Isaias 65:1-25

  • Paghukom ni Jehova sa mga nagsimbag idolo (1-16)

    • Mga diyos sa Suwerte ug sa Kapalaran (11)

    • “Ang akong mga alagad mangaon” (13)

  • Bag-ong mga langit ug bag-ong yuta (17-25)

    • Pagtukod ug mga balay; pagtanom ug mga ubasan (21)

    • Walay maghago sa wala lamay kapuslanan (23)

65  “Gitugotan nako nga pangitaon ko niadtong mga wala magpakisayod bahin kanako;Gitugotan nako nga makaplagan ko niadtong mga wala mangita kanako.+ Miingon ko, ‘Ania ko, ania ko!’ ngadto sa nasod nga wala magtawag sa akong ngalan.+   Tibuok adlaw nakong gibukhad ang akong mga kamot alang sa katawhan nga gahig ulo,+Niadtong nagsubay sa dalan nga dili maayo,+Ug nagsunod sa ilang kaugalingong hunahuna;+   Katawhan nga kanunayng nagpasuko kanako sa dayag,+Nga naghalad diha sa mga tanaman+ ug naghimog gipaaso nga halad diha sa mga tisa.*   Nanglingkod sila sa taliwala sa mga lubnganan,+Ug nagpalabay sa kagabhion diha sa natagong mga dapit,*Nga nagkaon sa unod sa mga baboy,+Ug anaa sa ilang mga sudlanan ang sabaw sa hugaw nga mga butang.+   Sila miingon, ‘Diha lang ka; ayawg duol kanako,Kay mas balaan ko kay kanimo.’* Kini maoy aso sa mga buho sa akong ilong, usa ka kalayo nga nagdilaab sa tibuok adlaw.   Tan-awa! Kini gisulat sa akong atubangan;Dili ko magpakahilom,Hinuon balosan nako sila,+Balosan nako sila sa kon unsay angay kanila*   Tungod sa ilang kasaypanan ug sa kasaypanan sa ilang mga katigulangan,”+ miingon si Jehova. “Kay naghimo silag gipaaso nga halad diha sa kabukiran+Ug gipasipalahan ko nila diha sa kabungtoran,Balosan una nako sila sa kon unsay angay kanila.”*   Kini ang giingon ni Jehova: “Sama nga ang bag-ong bino anaa diha sa pungpong sa mga ubasUg dunay moingon, ‘Ayaw kinig daota, kay dunay maayo* niini,’ Ingon usab niana ang akong buhaton tungod sa akong mga alagad;Dili nako sila laglagon tanan.+   Magpatungha kog kaliwat* gikan kang JacobUg gikan kang Juda magpatungha kog usa nga manunod sa akong kabukiran;+Ang akong mga pinili manag-iya niini,Ug ang akong mga alagad mopuyo didto.+ 10  Ang Saron+ mahimong sibsibanan sa mga karneroUg ang Walog* sa Akor+ mahimong pahulayanan sa mga baka,Alang sa akong katawhan nga nangita kanako. 11  Apan lakip mo niadtong mga mitalikod kang Jehova,+Niadtong nakalimot sa akong balaang bukid,+Niadtong nag-andam ug lamesa alang sa diyos sa Suwerte,Ug niadtong nagpuno sa mga kopa ug sinambogang bino alang sa diyos sa Kapalaran. 12  Busa itagana mo nako sa espada,+Ug kamong tanan moluhod aron pamatyon,+Kay mitawag ko, apan wala mo motubag,Misulti ko, apan wala mo mamati;+Padayon mong nagbuhat sa kon unsay daotan sa akong mga mata,Ug gipili ninyo kon unsay dili makapalipay kanako.”+ 13  Busa kini ang giingon sa Soberanong Ginoong Jehova: “Tan-awa! Ang akong mga alagad mangaon, apan kamo panggutmon.+ Tan-awa! Ang akong mga alagad manginom,+ apan kamo pang-uhawon. Tan-awa! Ang akong mga alagad magsadya,+ apan kamo mag-antos sa kaulawan.