Pinadayag Ngadto Kang Juan 3:1-22

  • Mga mensahe ngadto sa Sardis (1-6), Filadelfia (7-13), Laodicea (14-22)

3  “Isulat kini ngadto sa anghel sa kongregasyon sa Sardis: Kini ang mga butang nga ginaingon sa usa nga dunay pito ka espiritu sa Diyos+ ug pito ka bituon:+ ‘Nahibalo ko sa imong mga buhat, nga nailhan ka nga buhi, apan ikaw patay.+  Padayon sa pagtukaw,+ ug lig-ona ang nahibiling mga butang nga hapit nang mamatay, kay wala nako makita nga gihimo* nimo ang tanang butang nga gidahom sa akong Diyos nga imong buhaton.  Busa padayong magmahunahunaon sa* imong nadawat ug nadungog, ug padayong sunda kini, ug paghinulsol.+ Kon dili ka momata, moanha ko nga samag kawatan,+ ug dili nimo mahibaloan kon unsang orasa ko moanha kanimo.+  “‘Bisan pa niana, duna kay pipila ka indibiduwal* sa Sardis nga wala maghugaw sa ilang mga besti,+ ug sila maglakaw uban kanako nga magbestig puti,+ kay sila takos niini.  Busa ang usa nga magmadaogon+ sul-oban ug puting mga besti,+ ug dili gayod nako papason ang iyang ngalan gikan sa basahon sa kinabuhi,+ hinuon ilhon nako ang iyang ngalan atubangan sa akong Amahan ug atubangan sa iyang mga anghel.+  Kadtong makadungog, paminaw pag-ayo sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga kongregasyon.’  “Isulat kini ngadto sa anghel sa kongregasyon sa Filadelfia: Kini ang mga butang nga ginaingon sa usa nga balaan,+ sa usa nga matuod,+ kinsa dunay yawi ni David,+ sa usa nga magabukas aron walay makasira ug magasira aron walay makabukas:  ‘Nahibalo ko sa imong mga buhat​—⁠tan-awa! gibutang nako sa imong atubangan ang usa ka bukas nga pultahan,+ nga walay makasira. Ug nahibalo ko nga bisag diyutay ra ang imong gahom, imong gituman ang akong pulong ug nagmatinumanon ka sa akong ngalan.  Tan-awa! Paanhaon nako kadtong mga gikan sa sinagoga ni Satanas nga namakak ug miingon nga sila mga Hudiyo apan dili diay+ ug payukboon nako sila sa imong tiilan ug ipaila nako kanila nga ako nahigugma kanimo. 10  Kay giampingan nimo ang mga pulong bahin sa akong paglahutay,*+ ampingan usab ka nako gikan sa takna sa pagsulay,+ nga mahitabo sa tibuok gipuy-ang yuta, aron sulayan ang tanang tawo. 11  Moanha dayon ko nimo.+ Pangupti pag-ayo ang imong nabatonan, aron nga walay usa nga magkuha sa imong korona.+ 12  “‘Ang usa nga magmadaogon​—⁠siya himoon nakong haligi diha sa templo sa akong Diyos, ug dili na gayod siya mogula pa gikan niini, ug isulat nako kaniya ang ngalan sa akong Diyos+ ug ang ngalan sa siyudad sa akong Diyos, ang Bag-ong Jerusalem+ nga manaog gikan sa langit gikan sa akong Diyos, ug ang akong bag-ong ngalan.+ 13  Kadtong makadungog, paminaw pag-ayo sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga kongregasyon.’ 14  “Isulat kini ngadto sa anghel sa kongregasyon sa Laodicea:+ Kini ang mga butang nga ginaingon sa Amen,+ ang matinumanon ug matuod+ nga saksi,+ ang sinugdan sa kalalangan sa Diyos:+ 15  ‘Nahibalo ko sa imong mga buhat, nga ikaw dili bugnaw o init. Nanghinaot ko nga ikaw unta bugnaw o kaha init. 16  Busa kay dagaang man ka ug dili init+ o bugnaw,+ isuka ka nako. 17  Kay miingon ka, “Dato ko+ ug nakabatog mga bahandi ug wala na manginahanglan ug bisan unsa pa,” apan wala ka mahibalo nga ikaw alaot, makaluluoy, kabos, buta, ug hubo, 18  mao nga tambagan ka nako nga mopalit gikan kanako ug bulawan nga dinalisay sa kalayo aron madato ka, ug puting mga besti aron mabestihan ka ug aron dili madayag ang kaulawan sa imong pagkahubo,+ ug banyos nga ihidhid sa imong mga mata+ aron makakita ka.+ 19  “‘Ang tanan nakong gimahal, akong ginabadlong ug ginadisiplina.+ Busa magmasiboton ug maghinulsol.+ 20  Tan-awa! Ako nagbarog sa pultahan ug nagapanuktok. Kon may magpatalinghog sa akong tingog ug magbukas sa pultahan, mosulod ko sa iyang balay ug magdungan mig panihapon. 21  Ang usa nga magmadaogon+ tugotan nakong molingkod uban kanako sa akong trono,+ sama nga ako nagmadaogon ug milingkod+ uban sa akong Amahan diha sa iyang trono. 22  Kadtong makadungog, paminaw pag-ayo sa ginaingon sa espiritu ngadto sa mga kongregasyon.’”

Mga Footnote

O “natapos.”
O “hinumdomi ang.”
Literal, “ngalan.”
O posible, “gisunod nimo ang panig-ingnan sa akong paglahutay.”