Pinadayag Ngadto Kang Juan 13:1-18

  • Pitoy ulo nga pintas nga mananap gikan sa dagat (1-10)

  • Duhay sungay nga mananap gikan sa yuta (11-13)

  • Larawan sa pitoy ulo nga mananap (14, 15)

  • Marka ug numero sa pintas nga mananap (16-18)

13  Ug kini* mibarog diha sa balas sa dagat. Ug nakakita kog pintas nga mananap+ nga migimaw sa dagat,+ nga may 10 ka sungay ug pito ka ulo, ug sa mga sungay niini may 10 ka korona,* apan sa mga ulo niini may mapasipalahong mga ngalan.  Karon ang pintas nga mananap nga akong nakita samag leopardo, apan ang mga tiil niini sama nianang sa oso, ug ang baba niini sama sa baba sa leyon. Ug gihatagan sa dragon+ ang mananap ug gahom, trono, ug dakong awtoridad.+  Ug nakita nako nga ang usa sa mga ulo niini daw may samad nga ikamatay. Apan bisag makamatay ang iyang samad kini naayo,+ ug ang tibuok yuta misunod sa pintas nga mananap uban ang pagdayeg.  Ug ilang gisimba ang dragon kay gihatagan man niyag awtoridad ang pintas nga mananap, ug ilang gisimba ang pintas nga mananap pinaagi sa pag-ingon: “Kinsay sama sa pintas nga mananap, ug kinsay makapakiggubat niini?”  Gihatagan kinig usa ka baba nga nagasultig dagkong butang ug mga pasipala, ug gihatagan kinig awtoridad sa paglihok sulod sa 42 ka bulan.+  Ug ang baba niini misultig mga pasipala+ batok sa Diyos sa pagpasipala sa iyang ngalan ug sa iyang puloy-anan, niadtong mga nagpuyo sa langit.+  Gitugotan kini sa pagpakiggubat sa mga balaan ug sa pagbuntog kanila,+ ug gihatagan kinig awtoridad ibabaw sa matag tribo ug katawhan ug pinulongan ug nasod.  Ug ang tanang nagpuyo sa yuta mosimba niini. Sukad sa pagkatukod sa kalibotan, walay usa sa ilang mga ngalan ang nasulat sa linukot nga basahon sa kinabuhi+ nga iya sa Kordero* nga gipatay.+  Kon ang usa makadungog, papaminawa siya pag-ayo.+ 10  Kon ang usa alang sa pagkabihag, siya mabihag. Kon ang usa mopatay pinaagig espada,* siya kinahanglang patyon pinaagig espada.+ Nagkinahanglan kinig paglahutay+ ug pagtuo+ sa bahin sa mga balaan.+ 11  Unya nakakita kog laing pintas nga mananap nga migimaw sa yuta, ug kini may duha ka sungay sama nianang sa nating karnero, apan misugod kinig sulti samag dragon.+ 12  Gigamit niini ang tanang awtoridad sa naunang pintas nga mananap+ sa atubangan niini. Ug gipasimba niini ang yuta ug ang mga molupyo niini sa naunang pintas nga mananap, kansang samad nga ikamatay naayo.+ 13  Ug naghimo kinig dagkong ilhanan, nga nagpakanaog pa ganig kalayo sa yuta gikan sa langit sa atubangan sa katawhan. 14  Gipahisalaag niini ang mga nagpuyo sa yuta, pinaagi sa mga ilhanan nga gitugot niining himoon sa atubangan sa pintas nga mananap, samtang gisugo niini ang mga nagpuyo sa yuta sa paghimog larawan+ sa pintas nga mananap nga may tinigbasan sa espada apan nabuhi ra.+ 15  Ug gitugotan kini sa paghatag ug gininhawa* ngadto sa larawan sa pintas nga mananap, aron nga ang larawan sa pintas nga mananap makasulti ug makamando sa pagpatay sa tanang modumili sa pagsimba sa larawan sa pintas nga mananap. 16  Gipugos niini ang tanang tawo​—⁠ang timawa ug halangdon, ang dato ug kabos, ang gawasnon ug ulipon⁠—​aron sila mamarkahan diha sa ilang tuong kamot o sa ilang agtang,+ 17  ug aron nga walay si bisan kinsa nga makapalit o makabaligya gawas sa tawong nakabaton sa marka, ang ngalan+ sa pintas nga mananap o ang numero sa ngalan niini.+ 18  Ipakuwenta sa may lawom nga pagsabot ang numero sa pintas nga mananap, kay numero kini sa tawo, ug ang numero niini maoy 666. Kadto lang dunay kaalam ang makasabot niini.+

Mga Footnote

Ang dragon.
Literal, “diadema.” Lagmit samag bugkos diha sa ulo sa hari.
O “Nating Karnero.”
O posible, “Kon ang usa patyon pinaagig espada.”
O “espiritu.”