Sumala ni Mateo 28:1-20

  • Si Jesus gibanhaw (1-10)

  • Mga sundalo gisuholan aron mamakak (11-15)

  • Sugo sa paghimog tinun-an (16-20)

28  Human sa Igpapahulay, dihang banagbanag na sa unang adlaw sa semana, si Maria Magdalena ug ang laing Maria miduaw sa lubnganan.+  Ug tan-awa! dihay nahitabong kusog nga linog, kay ang anghel ni Jehova* nanaog gikan sa langit ug iyang giligid ang bato nga gitak-op sa lubnganan, ug siya milingkod sa maong bato.+  Siya sama ka hayag sa kilat, ug ang iyang besti sama ka puti sa niyebe.+  Tungod sa kahadlok kaniya, ang mga tigbantay nangurog ug wala makalihok.  Apan ang anghel miingon sa mga babaye: “Ayaw mog kahadlok, kay nahibalo ko nga nangita mo kang Jesus kinsa gilansang sa estaka.+  Wala na siya dinhi kay gibanhaw na siya, sumala sa iyang gisulti.+ Dali, tan-awa ninyo ang gipahilunaan kaniya.  Unya adtoa dayon ang iyang mga tinun-an ug sultihi sila nga siya gibanhaw na. Siya mag-una kaninyo sa Galilea+ ug makita ninyo siya didto. Mianhi ko sa pagsulti niini kaninyo.”+  Busa nagdalidali silag biya sa lubnganan* nga nangahadlok, apan mibatig dakong kalipay. Sila nanagan aron ibalita kini ngadto sa iyang mga tinun-an.+  Ug unya gisugat sila ni Jesus ug miingon: “Maayong adlaw!” Sila miduol ug migunit sa iyang mga tiil ug miyukbo kaniya. 10  Unya si Jesus miingon: “Ayaw mog kahadlok! Lakaw, sultihi ang akong mga igsoon aron sila mangadto sa Galilea, ug didto ko nila makita.” 11  Samtang nagpaingon sila didto, ang pipila sa mga guwardiya+ miadto sa siyudad ug ilang gisulti sa pangulong mga saserdote ang tanang nahitabo. 12  Ug ang pangulong mga saserdote ug ang mga ansiyano nagtigom aron magsabotsabot. Unya ilang gihatagan ug daghang pirasong plata ang mga sundalo 13  ug giingnan sila: “Sultihi ninyo ang mga tawo, ‘Ang iyang mga tinun-an nangabot sa kagabhion ug ilang gikawat ang iyang lawas samtang kami nangatulog.’+ 14  Ug kon mahibaloan kini sa gobernador, kami ray mosaysay* niya ug dili mo angayng mabalaka.” 15  Busa gidawat nila ang mga pirasong plata ug gibuhat ang gisugo kanila, ug kini nga balita nabaniog pag-ayo sa mga Hudiyo hangtod niining adlawa. 16  Apan ang 11 ka tinun-an nangadto sa Galilea,+ didto sa bukid diin si Jesus makigkita kanila.+ 17  Pagkakita nila kaniya, sila nangyukbo. Apan ang uban nagduhaduha. 18  Si Jesus miduol kanila ug miingon: “Ang tanang awtoridad sa langit ug sa yuta gihatag na kanako.+ 19  Busa adtoa ninyo ang mga tawo sa tanang kanasoran ug tudloi sila aron mahimong akong mga tinun-an.+ Bawtismohi sila+ sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa balaang espiritu. 20  Tudloi ninyo sila sa pagtuman sa tanan nakong gisugo kaninyo.+ Ug hinumdomi nga ako magauban kaninyo sa tanang adlaw hangtod sa hinapos sa sistema sa mga butang.”*+

Mga Footnote

Tan-awa ang Apendise A5.
O “handomanang lubnganan.”
Literal, “magkombinsir.”
O “hinapos sa panahon.” Tan-awa sa Glossary.