Pinadayag Ngadto Kang Juan 12:1-17

  • Ang babaye, batang lalaki, ug dragon (1-6)

  • Miguel nakiggubat sa dragon (7-12)

    • Dragon gitambog sa yuta (9)

    • Yawa nahibalo nga mubo na lang ang iyang panahon (12)

  • Dragon naglutos sa babaye (13-17)

12  Unya dihay dakong ilhanan nga akong nakita didto sa langit: Usa ka babaye+ nga sinul-oban ug adlaw, ug ang bulan diha sa ilalom sa iyang mga tiil, ug sa iyang ulo may korona nga 12 ka bituon,  ug siya mabdos. Ug kay manganakay na siya, nagsiyagit siya tungod sa kasakit ug kaul-ol sa pagpanganak.  Dihay laing ilhanan nga akong nakita didto sa langit. Tan-awa! Usa ka dakong dragon nga ang kolor samag kalayo,+ nga may pito ka ulo ug 10 ka sungay ug diha sa mga ulo niini may pito ka korona;*  ug ang ikog niini nagbitad sa ikatulong bahin sa mga bituon+ sa langit, ug sila gitambog niini sa yuta.+ Ug ang dragon padayong nagbarog atubangan sa babaye+ nga manganakay na, aron nga sa makapanganak na siya, tukbon niini ang iyang anak.  Ug siya nanganak ug usa ka anak,+ usa ka lalaki, nga magbantay sa tanang kanasoran pinaagi sa bunal nga puthaw.+ Ug ang iyang anak gisakgaw* ngadto sa Diyos ug sa iyang trono.  Ug ang babaye mikalagiw ngadto sa kamingawan, diin ang Diyos may giandam nga dapit alang kaniya ug didto nila siya pakan-on sulod sa 1,260 ka adlaw.+  Ug miulbo ang gubat sa langit: Si Miguel*+ ug ang iyang mga anghel nakiggubat sa dragon, ug ang dragon ug ang mga anghel niini nakiggubat  apan wala sila makadaog,* ug wala nay dapit alang kanila sa langit.  Busa gitambog ang dakong dragon,+ ang orihinal nga halas,+ ang gitawag ug Yawa+ ug Satanas,+ nga nagpahisalaag sa tibuok gipuy-ang yuta;+ siya gitambog sa yuta,+ ug ang iyang mga anghel gitambog uban kaniya. 10  Ug nakadungog kog kusog nga tingog didto sa langit nga miingon: “Ania na ang kaluwasan+ ug ang gahom ug ang Gingharian sa atong Diyos+ ug ang awtoridad sa iyang Kristo, kay ang tig-akusar sa atong mga igsoon gitambog na, kinsa nag-akusar kanila adlaw ug gabii atubangan sa atong Diyos!+ 11  Ug sila nakadaog batok kaniya+ tungod sa dugo sa Kordero*+ ug tungod sa pulong sa ilang pagpamatuod,+ ug wala nila higugmaa ang ilang kinabuhi+ bisan atubangan sa kamatayon. 12  Tungod niini, paglipay mong kalangitan ug kamong nagpuyo niini! Alaot ang yuta ug ang dagat,+ kay ang Yawa nanaog kaninyo, nga may dakong kasuko, kay nahibalo siya nga mubo na lang ang iyang panahon.”+ 13  Karon kay gitambog na ang dragon ngadto sa yuta,+ iyang gilutos ang babaye+ nga nanganak sa batang lalaki. 14  Apan ang duha ka pako sa dakong agila+ gihatag ngadto sa babaye, aron siya makalupad paingon sa iyang dapit sa kamingawan, diin siya pakan-on sulod sa usa ka panahon ug mga panahon ug tunga sa panahon*+ nga layo sa atubangan sa halas.+ 15  Ug ang halas mibugwak ug tubig nga samag suba gikan sa baba niini ug gipaagpas kini sa babaye, aron malumos siya sa suba. 16  Apan ang yuta mitabang sa babaye, ug ang yuta mibuka sa baba niini ug gilamoy ang suba nga gibugwak sa dragon. 17  Busa ang dragon nasuko pag-ayo sa babaye ug nakiggubat sa mga nahibilin sa iyang kaliwat,*+ kinsa nagtuman sa mga sugo sa Diyos ug may buluhaton sa pagpamatuod bahin kang Jesus.+

Mga Footnote

Literal, “diadema.” Lagmit samag bugkos diha sa ulo sa hari.
O “gisakmit.”
Kahulogan, “Kinsay Sama sa Diyos?”
O posible, “apan kini [ang dragon] napildi.”
O “Nating Karnero.”
Tulo ka panahon ug tunga.
Literal, “binhi.”