Tubag sa Bibliya

Gilalang sa Diyos ang tawo nga makigsekso sulod lamang sa kahikayan sa kaminyoon tali sa lalaki ug babaye. (Genesis 1:27, 28; Levitico 18:22; Proverbio 5:18, 19) Gidili sa Bibliya ang pagpakigsekso sa dili kapikas, kini man sa homoseksuwal o heteroseksuwal nga paagi. (1 Corinto 6:18) Kini naglakip sa pag-ugay-ugay sa kinatawo ug pagpakigsekso pinaagig baba o lubot.

Ang Bibliya dili uyon sa homoseksuwal nga mga buhat, apan wala konsentiha niini ang pagdumot batok sa mga homoseksuwal o homophobia. Hinunoa, ang mga Kristohanon gisugo nga ‘tahoron ang tanang tawo.’—1 Pedro 2:17, Maayong Balita Biblia.

Ang usa ba mahimong matawo nga homoseksuwal?

Ang Bibliya walay direktang giingon bahin sa pisikal nga kinaiyahan sa mga homoseksuwal, apan naghisgot kini nga kitang tanan natawo nga may kiling nga mosupak sa mga sugo sa Diyos. (Roma 7:21-25) Apan, inay maghisgot sa hinungdan sa homoseksuwal nga mga tinguha, ang Bibliya nagdili sa homoseksuwal nga mga buhat.

Kon sa unsang paagi pahimut-an sa usa ang Diyos bisag mobati siyag kaibog sa parehas niyag sekso.

Ang Bibliya nag-ingon: “Ayaw pakontrolar sa imong lawas. Patya ang tanang tinguha alang sa sayop nga matang sa pagpakigsekso.” (Colosas 3:5, Contemporary English Version) Aron mapatay ang sayop nga mga tinguha, nga motultol sa sayop nga mga buhat, kinahanglang kontrolahon nimo ang imong hunahuna. Kon kanunay nimong pun-on ang imong hunahuna sa maayong mga butang, mas dali nimong mabuntog ang sayop nga mga tinguha. (Filipos 4:8; Santiago 1:14, 15) Tingali sa sinugdan malisdan ka pag-ayo niini, apan sa ngadtongadto mahimong mas sayon na lang kini. Ang Diyos nagsaad nga tabangan ka nga ‘magbag-o diha sa puwersa nga nagpalihok sa imong kaisipan.’—Efeso 4:22-24.

Ang susamang pakigbisog nasinati usab sa minilyong may heteroseksuwal nga tinguha kinsa buot motuman sa mga sukdanan sa Bibliya. Pananglitan may mga tagsaanong halos wala nay purohang maminyo o mga minyo kansang kapikas wala nay katakos sa pagpakigsekso, apan determinado sila nga kontrolahon ang ilang seksuwal nga gana bisan pa sa mga tentasyon nga ila tingaling maatubang. Sila nagmalipayon gihapon. Busa kadtong mobatig kaibog sa parehas nilag sekso makakontrolar usab sa ilang tinguha kon buot gayod nilang pahimut-an ang Diyos.—Deuteronomio 30:19.