Isaias 2:1-22

  • Bukid ni Jehova gituboy (1-5)

    • Espada himoong punta sa daro (4)

  • Sa adlaw ni Jehova ang mapahitas-on pakaulawan (6-22)

2  Kini ang nakita ni Isaias nga anak ni Amoz bahin sa Juda ug Jerusalem:+   Sa kaulahiang bahin sa mga adlaw,*Ang bukid sa balay ni JehovaLig-ong matukod ibabaw sa tumoy sa kabukiran,+Ug kini igatuboy ibabaw sa kabungtoran,Ug ang tanang kanasoran magpanon paingon didto.+   Ug daghang katawhan ang moadto ug moingon: “Ari mo, manungas kita sa bukid ni Jehova,Sa balay sa Diyos ni Jacob.+ Siya magtudlo kanato bahin sa iyang mga dalan,Ug kita maglakaw sa iyang mga alagianan.”+ Kay ang balaod* mogula gikan sa Zion,Ug ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem.+   Siya magpakanaog ug hukom taliwala sa kanasoranUg magtul-id sa mga butang labot sa daghang katawhan. Ilang salsalon ang ilang mga espada ug himoong mga punta sa daroUg ang ilang mga bangkaw himoong mga galab.+ Ang nasod dili mobakyaw ug espada batok sa laing nasod,Ug sila dili na magkat-on sa pagpakiggubat.+   Oh panimalay ni Jacob, dali mo,Manglakaw kita sa kahayag ni Jehova.+   Kay imong gitalikdan ang imong katawhan, ang panimalay ni Jacob,+Kay sila napunog mga butang nga gikan sa Sidlakan;Naghimo silag salamangka+ sama sa mga Filistehanon,Ug nagpuyo uban kanila ang daghang anak sa mga langyaw.   Ang ilang yuta punog plata ug bulawan,Ug walay kinutoban ang ilang bahandi. Ang ilang yuta punog kabayo,Ug dili maihap ang ilang karo.+   Ang ilang yuta punog walay pulos nga mga diyos.+ Nagayukbo sila sa binuhat sa ilang mga kamot,Sa hinimo sa ilang mga tudlo.   Busa gipaubos sa tawo ang iyang kaugalingon, ug siya maulawan,Ug dili gyod nimo sila mapasaylo. 10  Sulod sa bato ug tago sa abogTungod sa makalilisang nga presensiya ni JehovaUg sa iyang himaya ug kahalangdon.+ 11  Ang mga mapahitas-on ipaubos,Ug ang mga garboso moyukbo.* Si Jehova lang ang igatuboy nianang adlawa. 12  Kay kanang adlawa iya ni Jehova sa mga panon.+ Kana modangat sa matag usa nga mapahitas-on ug garboso,Sa matag usa, tinuboy man o ubos,+ 13  Sa tanang sedro sa Lebanon nga habog ug tinuboyUg sa tanang kahoyng robles sa Basan, 14  Sa tanang bukid nga habogUg sa tanang tag-as nga bungtod, 15  Sa matag taas nga torre ug sa matag lig-ong paril, 16  Sa tanang barko sa Tarsis+Ug sa tanang nindot nga sakayan. 17  Ang mga mapahitas-on ipaubos,Ug ang mga garboso moyukbo.* Si Jehova lang ang igatuboy nianang adlawa. 18  Ang walay pulos nga mga diyos bug-os nga mahanaw.+ 19  Ang katawhan mosulod sa mga langob sa mga batoUg sa mga lungag sa yuta,+Tungod sa makalilisang nga presensiya ni JehovaUg sa iyang himaya ug kahalangdon,+Dihang siya mobarog aron pakurogon ang yuta sa kahadlok. 20  Nianang adlawa kuhaon sa mga tawo ang ilang walay pulos nga mga diyos nga plata ug bulawanNga ilang gihimo aron ilang yukboanUg isalibay kini ngadto sa samag ilaga nga mga mananap* ug sa mga kabog,+ 21  Ug mosulod sila sa mga lungag sa mga batoUg sa mga giwang sa dagkong bato,Tungod sa makalilisang nga presensiya ni JehovaUg sa iyang himaya ug kahalangdon,Dihang siya mobarog aron pakurogon ang yuta sa kahadlok. 22  Alang sa inyong kaayohan, hunong na sa pagsalig sa tawo,Nga gininhawa lamang diha sa mga buho sa iyang ilong.* Nganong hatagan man siyag pagtagad?

Mga Footnote

O “Sa kataposang mga adlaw.”
O “instruksiyon.”
O “ipaubos.”
O “ipaubos.”
Gagmayng sus-an (mammal) nga kusog mokaon.
O “Kansang gininhawa anaa sa mga buho sa iyang ilong.”