Pinadayag Ngadto Kang Juan 5:1-14

  • Linukot nga basahon nga may pito ka selyo (1-5)

  • Gikuha sa Kordero ang linukot nga basahon (6-8)

  • Kordero takos sa pagtangtang sa mga selyo (9-14)

5  Ug nakita nako diha sa tuong kamot sa Usa nga naglingkod sa trono+ ang usa ka linukot nga basahon nga gisulatan sa atubangan* ug likod, nga hugot nga giselyohan ug pito ka selyo.  Ug nakakita kog kusgan nga anghel nga nagapahayag sa kusog nga tingog: “Kinsay takos nga mobukas sa linukot nga basahon ug motangtang sa mga selyo niini?”  Apan walay usa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta ang makabukas sa linukot nga basahon o makatan-aw sa sulod niini.  Mihilak ko pag-ayo kay walay nakaplagang takos nga mobukas sa linukot nga basahon o motan-aw sa sulod niini.  Apan ang usa sa mga ansiyano miingon kanako: “Hunong nag hilak. Tan-awa! Ang Leyon sa tribo ni Juda,+ ang gamot+ ni David,+ nakadaog+ mao nga takos siya sa pagbukas sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa pito ka selyo niini.”  Ug sa taliwala* sa trono ug sa upat ka buhing linalang ug sa taliwala sa mga ansiyano+ nakita nako nga nagbarog ang usa ka kordero*+ nga daw gipatay na,+ nga may pito ka sungay ug pito ka mata, ug ang mga mata mao ang pito ka espiritu sa Diyos+ nga gipadala sa tibuok yuta.  Dihadiha siya miduol ug gikuha kini sa tuong kamot sa Usa nga naglingkod sa trono.+  Dihang nakuha na niya ang linukot nga basahon, ang upat ka buhing linalang ug ang 24 ka ansiyano+ nanghapa atubangan sa Kordero, ug ang matag usa nagkupot ug alpa ug bulawang mga panaksan nga punog insenso. (Ang insenso mao ang mga pag-ampo sa mga balaan.)+  Ug sila nag-awit ug bag-ong awit,+ nga nag-ingon: “Takos ka sa pagkuha sa linukot nga basahon ug sa pagtangtang sa mga selyo niini, kay ikaw gipatay ug pinaagi sa imong dugo gipalit nimo ang mga tawo alang sa Diyos+ gikan sa matag tribo ug pinulongan ug katawhan ug nasod,+ 10  ug gihimo nimo silang usa ka gingharian+ ug mga saserdote ngadto sa atong Diyos,+ ug sila magmando ingong hari+ ibabaw sa yuta.” 11  Ug nakita nako, ug nadungog nako ang tingog sa daghang anghel libot sa trono ug sa buhing mga linalang ug sa mga ansiyano, ug ang ilang gidaghanon maoy mga panon sa mga panon* ug linibo ka libo,+ 12  ug sila nagaingon sa kusog nga tingog: “Ang Kordero nga gipatay+ takos nga modawat sa gahom ug mga bahandi ug kaalam ug kusog ug dungog ug himaya ug pagdayeg.”+ 13  Ug ang tanang linalang sa langit ug sa yuta ug sa ilalom sa yuta+ ug sa dagat, ug ang tanang butang nga diha niini, nadungog nako nga miingon: “Maanaa sa Usa nga naglingkod sa trono+ ug sa Kordero+ ang pagdayeg ug ang dungog+ ug ang himaya ug ang gahom hangtod sa kahangtoran.”+ 14  Ang upat ka buhing linalang miingon: “Amen!” ug ang mga ansiyano mihapa ug misimba.

Mga Footnote

Literal, “sa sulod.”
O “sa tunga.”
O “nating karnero.”
O “tinagpulo ka libo ka tinagpulo ka libo.”