Isaias 40:1-31

 • Kahupayan sa katawhan sa Diyos (1-11)

  • Tingog sa kamingawan (3-5)

 • Pagkagamhanan sa Diyos (12-31)

  • Mga nasod sama sa tinulo gikan sa timba (15)

  • Ang Diyos nagpuyo ibabaw “sa lingin nga yuta” (22)

  • Tanang bituon gitawag sa ilang ngalan (26)

  • Ang Diyos dili kapoyon (28)

  • Mga naglaom kang Jehova maulian sa kusog (29-31)

40  “Hupaya, hupaya ang akong katawhan,” miingon ang inyong Diyos.+   “Sulti nga makapahupay sa kasingkasing sa Jerusalem,Ug ipahayag kaniya nga ang iyang pinugos nga pagtrabaho natapos na,Nga ang iyang pagkasad-an nabayran na.+ Gikan sa kamot ni Jehova nadawat na niya ang bug-os* nga bayad sa tanan niyang sala.”+   Dunay nagasinggit sa kamingawan: “Hawani* ang dalan ni Jehova!+ Paghimog tul-id nga dakong dalan+ latas sa desyerto alang sa atong Diyos.+   Ipataas ang tanang walog,Ug ipaubos ang tanang bukid ug bungtod. Ang libaongon nga yuta angayng patagon,Ug ang gansangon nga yuta himoong patag.+   Ang himaya ni Jehova mapadayag,+Ug ang tanang tawo* makakita niini,+Kay ang baba ni Jehova nagsulti niini.”   Pamati! Dunay nagaingon: “Singgit!” Ang lain nangutana: “Unsay akong isinggit?” “Ang tanang tawo* daw lunhawng balili. Ang tanan nilang maunongong gugma nahisama sa bulak sa kapatagan.+   Ang lunhawng balili nalaya,Ang bulak nalawos,+Kay gihuypan kini sa gininhawa* ni Jehova.+ Ang katawhan sama gayod sa lunhawng balili.   Ang lunhawng balili nalaya,Ang bulak nalawos,Apan ang pulong sa atong Diyos molungtad hangtod sa hangtod.”+   Tungas ngadto sa habog nga bukid,Ikaw babaye nga nagdalag maayong balita alang sa Zion.+ Ipatugbaw ang imong tingog uban ang gahom,Ikaw babaye nga nagdalag maayong balita alang sa Jerusalem. Ipatugbaw kini, ayawg kahadlok. Ipahibalo sa mga siyudad sa Juda: “Ania ang inyong Diyos.”+ 10  Tan-awa! Ang Soberanong Ginoong Jehova moabot uban ang gahom,Ug ang iyang bukton magmando alang kaniya.+ Tan-awa! Ang iyang ganti anaa kaniya,Ug ang suhol nga iyang ibayad anaa sa iyang atubangan.+ 11  Samag magbalantay sa karnero, iyang atimanon* ang iyang panon.+ Pinaagi sa iyang bukton iyang tapokon ang mga nating karnero,Ug iya silang kugoson. Maampingon niyang agakon kadtong nagapasuso sa ilang mga nati.+ 12  Kinsay nakasukod sa katubigan pinaagi sa hakop sa iyang kamot+Ug nakasukod sa kalangitan pinaagi sa dangaw* sa iyang kamot? Kinsay nakasulod sa abog sa yuta diha sa taksanan+O nakatimbang sa kabukiranUg sa kabungtoran pinaagig timbangan? 13  Kinsay nakasukod* sa espiritu ni Jehova,Ug kinsay makatudlo kaniya ingong iyang magtatambag?+ 14  Kinsay iyang gikonsulta aron siya makabaton ug pagsabot,O kinsay nagtudlo kaniya sa alagianan sa hustisya,O nagtudlo kaniyag kahibalo,O nagpakita kaniya sa dalan sa tinuod nga pagsabot?