Isaias 21:1-17

  • Pahayag batok sa kamingawan sa dagat (1-10)

    • Padayong nagbantay gikan sa bantayanang torre (8)

    • “Ang Babilonya napukan na!” (9)

  • Pahayag batok sa Duma ug sa desyertong kapatagan (11-17)

    • “Tigbantay, dugay pa ba mabuntag?” (11)

21  Usa ka pahayag batok sa kamingawan sa dagat:*+ Kini nagpaingon samag mga unos nga mohapak gikan sa habagatan,Gikan sa kamingawan, gikan sa makahahadlok nga yuta.+   Dihay makalilisang nga panan-awon nga gisulti kanako: Ang malimbongon milihok nga malimbongon,Ug ang tiglaglag nagapanglaglag. Tungas, Oh Elam! Likos, Oh Media!+ Taposon nako ang tanang pagpanghupaw nga iyang gipahinabo.+   Mao nga grabe ang akong kasakit.*+ Nagkurogkurog ko,Sama sa babayeng nanganak. Nag-antos ko pag-ayo maong dili ko makapaminaw;Natugaw ko pag-ayo maong dili ko makakita.   Nagbutobuto ang akong dughan; nangurog ko sa kahadlok. Ang kilumkilom nga akong gipangandoy nagpakurog kanako.   Andama ang lamesa ug ipahimutang ang mga lingkoranan!+ Kaon ug inom! Tindog, kamong mga prinsipe, dihogi* ang taming!   Kay kini ang giingon ni Jehova kanako: “Lakaw, papuwestoha ang usa ka magbalantay ug ipataho kaniya kon unsay iyang makita.”   Ug nakakita siyag karong panggubat nga may usa ka parisan nga kabayo,Usa ka karong panggubat nga giguyod ug mga asno,Usa ka karong panggubat nga giguyod ug mga kamelyo. Siya nagbantay gayod pag-ayo.   Unya siya misinggit samag leyon: “Sa bantayanang torre, Oh Jehova, ako nagbarog kanunay sa maadlaw,Ug nagpabilin ko sa akong puwesto sa matag gabii.+   Tan-awa kon unsay nagsingabot: Mga lalaki nga nagsakay sa karong panggubat nga may usa ka parisan nga kabayo!”+ Unya siya miingon: “Siya napukan na! Ang Babilonya napukan na!+ Ang tanang kinulit nga larawan sa iyang mga diyos gidugmok diha sa yuta!”+ 10  Oh akong katawhan nga gigiok,Ang abot* sa akong giokanan,+Gisulti nako kaninyo kon unsay akong nadungog gikan kang Jehova sa mga panon, ang Diyos sa Israel. 11  Usa ka pahayag batok sa Duma:* Dunay nagtawag kanako gikan sa Seir:+ “Tigbantay, dugay pa ba mabuntag? Tigbantay, dugay pa ba mabuntag?” 12  Ang tigbantay miingon: “Padulong na mabuntag, ingon man usab ang kagabhion. Kon magpakisayod mo, pagpakisayod. Anhi pag-usab!” 13  Usa ka pahayag batok sa desyertong kapatagan: Magpalabay mo sa kagabhion sa lasang sa desyertong kapatagan,Oh panon sa mga magpapanaw sa Dedan.+ 14  Pagdalag tubig sa pagsugat sa giuhaw,Kamong mga molupyo sa yuta sa Tema,+Ug pagdalag tinapay alang sa usa nga mikalagiw. 15  Kay sila mikalagiw gikan sa mga espada, gikan sa gihulbot nga espada,Gikan sa gibawog nga busogan, ug gikan sa kapintas sa gubat. 16  Kay kini ang giingon ni Jehova kanako: “Sulod sa usa ka tuig, sumala sa mga tuig sa usa ka sinuholang trabahante,* ang tanang himaya sa Kedar+ mahanaw. 17  Diyutay na lang ang mahibiling mga magpapana sa mga manggugubat sa Kedar, kay si Jehova nga Diyos sa Israel nagsulti niini.”

Mga Footnote

Dayag nga nagtumong sa rehiyon sa karaang Babilonia.
Literal, “Mao nga ang akong bat-ang napunog kasakit.”
O “butangig lana.”
Literal, “anak nga lalaki.”
Kahulogan, “Kahilom.”
O “nga giihap pag-ayo sama sa ginahimo sa sinuholang trabahante”; nga eksaktong usa ka tuig.