Isaias 43:1-28

  • Gitigom pag-usab ni Jehova ang iyang katawhan (1-7)

  • Mga diyos gihusay (8-13)

    • “Kamo ang akong mga saksi” (10, 12)

  • Kagawasan gikan sa Babilonya (14-21)

  • “Isang-at nato ang atong kaso batok sa usag usa” (22-28)

43  Karon kini ang giingon ni Jehova,Ang imong Maglalalang, Oh Jacob, ang Usa nga nag-umol kanimo, Oh Israel:+ “Ayawg kahadlok, kay gilukat ka nako.+ Gitawag ka nako pinaagi sa imong ngalan. Akoa ka.   Kon motabok ka sa katubigan, ako mag-uban kanimo,+Ug kon motabok ka sa kasubaan, dili ka malapawan niini.+ Kon molatas ka sa kalayo, dili ka masunogO mapaso sa siga niini.   Kay ako si Jehova nga imong Diyos,Ang Balaang Usa sa Israel, ang imong Manluluwas. Gihatag nako ang Ehipto ingong lukat alang kanimo,Ang Etiopia ug Seba baylo kanimo.   Kay nahimo kang bililhon sa akong mga mata,+Ikaw gipasidunggan, ug gimahal ka nako.+ Busa maghatag kog katawhan puli kanimoUg kanasoran baylo sa imong kinabuhi.   Ayawg kahadlok, kay ako nagauban kanimo.+ Dad-on nako ang imong kaliwat* gikan sa sidlakanUg tapokon mo nako gikan sa kasadpan.+   Moingon ko sa amihanan, ‘Ihatag sila!’+ Ug sa habagatan, ‘Ayaw silag pugngi. Dad-a ang akong mga anak nga lalaki gikan sa layo, ug ang akong mga anak nga babaye gikan sa mga kinatumyan sa yuta,+   Ang matag usa nga gitawag pinaagi sa akong ngalan+Ug kinsa akong gilalang alang sa akong himaya,Nga akong giumol ug gibuhat.’+   Dad-a ang usa ka katawhan nga buta, bisag dunay mga mata,Ug mga bungol, bisag dunay mga dalunggan.+   Patapoka ang tanang nasod sa usa ka dapit,Ug patigoma ang mga katawhan.+ Kinsa kanila ang makasulti niini? O ikapadungog ba nila kanato ang unang mga butang?*+ Ipapresentar nila ang ilang mga saksi aron mapamatud-an nilang husto sila,O padungga sila ug paingna, ‘Kini ang kamatuoran!’”+ 10  “Kamo ang akong mga saksi,”+ miingon si Jehova,“Oo, ang akong alagad nga akong gipili,+Aron kamo makaila ug makabatog pagtuo kanako*Ug makasabot nga ako ang Usa nga mao gihapon.+ Walay naglungtad nga Diyos una kanako,Ug walay nagsunod kanako.+ 11  Ako​—⁠ako si Jehova,+ ug gawas kanako wala nay manluluwas.”+ 12  “Ako ang Usa nga nagpahayag ug nagluwas ug nagpailaDihang walay langyawng diyos sa inyong taliwala.+ Busa kamo ang akong mga saksi,” miingon si Jehova, “ug ako ang Diyos.+ 13  Gawas pa, sa kanunay ako ang Usa nga mao gihapon;+Ug walay makakuha sa bisan unsa nga anaa sa akong kamot.+ Dihang molihok ko, kinsay makapugong niini?”+ 14  Kini ang giingon ni Jehova, ang inyong Manlulukat,+ ang Balaang Usa sa Israel:+ “Alang kaninyo ipadala nako sila sa Babilonya ug ipaubos nako ang mga trangka sa mga ganghaan,+Ug ang mga Caldeanhon maniyabaw diha sa ilang mga barko tungod sa kasakitan.+ 15  Ako si Jehova, ang inyong Balaang Usa,+ ang Maglalalang sa Israel,+ ang inyong Hari.”+ 16  Kini ang giingon ni Jehova,Ang Usa nga nagahimog dalan latas sa dagatUg alagianan bisan latas sa sulog kaayo nga katubigan,+ 17  Ang Usa nga nagpagula sa karong panggubat ug sa kabayo,+Sa kasundalohan uban sa banggiitang mga manggugubat: “Sila manghigda ug dili mamangon.+ Sila laglagon, palongon samag nagsiga nga pabilo.” 18  “Ayawg hinumdomi ang kanhing mga butang,Ug ayaw na ninyog hunahunaa ang nangagi. 19  Tan-awa! Nagabuhat kog bag-ong butang;+Bisan karon, kini nagakahitabo. Wala ba mo makamatikod niini? Maghimo kog dalan latas sa kamingawan+Ug mga suba latas sa desyerto.+ 20  Ang ihalas nga mananap sa kapatagan magpasidungog kanako,Ang mga irong ihalas ug ang mga ostrich,Kay nagtagana kog tubig diha sa kamingawan,Mga suba diha sa desyerto,+Aron dunay mainom ang akong katawhan, ang akong pinili,+ 21  Ang katawhan nga akong gimugna alang sa akong kaugalingonAron ilang ipahayag ang akong kadayeganan.+ 22  Apan wala ka mosangpit kanako, Oh Jacob,+Kay napul-an na ka nako, Oh Israel.+ 23  Wala ko nimo dad-ig mga karnero alang sa imong mga tibuok halad nga sinunog,O himayaa pinaagi sa imong mga halad. Wala ka nako pugsa nga dad-an kog gasa,Wala usab ka nako pabug-ati pinaagi sa pagpangayog kamangyan.+ 24  Wala ko nimo palitig humot nga caña* pinaagi sa imong salapi,Ug wala ko nimo tagbawa pinaagi sa tambok sa imong mga halad.+ Hinuon gipabug-atan ko nimo sa imong mga salaUg gipapuol ko nimo sa imong mga kasaypanan.+ 25  Ako, ako ang Usa nga nagpapas sa imong mga kalapasan*+ alang sa akong ngalan,+Ug dili nako hinumdoman ang imong mga sala.+ 26  Pahinumdomi ko; isang-at nato ang atong kaso batok sa usag usa;Isulti ang imong bahin aron mapamatud-ang husto ka. 27  Ang una nimong katigulangan nakasala,Ug ang imo mismong mga tigpamaba* mirebelde kanako.+ 28  Busa akong pasipalahan ang mga prinsipe sa balaang dapit,Ug itugyan nako ang Jacob sa kalaglaganUg ang Israel ngadto sa pasipala.+

Mga Footnote

Literal, “binhi.”
Posibleng nagtumong sa unang mga butang nga mahitabo sa umaabot.
O “ug mosalig kanako.”
Humot nga tangbo.
O “imong rebelyosong mga buhat.”
Posibleng nagtumong sa mga magtutudlo sa Balaod.