+ 15  Tan-awa! Ang mga nasod sama sa usa ka tinulo gikan sa timba,Ug sila giisip ingong nipis nga abog sa timbangan.+ Tan-awa! Iyang gialsa ang mga isla nga daw pinong abog. 16  Bisan ang Lebanon dili igo aron magpadayon ang siga sa kalayo,*Ug ang mga ihalas nga hayop niini dili igo alang sa usa ka halad nga sinunog. 17  Ang tanang kanasoran daw wala maglungtad sa iyang atubangan;+Iyang giisip sila nga walay pulos ug dili tinuod.+ 18  Kang kinsa ninyo ikatandi ang Diyos?+ Sa unsang dagway man ninyo siya ipakasama?+ 19  Ang artesano* naghimog idolo,*Ang tigpanday ug metal naghaklap niini ug bulawan,+Ug siya nagsalsal ug kadena nga plata. 20  Nagpili siyag kahoy nga iyang iamot,+Usa ka kahoy nga dili magabok. Nangita siyag hanas nga artesanoNga mohimog kinulit nga larawan nga dili matumba.+ 21  Wala ba mo mahibalo? Wala ba mo makadungog? Wala ba kini isulti kaninyo sukad sa sinugdanan? Wala ba ninyo kini masabti sukad sa pagkatukod sa yuta?+ 22  Dunay Usa nga nagpuyo ibabaw sa lingin* nga yuta,+Ug ang mga molupyo niini samag mga apan-apan. Siya nagbuklad sa kalangitan samag pinong gasa,Ug siya nagladlad niini samag tolda aron puy-an.+ 23  Gipaubos niya ang tag-as nga opisyalUg gihimo niyang walay bili ang mga maghuhukom* sa yuta. 24  Bag-o pa silang natanom,Bag-o pa silang napugas,Bag-o pang nakagamot sa yuta ang ilang punoan,Ug sila gihuyop ug nangalaya,Ug sila gipadpad sa hangin samag dagami.+ 25  “Kang kinsa ko ninyo ipakasama? Kinsay makatumbas kanako?” nag-ingon ang Balaang Usa. 26  “Iyahat ang inyong mga mata sa langit ug tan-awa. Kinsay naglalang niining mga butanga?+ Siya ang Usa nga nagpatungha sa ilang panon, nga nag-ihap sa matag usa kanila;Silang tanan gitawag niya sa ilang ngalan.+ Tungod sa iyang dako kaayong* kusog ug sa iyang makapahinganghang gahom,+Walay usa kanila ang nawala. 27  Nganong miingon ka, Oh Jacob, ug nganong mipahayag ka, Oh Israel,‘Ang akong dalan natago gikan kang Jehova,Ug wala koy nadawat nga hustisya gikan sa Diyos’?+ 28  Wala ba ka mahibalo? Wala ba ka makadungog? Si Jehova, ang Maglalalang sa tanang butang sa yuta, maoy Diyos hangtod sa hangtod.+ Siya dili kapoyon o maluya.+ Dili matugkad* ang iyang pagsabot.+ 29  Gihatagan niyag kusog ang gikapoyUg gipalig-on niya pag-ayo kadtong mga walay kusog.+ 30  Ang mga batang lalaki kapoyon ug maluya,Ug ang mga batan-ong lalaki mapandol ug matumba, 31  Apan kadtong mga nagalaom kang Jehova maulian sa kusog. Sila manglupad pataas nga daw may mga pako sa agila.+ Sila managan ug dili mangaluya;Sila manglakaw ug dili kapoyon.”+

Mga Footnote

O “doble.”
O “Andama.”
Literal, “unod.”
Literal, “unod.”
O “espiritu.”
O “bantayan.”
Tan-awa ang Apendise B14.
O posible, “nakasabot.”
O “dili makataganag igong sugnod.”
Hanas sa paghimog mga butang.
O “hinulma nga estatuwa.”
O “linginon.”
O “magmamando.”
O “dako ug dinamikong.”
O “Dili masusi.”