon.   Ang tubig sa dagat mohubas,Ug ang suba mauga ug momala.+   Ug ang kasubaan molang-og;Ang mga sapa sa Nilo sa Ehipto mohubas ug mauga. Ang mga tangbo* ug tikog madugta.+   Ang mga tanom sa daplin sa Suba sa Nilo, sa baba sa Nilo,Ug ang tanang yuta nga gipugsan sa daplin sa Nilo+ momala.+ Kini mapadpad ug mahanaw.   Ug ang mga mangingisda magbangotan,Kadtong mga mamingwit sa Nilo magminatay,Ug kadtong magtaktak sa ilang mga pukot sa tubig modiyutay.   Kadtong mga naghimog panapton gikan sa nasudlay nga lino+Ug kadtong mga naghimog puting panapton pinaagi sa hablon mapakaulawan. 10  Ang iyang mga tighablon mahugno;Ang tanang sinuholang trabahante magmagul-anon. 11  Ang mga prinsipe sa Zoan+ mga buangbuang. Ang labing maalamon nga mga magtatambag sa Paraon naghatag ug dili makataronganong tambag.+ Unsaon ninyo pag-ingon sa Paraon: “Kaliwat ko sa mga maalamon,Kaliwat sa karaang mga hari”? 12  Nan, hain na ang imong maalamong mga tawo?+ Pasultiha sila kanimo kon nahibalo sila sa gikahukom ni Jehova sa mga panon labot sa Ehipto. 13  Ang mga prinsipe sa Zoan milihok nga binuangbuang;Ang mga prinsipe sa Nop*+ gilimbongan;Gipahisalaag sa mga pangulo sa iyang mga tribo ang Ehipto. 14  Gibubo ni Jehova kaniya ang espiritu sa kalibog;+Ug gipahisalaag nila ang Ehipto sa tanan niyang ginabuhat,Samag hubog nga nadakin-as sa iyang sinuka. 15  Ug ang Ehipto wala nay bisan unsang buluhaton,Alang man sa ulo o sa ikog, sa udlot man o sa tikog.* 16  Nianang adlawa ang Ehipto mahisama sa mga babaye, nga mangurog ug malisang kay iisa ni Jehova sa mga panon ang iyang kamot sa paghulga niini.+ 17  Ug ang yuta sa Juda makapalisang sa Ehipto. Dihang hisgotan kini, sila mahadlok tungod sa gikahukom ni Jehova sa mga panon batok kanila.+ 18  Nianang adlawa duna unyay lima ka siyudad sa yuta sa Ehipto nga magsulti sa pinulongan sa Canaan+ ug manumpa nga magmaunongon kang Jehova sa mga panon. Ang usa ka siyudad tawgong Siyudad sa Paglumpag. 19  Nianang adlawa duna unyay halaran alang kang Jehova sa tunga sa yuta sa Ehipto ug haligi alang kang Jehova sa utlanan niini. 20  Kini mahimong ilhanan ug mahimong saksi alang kang Jehova sa mga panon sa yuta sa Ehipto; kay sila motuaw kang Jehova tungod sa mga tigdaogdaog, ug siya magpadala kanilag manluluwas, usa nga bantogan, kinsa magluwas kanila. 21  Ug ipaila ni Jehova ang iyang kaugalingon ngadto sa mga Ehiptohanon, ug nianang adlawa mailhan sa mga Ehiptohanon si Jehova, ug sila magtanyag ug mga halad ug mga gasa ug manaad kang Jehova ug tumanon kana. 22  Ug hampakon ni Jehova ang Ehipto,+ nga maghampak ug mag-ayo niini; ug sila mobalik kang Jehova, ug iyang paminawon ang ilang mga pangaliyupo ug ayohon sila. 23  Nianang adlawa duna unyay dakong dalan+ pagawas sa Ehipto paingon sa Asirya. Unya ang Asirya moadto sa Ehipto, ug ang Ehipto moadto sa Asirya, ug ang Ehipto mag-alagad sa Diyos uban sa Asirya. 24  Nianang adlawa ang Israel makig-uban sa Ehipto ug Asirya,+ nga usa ka panalangin taliwala sa yuta, 25  kay si Jehova sa mga panon magpanalangin niini, nga mag-ingon: “Bulahan ang akong katawhan, ang Ehipto, ug ang buhat sa akong mga kamot, ang Asirya, ug ang akong panulondon, ang Israel.”+

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
O “Mempis.”
O posible, “sa sanga sa palma man o sa tangbo.”