Isaias 38:1-22

  • Si Ezequias nasakit ug naulian (1-22)

    • Awit sa pagpasalamat (10-20)

38  Niadtong mga adlawa, si Ezequias nasakit ug himalatyon na.+ Si propetang Isaias+ nga anak ni Amoz miadto kaniya ug miingon, “Kini ang giingon ni Jehova: ‘Panugon na sa imong panimalay, kay ikaw mamatay; dili na ka maulian.’”+  Busa si Ezequias miatubang sa bungbong ug miampo kang Jehova:  “Nagpakiluoy ko nimo, Oh Jehova. Palihog, hinumdomi+ kon unsa ko ka matinumanon ug kon unsa ka bug-os ang akong kasingkasing sa paglakaw sa imong atubangan,+ ug akong gibuhat kon unsay maayo sa imong mga mata.” Ug si Ezequias mihilak pag-ayo.  Unya si Isaias nakadawat ug mensahe gikan kang Jehova, nga nag-ingon:  “Balik ug sultihi si Ezequias,+ ‘Kini ang giingon ni Jehova nga Diyos ni David nga imong katigulangan: “Nadungog nako ang imong pag-ampo.+ Nakita nako ang imong mga luha.+ Ania, dugangan nakog 15 ka tuig ang imong kinabuhi,*+  ug luwason ka nako ug kining siyudara gikan sa kamot sa hari sa Asirya, ug panalipdan nako kining siyudara.+  Kini ang ilhanan gikan kang Jehova nga tumanon ni Jehova ang iyang gisulti:+  Ania, akong paatrason ug 10 ka ang-ang ang anino sa adlaw nga nanaog diha sa hagdanan* ni Ahaz.”’”+ Busa ang adlaw miatras ug 10 ka ang-ang diha sa hagdanan.  Sinulat* kini ni Haring Ezequias sa Juda dihang siya nasakit ug naulian sa iyang sakit. 10  Ako miingon: “Sa dili pa ko matigulangKinahanglan kong moadto sa mga ganghaan sa Lubnganan.* Hikawan ko sa akong nahibiling katuigan.” 11  Ako miingon: “Dili na nako makita si Jah,* si Jah sa yuta sa mga buhi.+ Dili na ko motan-aw sa katawhanDihang mahiuban na ko sa mga molupyo sa dapit sa kamatayon. 12  Ang akong puloy-anan giibot ug gikuha gikan kanako+Sama sa tolda sa magbalantay. Gilukot nako ang akong kinabuhi sama sa usa ka tighablon;Putlon ko niya samag mga hilo diha sa hablon. Sukad sa banagbanag hangtod sa kilumkilom, padayon ko nimong gidala sa kataposan.+ 13  Gipakalma nako ang akong kaugalingon hangtod sa buntag. Samag leyon, padayon niyang gibali ang tanan nakong kabukogan;Sukad sa banagbanag hangtod sa kilumkilom, padayon ko nimong gidala sa kataposan.+ 14  Sama sa langgam nga sayaw o sa tagul-ol,* ako nagsigeg iyagak;+Ako padayong nag-agumod samag salampati.+ Ang akong mga mata nangluyloy nga nagtan-aw sa kahitas-an:+ ‘Oh Jehova, anaa ko sa grabeng kasakit;Tabangi ko.’*+ 15  Unsay akong ikasulti? Siya nakigsulti kanako ug milihok. Maglakaw ko nga mapainubsanon* sa tanan nakong katuiganTungod sa kapait sa akong kahimtang. 16  ‘Oh Jehova, tungod niining mga butanga* ang matag tawo nabuhi,Ug tungod niana ako nagpabiling buhi. Ipasig-uli nimo ang akong kahimsog ug tipigan kong buhi.+ 17  Tan-awa! Imbes pakigdait, duna koy grabeng kasakitan;Apan tungod sa imong gugma kanako,Gitipigan ko nimo gikan sa gahong sa kalaglagan.+ Gisalibay nimo sa imong luyo* ang tanan nakong sala.+ 18  Kay ang Lubnganan* dili makahimaya kanimo,+Ang kamatayon dili makadayeg kanimo.+ Kadtong mga nanaog sa gahong dili makalaom sa imong pagkamatinumanon.+ 19  Ang buhi, ang buhi makadayeg kanimo,Sama nga makahimo ko niana niining adlawa. Ang amahan makahatag ug kahibalo sa iyang mga anak bahin sa imong pagkamatinumanon.+ 20  Oh Jehova, luwasa ko,Ug tugtogon namo ang akong mga awit pinaagig dekuwerdas nga mga instrumento+Sa tanang adlaw sa among kinabuhi diha sa balay ni Jehova.’”+ 21  Unya si Isaias miingon: “Pagdala mog tinapay nga hinimo sa pinisa nga gipaugang mga igos ug ihampol kini sa hubag, aron maulian siya.”+ 22  Si Ezequias nangutana: “Unsay ilhanan nga motungas ko sa balay ni Jehova?”+

Mga Footnote

Literal, “mga adlaw.”
Lagmit kini nga hagdanan gigamit aron mahibaloan ang oras, samag sundial.
O “Komposisyon.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.
“Jah” ang pinamubo sa ngalang Jehova.
O posible, “langgam nga crane.”
Literal, “Mahimong akong garantiya.”
O “seryoso.”
Nagtumong sa mga pulong ug buhat sa Diyos.
O “Giwagtang nimo gikan sa imong panan-aw.”
O “Sheol.” Tan-awa sa Glossary.