Isaias 15:1-9

  • Pahayag batok sa Moab (1-9)

15  Usa ka pahayag batok sa Moab:+ Kay kini gilaglag sa usa ka gabii,Ang Ar+ sa Moab gipahilom. Kay kini gilaglag sa usa ka gabii,Ang Kir+ sa Moab gipahilom.   Siya mitungas ngadto sa Balay* ug sa Dibon,+Ngadto sa tag-as nga dapit aron modanguyngoy. Ang Moab nagminatay tungod sa Nebo+ ug sa Medeba.+ Ang matag ulo giupawan,+ ang matag bungot gikagis.+   Sa kadalanan niini sila nagsul-ob ug sakong panapton. Silang tanan nagminatay diha sa ilang mga atop ug plasa;Sila nanaog nga nagdanguyngoy.+   Ang Hesbon ug Eleale+ misinggit;Ang ilang tingog nadungog hangtod sa Jahaz.+ Mao nga ang mga tawong armado sa Moab naninggit. Sila nangurog.   Ang akong kasingkasing nagtuaw tungod sa Moab. Ang mga kagiw niini nakaabot hangtod sa Zoar+ ug Eglat-selisiya.+ Sa bakilid sa Luhit sila nagdanguyngoy samtang nagtungas;Sa dalan paingon sa Horonaim sila nagtuaw tungod sa katalagman.+   Kay ang katubigan sa Nimrim nauga;Ang lunhaw nga sagbot nalaya,Nahanaw na ang sagbot ug wala nay lunhaw nga nabilin.   Mao nga gidala nila ang mga nabilin sa ilang mga tipiganan ug sa ilang mga bahandi;Sila mitabok sa walog* sa mga kahoyng alamo.   Kay ang pagtuaw naglanoglanog sa tibuok teritoryo sa Moab.+ Ang pagminatay nakaabot sa Eglaim;Ang pagminatay nakaabot sa Beer-elim.   Kay ang katubigan sa Dimon napunog dugo,Ug duna pa koy itagana sa Dimon: Leyon nga moatake niadtong nangikyas nga mga MoabihanonUg niadtong nahibilin sa yuta.+

Mga Footnote

O “Templo.”
Tan-awa sa Glossary.