Pinadayag Ngadto Kang Juan 4:1-11

  • Panan-awon sa langitnong presensiya ni Jehova (1-11)

    • Si Jehova naglingkod sa iyang trono (2)

    • Ang 24 ka ansiyano diha sa mga trono (4)

    • Ang upat ka buhing linalang (6)

4  Human niini nakakita kog bukas nga pultahan sa langit, ug ang unang tingog nga akong nadungog nga nakigsulti kanako maoy samag trompeta, nga nag-ingon: “Saka diri, ug akong ipakita nimo ang mga butang nga kinahanglang mahitabo.”  Human niini kalit nga midangat kanako ang balaang espiritu, ug tan-awa! nakakita kog trono nga nahimutang sa langit, ug dihay naglingkod sa trono.+  Ug ang Usa nga naglingkod may panagway nga samag batong haspe+ ug batong sardio,* ug ang trono gilibotan sa usa ka balangaw nga samag esmeralda tan-awon.+  Sa palibot sa trono dihay 24 ka trono, ug niini nga mga trono nakita nako nga naglingkod ang 24 ka ansiyano+ nga nagsul-ob ug puting mga besti, ug diha sa ilang ulo may mga koronang bulawan.  Dihay mga kilat+ ug mga tingog ug mga dalugdog+ nga nagagikan sa trono; ug dihay pito ka lampara sa kalayo nga nagdilaab atubangan sa trono, ug kini ang pito ka espiritu sa Diyos.+  Atubangan sa trono dihay morag dagat nga bildo,+ nga samag kristal. Sa taliwala sa trono* ug libot sa trono dihay upat ka buhing linalang+ nga nalukop ug mga mata sa atubangan ug likod.  Ang unang buhing linalang samag leyon,+ ug ang ikaduhang buhing linalang samag toreyong baka,+ ug ang ikatulong buhing linalang+ may nawong nga sama sa tawo, ug ang ikaupat nga buhing linalang+ samag naglupad nga agila.+  Kon bahin sa upat ka buhing linalang, ang matag usa kanila may unom ka pako; nalukop silag mata sa palibot ug sa ilalom.+ Ug sa adlaw ug gabii padayon silang nagaingon: “Balaan, balaan, balaan si Jehova*+ nga Diyos, ang Labing Gamhanan, nga mao ang kaniadto ug ang karon ug ang moabot.”+  Sa matag higayon nga ang buhing mga linalang maghatag ug himaya ug dungog ug pagpasalamat ngadto sa Usa nga naglingkod sa trono, ang Usa nga buhi hangtod sa kahangtoran,+ 10  ang 24 ka ansiyano+ manghapa atubangan sa Usa nga naglingkod sa trono ug mosimba sa Usa nga buhi hangtod sa kahangtoran, ug iitsa nila ang ilang mga korona atubangan sa trono, nga magaingon: 11  “Takos ka, Jehova* nga among Diyos, nga modawat sa himaya+ ug sa dungog+ ug sa gahom,+ kay gilalang nimo ang tanang butang,+ ug tungod sa imong kabubut-on sila milungtad ug nalalang.”

Mga Footnote

O “ug bililhong pula nga bato.”
O “Sa tunga diin nahimutang ang trono.”
Tan-awa ang Apendise A5.
Tan-awa ang Apendise A5.