Laktaw ngadto sa video

Kuwarta ba ang Gamot sa Tanang Pagkadaotan?

Kuwarta ba ang Gamot sa Tanang Pagkadaotan?

Tubag sa Bibliya

 Dili. Ang Bibliya wala mag-ingon nga daotan ang kuwarta, ug wala sab ni mag-ingon nga kuwarta ang hinungdan sa tanang pagkadaotan. Ang komon nga ekspresyon nga “kuwarta ang gamot sa tanang pagkadaotan” dili mao ang eksaktong giingon sa Bibliya ug makapatungha nig sayop nga pagsabot. Ang giingon gyod sa Bibliya mao ni: “Ang gugma sa kuwarta mao ang gamot sa tanang pagkadaotan.” a​—1 Timoteo 6:10, King James Version, kami ang nagpasiugda.

 Unsay giingon sa Bibliya bahin sa kuwarta?

 Uyon ang Bibliya nga ang kuwarta, kon gamiton sa maalamong paagi, makahatag ug kaayohan ug magsilbi pa gani nga “panalipod.” (Ecclesiastes 7:12) Dugang pa, gidayeg sa Bibliya kadtong mahinatagon sa uban, nga tingali naglakip sa paghatag ug kuwarta.​—Proverbio 11:25.

 Sa laing bahin, ang Bibliya nagpasidaan nga dili nato isentro sa kuwarta ang atong kinabuhi. Kini nag-ingon: “Ayaw ninyog higugmaa ang kuwarta, hinuon magmakontento mo kon unsay naa ninyo.” (Hebreohanon 13:5) Kini ang leksiyon: Gamiton nato ang kuwarta sa hustong paagi ug dili ta maningkamot nga madato. Hinuon, angay nga magmakontento ta sa mga butang nga ato gyong gikinahanglan, sama sa pagkaon, sinina, ug kapuy-an.​—1 Timoteo 6:8.

 Nganong ang Bibliya nagpasidaan nga dili nato higugmaon ang kuwarta?

 Ang tawong hakog dili makadawat ug kinabuhing walay kataposan. (Efeso 5:5) Ang usa ka rason mao nga ang kahakog maoy usa ka matang sa idolatriya, o bakak nga pagsimba. (Colosas 3:5) Ang laing rason mao nga, sa ilang pagpaningkamot nga makuha ang ilang gitinguha, isalikway sa tawong hakog ang maayong mga prinsipyo. Kadtong “nagdali nga madato dili magpabiling inosente,” nag-ingon ang Proverbio 28:20. Lagmit matental pa gani sila sa paghimog mga krimen sama sa pagpang-blackmail, pagpangilkil, pagpanikas, pagpangidnap, o pagpatay.

 Bisan pag ang gugma sa kuwarta dili motultol sa daotang buhat, kini makapatunghag ubang dili maayong resulta. Ang Bibliya nag-ingon nga “kadtong determinadong madato mangahulog sa tentasyon ug sa lit-ag ug sa daghang binuang ug makadaot nga tinguha.”​—1 Timoteo 6:9.

 Sa unsang paagi makabenepisyo ta sa tambag sa Bibliya bahin sa kuwarta?

 Kon dili nato ibaylo sa kuwarta ang atong moral ug espirituwal nga mga prinsipyo, mabatonan nato ang pagtahod sa kaugalingon ug ang pag-uyon ug tabang sa Diyos. Alang niadtong naningkamot pag-ayo sa pagpahimuot sa Diyos, siya nagsaad: “Dili gyod ka nako biyaan, ug dili gyod ka nako talikdan.” (Hebreohanon 13:5, 6) Gipasaligan sab ta niya nga “ang tawong matinumanon makadawat ug daghang panalangin.”​—Proverbio 28:20.

a Kini nga teksto gihubad sab niining paagiha: “Ang gugma sa kuwarta maoy gamot sa tanang klase sa makadaot nga butang.”