Isaias 55:1-13

  • Pagdapit nga mokaon ug moinom nga walay bayad (1-5)

  • Pangitaa si Jehova ug ang iyang kasaligang pulong (6-13)

    • Mga dalan sa Diyos mas taas kay sa nianang sa tawo (8, 9)

    • Pulong sa Diyos seguradong molampos (10, 11)

55  Dali ngari, kamong tanan nga giuhaw,+ pagkuha mog tubig!+ Kamong mga walay salapi, dali ngari, kuha* mo ug kaon! Oo, dali ngari, kuha* mog bino ug gatas+ nga walay bayad.+   Nganong nagapamalit man mog dili tinuod nga pagkaon,Ug nganong gastohon ninyo ang inyong kinitaan* sa mga butang nga dili makapatagbaw? Pamati pag-ayo kanako, ug kaon kon unsay maayo,+Ug makakaplag mog dakong kalipay sa kon unsa gyoy makapahimsog.*+   Pamati* ug ari kanako.+ Paminaw, ug magpabilin mong buhi,Ug andam kong mohimog walay kataposang pakigsaad uban kaninyo+Nga nahiuyon sa akong gipakita nga maunongong gugma kang David, nga kasaligan.+   Tan-awa! Gihimo nako siyang saksi+ ngadto sa kanasoran,Usa ka pangulo+ ug komandante+ ngadto sa kanasoran.   Tan-awa! Tawgon nimo ang nasod nga wala nimo mailhi,Ug modagan nganha kanimo kadtong mga anaa sa nasod nga wala makaila kanimoTungod kang Jehova nga imong Diyos,+ ang Balaang Usa sa Israel,Kay siya maghimaya kanimo.+   Pangitaa si Jehova samtang makaplagan pa siya.+ Sangpita siya samtang anaa pa siya sa duol.+   Pabiyaa ang tawong daotan sa iyang dalan,+Ug ipabag-o sa tawong daotan ang iyang hunahuna;Pabalika siya kang Jehova, nga maluoy kaniya,+Sa atong Diyos, kay siya madagayaong* magpasaylo.+   “Kay ang akong mga hunahuna dili inyong mga hunahuna,+Ug ang inyong mga dalan dili akong mga dalan,” miingon si Jehova.   “Kay sama nga ang kalangitan mas taas kay sa yuta,Ang akong mga dalan usab mas taas kay sa inyong mga dalanUg ang akong mga hunahuna kay sa inyong mga hunahuna.+ 10  Kay sama nga ang ulan ug niyebe mahulog gikan sa langitUg dili mobalik didto hangtod nga kini motuhop sa yuta, nga magpaturok sa mga tanom ug magpabunga niini,Nga maghatag ug binhi sa magpupugas ug pagkaon sa mga kumakaon, 11  Ingon usab niana ang pulong nga mogula sa akong baba.+ Kini dili mobalik kanako nga walay resulta,+Apan tumanon gayod niini ang bisan unsa nga akong gikalipayan,*+Ug segurado kining molampos sumala sa kon unsay akong katuyoan sa pagpadala niini. 12  Kay manggula mo nga masadyaon,+Ug kamo dad-on ug balik uban ang kalinaw.+ Ang kabukiran ug kabungtoran magsadya sa inyong atubangan uban ang hugyaw sa kalipay,+Ug ang tanang kakahoyan sa kapatagan mamakpak.+ 13  Imbes tunokong mga tanom, kahoyng junipero ang motubo,+Ug imbes tunokong sagbot, kahoyng mirto ang motubo. Ug kini makapabantog* kang Jehova,+Usa ka ilhanan nga walay kataposan ug dili gayod mahanaw.”

Mga Footnote

Literal, “palit.”
Literal, “palit.”
O “gihagoan pag-ayo nga salapi.”
Literal, “sa katambok.”
Literal, “Ikiling ang inyong igdulungog.”
O “kinabubut-ong.”
O “akong kabubut-on.”
O “kini maghimog ngalan alang.”