Laktaw ngadto sa video

Angay Ba Kitang Mosimba sa mga Imahen?

Angay Ba Kitang Mosimba sa mga Imahen?

Tubag sa Bibliya

 Dili gayod. Sa paghubit sa mga balaod nga gihatag sa Diyos ngadto sa nasod sa Israel, ang New Catholic Encyclopedia nag-ingon: “Gikan sa nagkalainlaing asoy sa Bibliya tin-aw nga ang tinuod nga pagsimba sa Diyos walay mga larawan.” Tagda kini nga mga teksto sa Bibliya:

  •   “Dili ka magbuhat alang kanimo ug usa ka linilok nga larawan o usa ka dagway nga sama sa bisan unsa nga anaa sa kalangitan sa itaas o anaa sa yuta sa ubos o anaa sa mga tubig ilalom sa yuta. Dili ka magyukbo kanila ni maaghat sa pag-alagad kanila, tungod kay ako si Jehova nga imong Diyos maoy Diyos nga nagapangayo ug bug-os nga pagkamahinalaron.” (Exodo 20:4, 5) Sanglit ang Diyos nangayog “bug-os nga pagkamahinalaron,” siya dili malipay kon atong dayegon o simbahon ang mga imahen, hulagway, idolo, larawan, rebulto, o mga simbolo.

  •   “Dili nako tugotan ang mga rebulto nga magkuha sa himaya nga angayng alang kanako.” (Isaias 42:8, Easy-to-Read Version) Ang Diyos nagsalikway sa pagsimba kaniya nga gihimo pinaagi sa imahen. Dihang ang pipila ka Israelinhon misulay pagsimba kaniya pinaagi sa usa ka rebulto sa nating baka, ang Diyos miingon nga sila nakahimog “grabeng sala.”—Exodo 32:7-9, Easy-to-Read Version.

  •   ‘Kita dili angayng maghunahuna nga ang Diyos maoy sama ug bulawan o plata o bato, samag butang nga kinulit sa kabatid ug pagkamamugnaon sa tawo.’ (Buhat 17:29) Sukwahi sa paganong pagsimba, nga sagad naggamit ug mga imahen nga “kinulit sa kabatid ug pagkamamugnaon sa tawo,” ang Bibliya nag-ingon nga ang mga Kristohanon angayng ‘magalakaw pinaagi sa pagtuo, dili pinaagi sa makita.’—2 Corinto 5:7.

  •   Pagbantay kamo gikan sa mga idolo.” (1 Juan 5:21) Sa mga sugo nga gihatag ngadto sa nasod sa Israel ug sa mga Kristohanon, gipadayag sa Bibliya nga usa ka tumotumo ang pagtulon-an nga giuyonan sa Diyos ang paggamit ug mga imahen ug larawan sa pagsimba.