Laktaw ngadto sa video

Ang Yawa bay Hinungdan sa Tanang Pag-antos?

Ang Yawa bay Hinungdan sa Tanang Pag-antos?

Tubag sa Bibliya

 Gibutyag sa Bibliya nga si Satanas nga Yawa maoy tinuod nga persona kinsa, sama sa usa ka gamhanang lider sa usa ka sindikato, naningkamot nga matuman ang iyang katuyoan pinaagig ‘pagpamakak’ ug “panglimbong.” Gani, ang Bibliya nag-ingon nga siya “kanunayng naghimo sa iyang kaugalingon nga usa ka manulonda sa kahayag.” (2 Tesalonica 2:9, 10; 2 Corinto 11:14) Kita nahibalo nga naglungtad ang Yawa tungod sa kadaot nga iyang gipahinabo.

 Apan, ang Yawa dili maoy hinungdan sa tanang pag-antos. Ngano man? Gilalang sa Diyos ang tawo nga may katakos sa pagpili tali sa pagbuhat sa maayo ug sa daotan. (Josue 24:15) Kon mohimo kitag dili maayong mga desisyon, maani nato ang daotang sangpotanan.—Galacia 6:7, 8.