Pinadayag Ngadto Kang Juan 10:1-11

  • Kusgang anghel nga may gamayng linukot nga basahon (1-7)

    • “Wala na gayoy paglangan pa” (6)

    • Sagradong tinago matuman na (7)

  • Gikaon ni Juan ang gamayng linukot nga basahon (8-11)

10  Ug nakakita kog laing kusgang anghel nga mikanaog gikan sa langit, nga naputos ug panganod, ug may balangaw diha sa iyang ulo, ug ang iyang nawong sama sa adlaw,+ ug ang iyang mga bitiis* samag mga haligi nga kalayo,  ug diha sa iyang kamot ang usa ka gamayng linukot nga basahon nga binuksan. Ug iyang gitunob ang iyang tuong tiil sa dagat, apan ang iyang wala nga tiil sa yuta,  ug siya misinggit ug kusog sama sa leyon nga nagngulob.+ Ug pagsinggit niya, nadungog nako ang tingog sa pito ka dalugdog.+  Karon dihang misulti ang pito ka dalugdog, mosulat na unta ko, apan nadungog nako ang usa ka tingog gikan sa langit+ nga miingon: “Itago* ang mga butang nga gisulti sa pito ka dalugdog, ug ayaw kinig isulat.”  Ang anghel nga nakita nakong nagbarog sa dagat ug sa yuta miisa sa iyang tuong kamot ngadto sa langit,  ug pinaagi sa Usa nga buhi hangtod sa kahangtoran,+ kinsa naglalang sa langit ug sa mga butang nga anaa niini ug sa yuta ug sa mga butang nga anaa niini ug sa dagat ug sa mga butang nga anaa niini, siya nanumpa:+ “Wala na gayoy paglangan pa.  Apan sa mga adlaw dihang huypon na sa ikapitong anghel+ ang iyang trompeta,+ ang sagradong tinago+ nga gipahayag sa Diyos ingong maayong balita ngadto sa iyang mga ulipon nga mga propeta+ sa pagkatinuod matuman na.”  Ug nadungog nako ang tingog gikan sa langit+ nga nakigsulti kanako pag-usab: “Lakaw, kuhaa ang binuksan nga linukot nga basahon nga anaa sa kamot sa anghel nga nagbarog sa dagat ug sa yuta.”+  Miadto ko sa anghel ug giingnan nako siya nga ihatag kanako ang gamayng linukot nga basahon. Siya miingon kanako: “Kuhaa kini ug kan-a,+ ug makapapait kini sa imong tiyan, apan sa imong baba kini tam-is samag dugos.” 10  Gikuha nako ang gamayng linukot nga basahon gikan sa kamot sa anghel ug gikaon kini,+ ug sa akong baba kini tam-is samag dugos,+ apan sa nakaon na nako kini, mipait ang akong tiyan. 11  Ug nakadungog kog tingog nga miingon kanako: “Kinahanglang managna ka pag-usab bahin sa mga katawhan ug kanasoran ug pinulongan ug sa daghang hari.”

Mga Footnote

Literal, “tiil.”
Literal, “Selyohi.”