Isaias 3:1-26

  • Gipahisalaag sa mga pangulo sa Juda ang katawhan (1-15)

  • Gihukman ang mabirigbirigong mga anak nga babaye sa Zion (16-26)

3  Kay tan-awa! ang matuod nga Ginoo, si Jehova sa mga panon,Magwagtang sa tanang suplay ug gisaligan sa Jerusalem ug Juda: Ang tanang suplay sa tinapay ug tubig,+   Ang tawong gamhanan ug manggugubat,Ang maghuhukom ug propeta,*+ ang mananag-an ug ansiyano,   Ang pangulo sa 50,+ tinahod nga tawo, ug magtatambag,Ang batid nga salamangkero ug ang hanas nga tiglamat.+   Ang mga batang lalaki himoon nako nga ilang mga prinsipe,Ug ang mga huyang* magmando kanila.   Ang katawhan magdaogdaog sa usag usa,Ang matag usa sa iyang isigkatawo.+ Atakehon sa batang lalaki ang tigulang nga lalaki,Ug ang ubos mosukol sa usa nga tinahod.+   Ang matag usa mokupot sa iyang igsoong lalaki diha sa balay sa iyang amahan ug moingon: “Duna kay kupo​—⁠ikaw na lay magmando kanamo. Dumalaha kining nagun-ob nga dapit.”   Apan mobalibad siya nianang adlawa: “Dili ko mahimong inyong tighunad sa samad;*Wala koy pagkaon o besti sa akong balay. Ayaw kog himoang magmamando sa katawhan.”   Kay ang Jerusalem natumba,Ug ang Juda napukan,Kay sa pulong ug buhat sila mibatok kang Jehova;Sila misukol sa iyang mahimayaong presensiya.*+   Ang hitsura sa ilang nawong nagpamatuod batok kanila,Ug sila nagpadayag sa ilang sala nga sama sa Sodoma;+Wala nila kini itago. Alaot sila, kay nagdala silag katalagman sa ilang kaugalingon! 10  Sultihi ang matarong nga maayo ra ang ilang dangatan;Sila magantihan sa ilang ginabuhat.*+ 11  Alaot ang daotan! Modangat kaniya ang katalagman,Kay ang gibuhat sa iyang mga kamot pagabuhaton kaniya! 12  Kon bahin sa akong katawhan, ang mga tig-asayn nilag trabaho madaogdaogon,Ug mga babaye ang nagmando kanila. Akong katawhan, ang inyong mga pangulo nagpahisalaag kaninyo,Ug gipapas nila ang inyong mga agianan.+ 13  Si Jehova nagpahimutang aron ipresentar ang iyang kaso;Siya mibarog aron magpakanaog ug hukom sa iyang mga katawhan. 14  Si Jehova mosulod sa paghukom sa mga ansiyano ug sa mga prinsipe sa iyang katawhan. “Giugdaw ninyo ang ubasan,Ug ang inyong kinawat sa mga kabos anaa sa inyong mga balay.+ 15  Nganong nangahas man mo sa pagdugmok sa akong katawhanUg sa pagnudnod* sa nawong sa mga kabos diha sa yuta?”+ miingon ang Soberanong Ginoo, si Jehova sa mga panon. 16  Si Jehova miingon: “Kay ang mga anak nga babaye sa Zion mapahitas-on,Nga morag si kinsa* maglakaw,Nga nagkiaykiay ug ang ilang mga mata nagapanghaylo,Nga nagpakagilkil sa ilang mga pulseras sa tiil, 17  Hampakon usab ni Jehova ug nukanuka ang ulo sa mga anak nga babaye sa Zion,Ug himoon ni Jehova nga modangas ang ilang agtang.+ 18  Nianang adlawa kuhaon ni Jehova ang katahom sa ilang mga pulseras sa tiil,Mga bugkos sa agtang ug mga dayandayan nga pormag bag-ong bulan,+ 19  Mga ariyos,* mga pulseras, ug mga belo, 20  Mga purongpurong, mga pabitay sa pulseras sa tiil, ug mga bakos,*Mga sudlanan sa pahumot ug mga anting-anting,* 21  Mga singsing sa tudlo ug mga singsing sa ilong, 22  Mga tag-as nga besti alang sa mga seremonyas, mga pang-ibabaw nga besti, mga kupo, ug mga puntil, 23  Mga gagmayng salamin+ ug mga besti nga gama sa panaptong lino,*Mga turban ug mga belo. 24  Imbes lana sa balsamo,+ duna unyay lang-og nga baho;Imbes bakos, pisi;Imbes nindot nga estilo sa buhok, pagkaupaw;+Imbes mahalong besti, sakong panapton;+Ug imbes kaanyag, ulat.* 25  Ang imong mga tawo mapukan pinaagi sa espada,Ug ang imong gamhanang mga tawo mapukan sa gubat.+ 26  Ang iyang mga ganghaan* magbangotan ug magsubo,+Ug siya molingkod sa yuta nga biniyaan.”+

Mga Footnote

O “manalagna.”
O “dili kasaligan.”
O “inyong mananambal.”
Literal, “sa mga mata sa iyang himaya.”
Literal, “magkaon sa bunga sa ilang binuhatan.”
Literal, “paggaling.”
Literal, “Nga pinatikig ang liog (tutonlan).”
O “pabitay.”
O “bangan sa dughan.”
O “mga pahiyas nga kinhason nga mohugong.”
O “mga pang-ilalom nga besti.”
Patik nga gipaso sa lawas sa ulipon o binilanggo.
Iningles, gate.