Isaias 46:1-13

  • Mga idolo sa Babilonya batok sa Diyos sa Israel (1-13)

    • Gitagna ni Jehova ang umaabot (10)

    • Langgam nga mandadagit gikan sa sidlakan (11)

46  Si Bel miyuko,+ si Nebo mitikubo. Ang ilang mga idolo gikarga diha sa mga mananap, sa mga mananap nga kargahanan ug luwan,+Samag bagahe nga nakapabug-at sa gikapoy nga mga mananap.   Sila motikubo ug moyuko;Dili nila maluwas ang mga karga,*Ug sila mismo mabihag.   “Pamati kanako, Oh panimalay ni Jacob, ug kamong tanang nahibilin sa panimalay ni Israel,+Kamo nga akong gisapnay sukad sa inyong pagkatawo ug giatiman gikan sa tagoangkan.+   Hangtod sa imong pagkatigulang, ako mao ra gihapon;+Hangtod sa imong pagkaubanon, ako padayong magpas-an kanimo. Sama sa ako nang gihimo, ako kang sapnayon ug pas-anon ug luwason.+   Kang kinsa ko ninyo ipakasama o itumbas o itandi+Nga daw magkaamgid mi?+   Dunay mga nagabubo ug bulawan gikan sa ilang puntil;Sila nagtimbang sa plata diha sa timbangan. Sila nagsuhol ug tigpanday ug metal, ug gihimo niya kining diyos.+ Unya sila mohapa, oo, sila mosimba* niini.+   Gipas-an nila kini;+Gidala nila kini ug gipahimutang sa dapit niini, ug nagpabilin ra kini didto. Dili kini mohawa sa dapit niini.+ Sila motuaw niini, apan dili kini motubag;Dili kini makaluwas kang bisan kinsa gikan sa kasakit.+   Hinumdomi kini, ug magmaisogon. Itanom kini sa inyong kasingkasing, kamong mga malapason.   Hinumdomi ang kanhing* mga butang sa dugay nang panahon,Nga ako ang Diyos,* ug wala nay lain. Ako ang Diyos, ug walay sama kanako.+ 10  Sukad sa sinugdan gitagna na nako ang mahitabo,Ug sa dugay nang panahon gitagna na nako ang mga butang nga wala pa mahimo.+ Ako miingon, ‘Ang akong desisyon* matuman,+Ug buhaton nako ang bisan unsa nga akong gusto.’+ 11  Magtawag kog langgam nga mandadagit gikan sa sidlakan,*+Gikan sa layong yuta tawgon nako ang tawo nga mopatuman sa akong desisyon.*+ Misulti ko, ug ipahinabo nako kini. Katuyoan nako kini, ug tumanon usab nako kini.+ 12  Pamati kanako, kamong masukihon* ug kasingkasing,Kamong layo sa pagkamatarong. 13  Gipaduol nako ang akong pagkamatarong;Kini dili layo,Ug ang akong kaluwasan dili malangan.+ Ihatag nako sa Zion ang kaluwasan, sa Israel ang akong kahalangdon.”+

Mga Footnote

Mga idolo nga gikarga diha sa mga mananap.
Literal, “moyukbo.”
Literal, “unang.”
O “ang Balaang Diyos.”
O “katuyoan; tambag.”
Literal, “gikan sa pagsubang sa adlaw.”
O “katuyoan; tambag.”
Literal, “gamhanan.”