Laktaw ngadto sa video

Laktaw ngadto sa kaundan

Angay ba Nimong Tuohan ang Trinidad?

Angay ba Nimong Tuohan ang Trinidad?

Kapin sa duha ka bilyon ang nangangkong Kristiyano. Ang kadaghanan membro sa mga relihiyon nga nagtudlog Trinidad—usa ka doktrina diin ang Amahan, Anak, ug espiritu santo o balaang espiritu nalangkob ingong usa ka Diyos. Sa unsang paagi ang Trinidad nahimong doktrina sa Simbahan? Labaw sa tanan, kini ba nga doktrina gitudlo sa Bibliya?

ANG Bibliya nakompleto sa unang siglo C.E. Ang mga doktrina nga miresulta sa pagkaugmad sa Trinidad gimugna kapin sa duha ka siglo human niana—sa 325 C.E.—sa konsilyo sa siyudad sa Nicaea sa Asia Minor, nga Iznik, Turkey na karon. Sumala sa New Catholic Encyclopedia, kini nga doktrina nga minugna sa Council of Nicaea mao ang unang opisyal nga eksplinasyon bahin sa mga pagtulon-ang Kristiyano, lakip na sa eksplinasyon bahin sa Diyos ug sa Kristo. Apan nganong kinahanglan pa man hatagag eksplinasyon ang Diyos ug Kristo nga dugay na man nakompleto ang Bibliya? Dili ba diay tin-aw ang giingon sa Bibliya bahin niining importanteng mga pagtulon-an?

SI JESUS BA DIYOS?

Sa dihang si Constantine nahimong magmamando sa tibuok imperyo sa Roma, ang nangangkong mga Kristiyano wala magkausa sa pagtuo bahin sa relasyon sa Diyos ug ni Kristo. Si Jesus ba Diyos? O gilalang siya sa Diyos? Aron kini matubag, gipatawag ni Constantine ang mga lider sa Simbahan ngadto sa Nicaea, dili aron sa pagsusi sa kamatuoran, kondili aron ang iyang imperyo dili magkabahin-bahin maylabot sa relihiyon.

“Alang kanato may usa lamang ka Dios, ang Amahan.”—1 Corinto 8:6, Maayong Balita Biblia

Gihangyo ni Constantine ang mga obispo, nga tingali pipila ka gatos ang gidaghanon, nga magkahiusa sa pagtuo, apan wala kini molampos. Busa nagsugyot siya sa pagsagop sa lubog nga ideya nga si Jesus “usa ug kinaiyahan” (homoousios) sa Amahan. Kini nga pulong, nga gikan sa Gregong pilosopiya ug dili makita diha sa Bibliya, nahimong basehanan sa doktrinang Trinidad nga sa ulahi gilakip diha sa mga doktrina sa Simbahan. Sa pagkatinuod, diha na lang sa hinapos sa ikaupat nga siglo nga bug-os naporma ang doktrinang Trinidad, lakip nianang ikatulong bahin kuno sa Diyos, ang balaang espiritu.

NGANONG ANGAY KANG MAHIBALO?

Si Jesus miingon nga “ang matuod nga mga magsisimba magasimba sa Amahan uban . . . sa kamatuoran.” (Juan 4:23) Ang maong kamatuoran narekord diha sa Bibliya. (Juan 17:17) Ang Bibliya ba nagtudlo nga ang Amahan, ang Anak, ug ang balaang espiritu maoy tulo ka persona sa usa ka Diyos?

 Una sa tanan, ang pulong “Trinidad” dili makita diha sa Bibliya. Ikaduha, si Jesus wala gayod mangangkon nga siya katupong sa Diyos. Hinunoa, si Jesus nagsimba sa Diyos. (Lucas 22:41-44) Ang ikatulo maoy bahin sa relasyon ni Jesus sa iyang mga sumusunod. Bisan human siya gibanhaw ug mikayab sa langit, gitawag ni Jesus ang iyang mga sumusunod nga “akong mga igsoon.” (Mateo 28:10) Sila ba mga igsoon sa Labing Gamhanang Diyos? Siyempre dili! Apan pinaagi sa ilang pagtuo kang Kristo—ang panganayng anak sa Diyos—sila usab nahimong mga anak sa usa ka Amahan. (Galacia 3:26) Itandi ang ubang teksto sa mosunod nga pahayag gikan sa doktrina nga namugna sa Council of Nicaea.

Ang giingon sa Nicene Creed:

“Kita nagtuo . . . sa usa ka Ginoo nga si Jesu-Kristo . . . nga parehas ug kinaiyahan sa Amahan, Diyos sa Diyos, Kahayag sa Kahayag, mismong Diyos sa mismong Diyos.”

Ang giingon sa Bibliya:

  • “Siya [Amahan] labaw man kanako [Jesus].”—Juan 14:28. *

  • “Moadto ako [Jesus] sa akong Amahan ug inyong Amahan, sa akong Dios ug inyong Dios.”—Juan 20:17.

  • “Alang kanato may usa lamang ka Dios, ang Amahan.”—1 Corinto 8:6.

  • “Magpasalamat kita sa Dios ug Amahan sa atong Ginoong Jesu-Cristo.”—1 Pedro 1:3.

  • “Kini ang giingon sa Amen [Jesus], . . . ang sinugdanan sa tanan nga gibuhat sa Dios.”—Gipadayag (Pinadayag) 3:14. *

^ par. 13 Italiko amoa. Ang mga teksto niini nga seksiyon gikutlo gikan sa Maayong Balita Biblia.

^ par. 17 Ang librong Unsay Tinuod nga Gitudlo sa Bibliya? nga gamiton sa pagtuon sa Bibliya dunay duha ka leksiyon: “Unsa ang Kamatuoran Bahin sa Diyos?” ug “Kinsa si Jesu-Kristo?” Makahangyo kag kopya gikan sa mga Saksi ni Jehova o basaha kini online sa www.jw.org/ceb.