Pinadayag Ngadto Kang Juan 22:1-21

  • Suba sa tubig sa kinabuhi (1-5)

  • Konklusyon (6-21)

    • ‘Dali! Inom nga walay bayad sa tubig sa kinabuhi’ (17)

    • “Dali, Ginoong Jesus” (20)

22  Ug iyang gipakita kanako ang usa ka suba sa tubig sa kinabuhi,+ nga sama ka tin-aw sa kristal, nga nagaagos gikan sa trono sa Diyos ug sa Kordero*+  ngadto sa tunga sa dako nga dalan sa siyudad. Ug sa isigkadaplin sa suba dihay mga kahoy sa kinabuhi nga mamunga kada bulan, 12 ka beses kada tuig. Ug ang mga dahon sa mga kahoy maoy tambal alang sa kanasoran.+  Ug wala na unyay bisan unsang tunglo didto. Apan ang trono sa Diyos ug sa Kordero+ maanaa sa siyudad, ug ang iyang mga ulipon magtanyag kaniya ug sagradong pag-alagad;  ug ilang makita ang iyang nawong,+ ug ang iyang ngalan maanaa sa ilang agtang.+  Dugang pa, wala na unyay gabii,+ ug sila dili na magkinahanglan ug kahayag sa lampara o kahayag sa adlaw, kay si Jehova* nga Diyos maghatag kanila ug kahayag,+ ug sila magmando ingong hari hangtod sa kahangtoran.+  Siya miingon kanako: “Kining mga pulonga kasaligan ug matuod;+ oo, si Jehova,* ang Diyos nga nagasulti pinaagi sa mga propeta,+ nagpadala sa iyang anghel aron ipakita sa iyang mga ulipon ang mga butang nga kinahanglang mahitabo sa dili madugay.  Tan-awa! ako moabot sa madali.+ Malipayon si bisan kinsa nga nagatuman sa mga pulong sa tagna niining linukot nga basahon.”+  Buweno ako, si Juan, mao ang nakadungog ug nakakita niining mga butanga. Pagkadungog ug pagkakita nako niini, mihapa ko sa tiilan sa anghel nga nagpakita kanako niining mga butanga aron mosimba kaniya.  Apan siya miingon kanako: “Pagbantay! Ayaw nag buhata! Isigkaulipon lang ko nimo ug sa imong mga igsoon nga mga propeta ug niadtong mga nagatuman sa mga pulong niining linukot nga basahon. Ang Diyos maoy simbaha.”+ 10  Miingon usab siya kanako: “Ayawg selyohi ang mga pulong sa tagna niining linukot nga basahon, kay ang gitakdang panahon duol na. 11  Kadtong dili matarong pasagding magpadayon sa pagkadili-matarong, ug kadtong hugaw pasagding magpadayon sa iyang kahugawan; apan ang matarong pasagding magpadayon sa pagkamatarong, ug ang balaan pasagding magpadayon sa pagkabalaan. 12  “‘Tan-awa! Ako moabot sa madali, ug ang ganti nga akong ihatag ania kanako, sa pagbalos sa matag usa sumala sa iyang buhat.+ 13  Ako ang Alfa ug ang Omega,*+ ang una ug ang ulahi, ang sinugdanan ug ang kataposan. 14  Malipayon kadtong mga naglaba sa ilang tag-as nga besti,+ aron makabaton silag katungod sa pag-adto sa mga kahoy sa kinabuhi+ ug aron makasulod sila sa siyudad agi sa mga ganghaan niini.+ 15  Sa gawas anaa ang mga iro* ug ang mga nagbuhat ug espiritismo ug ang mga nagbuhat ug seksuwal nga imoralidad* ug ang mga mamumuno ug ang mga tigsimbag idolo ug ang tanan nga nahigugma ug nagahimog kabakakan.’+ 16  “‘Ako, si Jesus, nagpadala sa akong anghel aron magpamatuod kaninyo bahin niining mga butanga alang sa mga kongregasyon. Ako ang gamot ug ang kaliwat ni David+ ug ang hayag nga bituon sa kabuntagon.’”+ 17  Ug ang espiritu ug ang pangasaw-onon+ padayong nag-ingon, “Dali!” ug si bisan kinsa nga nagpatalinghog paingna, “Dali!” ug si bisan kinsa nga giuhaw paanhia;+ si bisan kinsa nga gustong moinom paimna nga walay bayad sa tubig sa kinabuhi.+ 18  “Nagpamatuod ko sa matag usa nga magpatalinghog sa mga pulong sa tagna niining linukot nga basahon: Kon dugangan ni bisan kinsa kining mga butanga,+ idugang sa Diyos kaniya ang mga hampak nga nasulat niining linukot nga basahon;+ 19  ug kon kuhaan ni bisan kinsa ug bisan unsa ang mga pulong sa linukot nga basahon niini nga tagna, kuhaon sa Diyos ang iyang bahin gikan sa mga kahoy sa kinabuhi+ ug gikan sa balaang siyudad,+ mga butang nga nasulat niining linukot nga basahon. 20  “Ang nagpamatuod niining mga butanga miingon, ‘Oo, moabot ko sa madali.’”+ “Amen! Dali, Ginoong Jesus.” 21  Hinaot nga ang dili hitupngang pagkamaayo* ni Ginoong Jesus maanaa sa mga balaan.

Mga Footnote

O “Nating Karnero.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.
O “ang A ug ang Z.” Ang Alfa ug Omega ang una ug ang kataposang letra sa Gregong alpabeto.
Kadtong mga nagabuhat kon unsay dulumtanan sa panan-aw sa Diyos.
Tan-awa sa Glossary.
Tan-awa sa Glossary.