Isaias 58:1-14

  • Tinuod ug dili tinuod nga puasa (1-12)

  • Kalipay sa pagtuman sa Igpapahulay (13, 14)

58  “Singgit ug kusog; ayawg pugngi ang imong tingog! Ipatugbaw ang imong tingog samag budyong. Sultihi ang akong katawhan sa ilang pag-alsa,+Ang panimalay ni Jacob sa ilang mga sala.   Ginapangita ko nila adlaw-adlaw,Ug ginapahayag nila ang ilang kalipay sa pagkahibalo sa akong mga dalan,Nga daw sila usa ka nasod nga nagbuhat sa pagkamatarongUg wala mobiya sa hustisya sa ilang Diyos.+ Nangayo sila kanakog matarong nga mga paghukom,Nga nalipay nga moduol sa Diyos:+   ‘Nganong dili nimo makita ang among pagpuasa?+ Ug nganong dili nimo mamatikdan nga gisakit namo ang among kaugalingon?’+ Kay sa adlaw sa inyong pagpuasa, kaugalingon ninyong kaayohan* ang inyong gipangagpas,Ug gidaogdaog ninyo ang inyong mga mamumuo.+   Ang inyong pagpuasa kanunay lang mosangpot sa panaglalis ug panag-away,Ug magsinumbagay mo pinaagi sa kumo sa pagkadaotan. Tungod sa inyong paagi sa pagpuasa nga sama sa inyong ginahimo karon, dili mo makadahom nga dunggon sa langit ang inyong tingog.   Ingon niini ba ang puasa nga akong giuyonan,Usa ka adlaw nga sakiton sa usa ang iyang kaugalingon,Nga siya moduko samag tikog,Nga siya mohigda sa sakong panapton ug sa abo? Kini ba ang inyong gitawag nga puasa ug adlaw nga makapalipay kang Jehova?   Dili. Kini ang puasa nga akong giuyonan: Ang pagtangtang sa mga kadena sa pagkadaotan,Ang pagbadbad sa mga bugkos sa yugo,+Ang pagpahigawas sa mga dinaogdaog,+Ug ang pagbali sa tanang yugo;   Ang pagpaambit sa imong tinapay ngadto sa gigutom,+Ang pagpapuyo sa imong balay sa kabos ug sa walay balay,Ang pagbesti sa hubo dihang imo siyang makita,+Ug ang pagtabang sa imong mga paryente.   Unya ang imong kahayag mosidlak sama sa banagbanag,+Ug ikaw maulian dayon. Ang imong pagkamatarong mag-una kanimo,Ug ang himaya ni Jehova magbantay kanimo sa luyo.+   Unya motawag ka, ug si Jehova motubag;Motuaw ka alang sa tabang, ug siya moingon, ‘Ania ko!’ Kon kuhaon nimo sa imong taliwala ang yugoUg undangon nimo ang pagtulisok* ug pagsultig sakit,+ 10  Kon ihatag nimo sa gigutom ang imong gitinguha+Ug tagbawon nimo ang mga sinakit,Ang imong kahayag modan-ag bisan sa kangitngit,Ug ang imong kangiob mahisamag udtong tutok.+ 11  Si Jehova kanunayng magtultol kanimoUg magtagbaw kanimo bisan diha sa umaw nga yuta;+Palig-onon niya ang imong kabukogan,Ug mahisama kag maayong pagkatubig nga tanaman,+Mahisamag tubod nga dili gayod mahubsan. 12  Tungod kanimo, tukoron nila pag-usab ang mga siyudad nga dugay nang nagun-ob,+Ug ipasig-uli nimo ang mga pundasyon sa nangaging mga kaliwatan.+ Tawgon ka nga tig-ayo sa nangaguba nga mga paril,*+Ang tigpasig-uli sa mga dalan nga pagapuy-an. 13  Kon tungod sa Igpapahulay mohunong na ka* sa pagpangagpas alang sa imong kaugalingong kaayohan* panahon sa akong balaang adlaw+Ug tawgon nimo ang Igpapahulay nga tumang kalipay, usa ka balaang adlaw ni Jehova, adlaw nga pagahimayaon,+Ug himayaon nimo kini imbes mangagpas sa kaugalingong kaayohan ug mosultig walay pulos nga mga pulong, 14  Nan imong makaplagan ang imong tumang kalipay diha kang Jehova,Ug ibutang ka nako ibabaw sa tag-as nga dapit sa yuta.+ Pakan-on ka nako gikan* sa panulondon ni Jacob nga imong katigulangan,+Kay ang baba ni Jehova ang nagsulti niini.”

Mga Footnote

O “kalipay.”
O “pagtudlotudlo.”
Literal, “sa giwang.”
Literal, “pabalikon nimo ang imong tiil gikan.”
O “kalipay.”
O “Ipahinabo nako nga makapahimulos ka.”