Isaias 7:1-25

  • Mensahe kang Haring Ahaz (1-9)

    • Sear-jasub (3)

  • Ilhanan bahin kang Emmanuel (10-17)

  • Mga resulta sa pagkadili-matinumanon (18-25)

7  Karon sa mga adlaw ni Ahaz+ nga anak ni Jotam nga anak ni Uzzias, nga hari sa Juda, si Haring Rezin sa Sirya ug si Peka+ nga anak ni Remalias, nga hari sa Israel, mitungas aron makiggubat sa Jerusalem, apan wala niya* kini mailog.+  Dihay gitaho ngadto sa panimalay ni David: “Ang Sirya mianib sa puwersa sa Epraim.” Ug ang kasingkasing ni Ahaz ug ang kasingkasing sa iyang katawhan nangurog sa kahadlok, sama sa mga kahoy sa lasang nga gilabyoglabyog sa hangin.  Unya si Jehova miingon kang Isaias: “Gula, palihog, ug adtoa ninyo si Ahaz, ikaw ug si Sear-jasub*+ nga imong anak, sa tumoy sa agianan sa tubig sa ibabaw nga linaw+ sa may dakong dalan sa yuta sa tiglaba.  Ug ingna siya, ‘Pabiling kalmado. Ayawg kahadlok, ug ayawg kaluya tungod niining duha ka tuod sa nag-aso nga troso, tungod sa nagsilaob nga kasuko ni Rezin nga hari sa Sirya ug sa anak ni Remalias.+  Kay ang Sirya uban sa Epraim ug sa anak ni Remalias nagplanog daotan batok kanimo, nga nag-ingon:  “Manungas ta batok sa Juda ug bungkagon* nato kini ug sakopon,* ug itudlo nato ang anak ni Tabeel ingong hari niini.”+   “‘Kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Dili kini molampos,Ug dili kini mahitabo.   Kay ang kaulohan sa Sirya mao ang Damasco,Ug ang ulo sa Damasco mao si Rezin. Sulod lang sa 65 ka tuigAng Epraim bug-os nga malaglag ug dili na maglungtad ingong katawhan.+   Ang kaulohan sa Epraim mao ang Samaria,+Ug ang ulo sa Samaria mao ang anak ni Remalias.+ Kon dili lig-on ang inyong pagtuo,Dili mo lig-ong matukod.”’” 10  Si Jehova padayong nagsulti kang Ahaz: 11  “Pangayog ilhanan gikan ni Jehova nga imong Diyos,+ sama man kini ka lawom sa Lubnganan* o sama ka habog sa langit.” 12  Apan si Ahaz miingon: “Dili ko mangayo, ug dili nako ibutang si Jehova sa pagsulay.” 13  Unya si Isaias miingon: “Palihog pamati, Oh panimalay ni David. Dili pa ba igo nga gisulayan ninyo ang pailob sa mga tawo? Sulayan ba usab ninyo ang pailob sa Diyos?+ 14  Busa si Jehova maghatag kaninyog ilhanan: Ang usa ka batan-ong babaye* magmabdos ug manganak ug batang lalaki,+ ug nganlan niya siyag Emmanuel.*+ 15  Mokaon siyag mantekilya ug dugos sa panahon nga mahibalo na siya kon unsaon pagsalikway sa daotan ug sa pagpili sa maayo. 16  Kay sa dili pa mahibalo ang maong bata kon unsaon pagsalikway sa daotan ug sa pagpili sa maayo, ang yuta sa duha ka hari nga imong gikalisangan bug-os nga mabiniyaan.+ 17  Ipadangat ni Jehova batok kanimo ug batok sa imong katawhan ug batok sa panimalay sa imong amahan ang panahon nga wala pa mahitabo sukad sa adlaw nga mibulag ang Epraim sa Juda,+ kay ipadala Niya ang hari sa Asirya.+ 18  “Nianang adlawa taghoyan ni Jehova ang mga langaw gikan sa lagyong kasapaan sa Nilo sa Ehipto ug ang mga putyokan sa yuta sa Asirya, 19  ug kining tanan mangabot ug manghugop sa titip nga mga walog,* sa mga giwang sa bato, sa tanang tunokong tanom, ug sa tanang tubigong dapit. 20  “Nianang adlawa, kiskisan ni Jehova ang ulo ug ang balhibo sa mga bitiis pinaagig inabangan nga labaha gikan sa rehiyon sa Suba,* pinaagi sa hari sa Asirya,+ ug kiskisan niini bisan ang mga bungot. 21  “Nianang adlawa tipigang buhi sa usa ka tawo ang dumalagang baka sa panon ug ang duha ka karnero. 22  Ug tungod sa kadagaya sa gatas, mokaon siyag mantekilya, kay ang tanang nahibilin sa yuta mokaon ug mantekilya ug dugos. 23  “Nianang adlawa ang tanan nga kanhi natamnan ug 1,000 ka punoan sa ubas nga ang kantidad 1,000 ka pirasong plata, matuboan na lang ug mga tunokong tanom ug bunglayon. 24  Mangadto ang mga tawo didto nga magdalag udyong ug busogan, kay ang tibuok yuta malukop ug tunokong tanom ug bunglayon. 25  Ug dili ka mopaduol sa tanang kabukiran nga kanhi gihawanan pinaagig sarol, tungod sa kahadlok sa mga tunokong tanom ug bunglayon; kini mahimong sibsibanan sa mga torong baka ug karnero.”

Mga Footnote

O posible, “nila.”
Kahulogan, “Ang Nahibilin Lang ang Mobalik.”
O posible, “hulgaon.”
O “bangagan ang mga paril niini.” Literal, “pikason.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
O “Ang dalaga.”
Kahulogan, “Ang Diyos Nagauban Kanato.”
Tan-awa sa Glossary.
Ang Euprates.