Pinadayag Ngadto Kang Juan 15:1-8

  • Pito ka anghel nga may pito ka hampak (1-8)

    • Awit ni Moises ug sa Kordero (3, 4)

15  Ug nakakita kog laing ilhanan sa langit, dako ug katingalahan, pito ka anghel+ nga may pito ka hampak. Sila na ang kataposan, kay pinaagi kanila matapos na ang kasuko sa Diyos.+  Ug nakakita kog samag dagat nga bildo+ nga may sagol nga kalayo, ug kadtong mga nagmadaogon+ batok sa pintas nga mananap ug sa larawan niini+ ug sa numero sa ngalan niini+ nagbarog duol sa dagat nga bildo, nga naggunit ug mga alpa sa Diyos.  Sila nagaawit sa awit ni Moises+ nga ulipon sa Diyos ug sa awit sa Kordero,*+ nga nag-ingon: “Dako ug katingalahan ang imong mga buhat,+ Jehova* nga Diyos, ang Labing Gamhanan.+ Matarong ug matuod ang imong mga dalan,+ Hari nga walay kataposan.+  Kinsa bay dili mahadlok kanimo, Jehova,* ug dili maghimaya sa imong ngalan, kay ikaw lang ang maunongon?+ Kay ang tanang kanasoran manganhi ug mosimba sa imong atubangan,+ kay gipadayag na ang imong matarong nga mga mando.”  Human niini nakita nako nga nabuksan ang sangtuwaryo sa tolda sa pamatuod+ didto sa langit,+  ug ang pito ka anghel nga may pito ka hampak+ migula gikan sa sangtuwaryo, nga nagsul-ob ug hinlo ug magilakong lino ug dunay bulawang mga paha nga gibugkos sa ilang dughan.  Ang usa sa upat ka buhing linalang mihatag sa pito ka anghel ug pito ka panaksang bulawan nga puno sa kasuko sa Diyos,+ kinsa buhi hangtod sa kahangtoran.  Ug ang sangtuwaryo napunog aso tungod sa himaya sa Diyos+ ug tungod sa iyang gahom, ug walay nakasulod sa sangtuwaryo hangtod nga natapos ang pito ka hampak+ nga gipahamtang sa pito ka anghel.

Mga Footnote

O “Nating Karnero.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.