Pinadayag Ngadto Kang Juan 17:1-18

  • Paghukom batok sa “Bantogang Babilonya” (1-18)

    • Bantogang pampam naglingkod sa hayag-pula nga mananap (1-3)

    • Mananap ‘mao kaniadto, dili mao karon, apan mogula gikan sa kahiladman’ (8)

    • Napulo ka sungay makig-away sa Kordero (12-14)

    • Napulo ka sungay magdumot sa pampam (16, 17)

17  Ang usa sa pito ka anghel nga may pito ka panaksan+ miabot ug miingon kanako: “Dali, akong ipakita kanimo ang paghukom batok sa bantogang pampam* nga naglingkod ibabaw sa daghang katubigan,+  nga kaniya ang mga hari sa yuta naghimog seksuwal nga imoralidad,*+ ug ang mga molupyo sa yuta gihubog sa bino sa iyang seksuwal nga imoralidad.”*+  Ug pinaagi sa gahom sa espiritu, iya kong gidala ngadto sa usa ka kamingawan. Ug nakakita kog babaye nga nagsakay sa hayag-pula nga pintas nga mananap nga punog mapasipalahong ngalan ug may pito ka ulo ug 10 ka sungay.  Ang babaye nagsul-ob ug purpura*+ ug hayag-pula nga besti, ug siya may dayandayan nga bulawan ug bililhong mga bato ug perlas,+ ug nagkupot siyag kopa nga bulawan nga punog dulumtanang butang ug hugawng butang sa iyang paghimog seksuwal nga imoralidad.*  Sa iyang agtang nasulat ang usa ka ngalan, usa ka misteryo: “Bantogang Babilonya, ang inahan sa mga pampam+ ug sa dulumtanang mga butang sa yuta.”+  Ug nakita nako nga ang babaye nahubog sa dugo sa mga balaan ug sa dugo sa mga saksi ni Jesus.+ Buweno, pagkakita nako niya natingala ko pag-ayo.  Busa giingnan ko sa anghel: “Nganong natingala man ka? Akong isulti nimo ang misteryo sa babaye+ ug sa pintas nga mananap nga iyang gisakyan nga may pito ka ulo ug 10 ka sungay:+  Ang pintas nga mananap nga imong nakita mao kaniadto, apan dili mao karon, apan hapit nang mogula gikan sa kahiladman,+ ug kini mopadulong sa kalaglagan. Ug ang mga molupyo sa yuta​—⁠kansang mga ngalan wala masulat sa linukot nga basahon sa kinabuhi+ sukad sa pagkatukod sa kalibotan⁠—​matingala dihang ilang makita kon sa unsang paagi ang pintas nga mananap mao kaniadto, apan dili mao karon, apan moabot ra unya.  “Nagkinahanglag maalamong hunahuna aron masabtan kini: Ang pito ka ulo+ mao ang pito ka bukid, diin naglingkod ang babaye. 10  Ug dunay pito ka hari: Ang lima napukan na, ang usa mao siya karon, ug ang lain wala pa moabot; apan dihang moabot na siya, magpabilin siya sulod sa mubong panahon. 11  Ug ang pintas nga mananap nga mao kaniadto apan dili mao karon+ mao ang ikawalong hari, apan gikan kini sa pito, ug kini mopadulong sa kalaglagan. 12  “Ang 10 ka sungay nga imong nakita mao ang 10 ka hari nga wala pa makadawat ug gingharian, apan makadawat silag awtoridad ingong hari sulod sa usa ka oras uban sa pintas nga mananap. 13  Kini sila usa rag hunahuna, busa gihatag nila ang ilang gahom ug awtoridad ngadto sa pintas nga mananap. 14  Kini sila makiggubat sa Kordero,+ apan kay siya Ginoo man sa mga ginoo ug Hari sa mga hari,+ sila dag-on sa Kordero.*+ Dugang pa, kadtong mga uban kaniya nga tinawag ug pinili ug matinumanon makadaog usab.”+ 15  Siya miingon kanako: “Ang mga tubig nga imong nakita, diin ang pampam naglingkod, mao ang mga katawhan ug mga panon sa katawhan ug kanasoran ug mga pinulongan.+ 16  Ug ang 10 ka sungay+ nga imong nakita ug ang pintas nga mananap,+ kini sila magdumot sa pampam+ ug maglaglag ug maghubo kaniya, ug ilang kaonon ang iyang unod ug ugdawon siya sa kalayo.+ 17  Kay gibutang kini sa Diyos sa ilang kasingkasing aron buhaton ang iyang hunahuna,+ oo, aron buhaton ang ilang usa ra ka hunahuna pinaagi sa paghatag sa ilang gingharian ngadto sa pintas nga mananap,+ hangtod nga ang mga pulong sa Diyos matuman na. 18  Ug ang babaye+ nga imong nakita mao ang bantogang siyudad nga dunay gingharian ibabaw sa mga hari sa yuta.”

Mga Footnote

Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
Duolduol sa violet.
Grego, por·neiʹa. Tan-awa sa Glossary.
O “Nating Karnero.”