+ 14  Tan-awa! Ang akong mga alagad maninggit sa kalipay tungod sa maayong kahimtang sa kasingkasing,Apan kamo motuaw tungod sa kasakit sa kasingkasingUg kamo motiyabaw tungod sa gun-ob nga espiritu. 15  Magbilin mog ngalan nga gamiton sa akong mga pinili ingong tunglo,Ug ang matag usa kaninyo patyon sa Soberanong Ginoong Jehova,Apan ang iyang mga alagad tawgon niya sa laing ngalan;+ 16  Aron si bisan kinsa nga nagtinguhag panalangin alang sa iyang kaugalingon sa yutaPanalanginan sa Diyos sa kamatuoran,*Ug si bisan kinsa nga nanumpa sa yutaManumpa pinaagi sa Diyos sa kamatuoran.*+ Kay ang kanhing mga kasakit makalimtan;Kini matago gikan sa akong mga mata.+ 17  Kay tan-awa! Naglalang kog bag-ong mga langit ug bag-ong yuta;+Ug ang kanhing mga butang dili na hinumdoman,Ug dili na kini motungha sa kasingkasing.+ 18  Busa pagsadya mo ug paglipay hangtod sa hangtod sa kon unsay akong ginalalang. Kay ania! ginalalang nako ang Jerusalem ingong hinungdan sa kalipayUg ang iyang katawhan ingong hinungdan sa kasadya.+ 19  Ug maglipay ko sa Jerusalem ug magsadya sa akong katawhan;+Wala na unyay madungog kaniya nga tingog sa paghilak o hilak sa kasakit.”+ 20  “Wala na unyay masuso nianang dapita nga mabuhi lag pipila ka adlaw,Ug tag-as na unya kaayog kinabuhi ang mga tigulang. Kay si bisan kinsa nga mamatay sa edad nga usa ka gatos isipon nga usa lang ka bata,Ug ang makasasala tunglohon, bisan pag nag-edad siyag usa ka gatos.* 21  Magtukod silag mga balay ug magpuyo niini,+Ug magtanom silag mga ubasan ug magkaon sa bunga niini.+ 22  Dili sila magtukod aron puy-an lang sa lain,Ug dili sila magtanom aron kaonon lang sa lain. Kay ang mga adlaw sa akong katawhan mahisama sa mga adlaw sa usa ka kahoy,+Ug bug-os nga mapahimuslan sa akong mga pinili ang buhat sa ilang mga kamot. 23  Dili sila maghago* sa wala lamay kapuslanan,+Ug dili sila manganak alang sa kasakit,Kay sila ang kaliwat* nga gilangkoban sa mga gipanalanginan ni Jehova,+Ug ang ilang kaliwatan kauban nila.+ 24  Bisan sa dili pa sila motawag, ako motubag;Samtang nagsulti pa sila, dunggon na nako sila. 25  Ang lobo ug ang nating karnero mag-uban sa pagpangaon,Ang leyon mokaon ug uhot* sama sa torong baka,+Ug ang pagkaon unya sa halas maoy abog. Dili sila mohimog kadaot o magpahinabog bisan unsang kadaot sa tibuok nakong balaang bukid,”+ miingon si Jehova.

Mga Footnote

Iningles, brick.
O posible, “sa mga bantayanang payag.”
O posible, “Kay ipaambit nako kanimo ang akong pagkabalaan.”
Literal, “sa ilang dughan.”
Literal, “sa ilang dughan.”
Literal, “panalangin.”
Literal, “binhi.”
O “Ubos nga Patag.”
O “pagkamatinumanon.” Literal, “Amen.”
O “pagkamatinumanon.” Literal, “Amen.”
O posible, “Ug ang usa nga dili makaabot ug usa ka gatos ka tuig isipong tinunglo.”
O “magbudlay.”
Literal, “binhi.”
Uga nga lindog sa trigo, sebada, ug uban pa.