Unang Juan 5:1-21

  • Ang nagtuo kang Jesus makadaog sa kalibotan (1-12)

    • Kahulogan sa paghigugma sa Diyos (3)

  • Pagsalig sa gahom sa pag-ampo (13-17)

  • Pagbantay sa daotang kalibotan (18-21)

    • Tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa daotan (19)

5  Ang tanang nagtuo nga si Jesus ang Kristo maoy mga anak sa Diyos,+ ug ang tanang nahigugma sa Amahan nahigugma sab sa Iyang mga anak.  Atong gihigugma ang mga anak sa Diyos kon atong gihigugma ang Diyos+ ug ginatuman ang iyang mga sugo.  Kay kini ang kahulogan sa paghigugma sa Diyos, nga atong tumanon ang iyang mga sugo;+ ug dili bug-at ang iyang mga sugo,+  kay gidaog sa tanang anak sa Diyos ang kalibotan.+ Pinaagi sa atong pagtuo+ gidaog nato ang kalibotan.  Kinsay makadaog sa kalibotan?+ Dili ba kadtong nagtuo nga si Jesus ang Anak sa Diyos?+  Si Jesu-Kristo mianhi pinaagi sa tubig ug dugo, dili lang pinaagi sa tubig,+ kondili pinaagi sa tubig ug dugo.+ Ug ang espiritu nagpamatuod niini,+ kay ang espiritu mao ang kamatuoran.  Kay dunay tulo ka tigpamatuod:  ang espiritu,+ ang tubig,+ ug ang dugo;+ ug ang tulo nagkauyon.  Kon dawaton nato ang pamatuod sa mga tawo, labaw na gyod ang pamatuod sa Diyos. Kay ang Diyos mismo ang nagpamatuod bahin sa iyang Anak. 10  Ang tawo nga dunay pagtuo sa Anak sa Diyos nagpakita nga naa sa iyang kasingkasing ang gitudlo sa Diyos kaniya. Ang tawo nga walay pagtuo sa Diyos naghimo Kaniyang bakakon,+ kay wala siyay pagtuo sa pamatuod nga gihatag sa Diyos bahin sa iyang Anak. 11  Ug mao ni ang pamatuod, nga ang Diyos naghatag kanatog kinabuhing walay kataposan,+ ug kini nga kinabuhi naa sa iyang Anak.+ 12  Siya nga modawat sa Anak makabaton niini nga kinabuhi; siya nga dili modawat sa Anak sa Diyos dili makabaton niini nga kinabuhi.+ 13  Gisulat nako ni kaninyo aron mahibalo mo nga kamo dunay kinabuhing walay kataposan,+ kamo nga nagtuo sa ngalan sa Anak sa Diyos.+ 14  Ug may pagsalig ta niya*+ nga bisan unsay atong pangayoon uyon sa iyang kabubut-on, maminaw siya nato.+ 15  Ug kon nahibalo ta nga iya tang paminawon bisag unsay atong pangayoon, nahibalo ta nga mabatonan nato ang atong mga gipangayo, kay gipangayo nato kini kaniya.+ 16  Kon ang usa makakita sa iyang igsoon nga nakahimog sala nga dili makamatay, siya mag-ampo para kaniya, ug ang Diyos maghatag ug kinabuhi kaniya.+ Mapadapat ni niadtong wala makahimog sala nga makamatay. Oo, naay sala nga makamatay.+ Bahin nianang klaseha sa sala, dili nako siya sultihan nga mag-ampo. 17  Ang tanang pagkadili-matarong maoy sala,+ apan dunay sala nga dili makamatay. 18  Kita nahibalo nga ang matag usa nga anak sa Diyos dili magpakasala, apan ang Anak sa Diyos nagbantay kaniya, ug ang usa nga daotan walay mahimo kaniya.+ 19  Kita nahibalo nga gikan ta sa Diyos, apan ang tibuok kalibotan nailalom sa gahom sa usa nga daotan.+ 20  Apan kita nahibalo nga ang Anak sa Diyos mianhi,+ ug siya naghatag kanatog lawom nga pagsabot* aron kita makabatog kahibalo sa usa nga matuod. Ug kita nahiusa sa usa nga matuod,+ pinaagi sa iyang Anak nga si Jesu-Kristo. Kini ang matuod nga Diyos ug ang kinabuhing walay kataposan.+ 21  Mga anak, pagbantay mo sa mga idolo.+

Mga Footnote

O “Ug naa tay kagawasan sa pagsulti sa Diyos.”
Literal, “katakos sa paghunahuna.”