Laktaw ngadto sa video

Wala Ko Malipay sa Akong Kinabuhi—Makatabang ba ang Relihiyon, Diyos, o ang Bibliya?

Wala Ko Malipay sa Akong Kinabuhi—Makatabang ba ang Relihiyon, Diyos, o ang Bibliya?

Tubag sa Bibliya

 Oo. Ang Bibliya, nga usa ka karaang basahon sa kaalam, nagtaganag tubag sa hinungdanong mga pangutana sa kinabuhi ug makatabang nimo nga magmalipayon. Tagda ang pipila ka pangutana nga gitubag niini.

  1.   Duna bay Maglalalang? Ang Bibliya nag-ingon nga “gilalang [sa Diyos] ang tanang butang.” (Pinadayag 4:11) Ingong atong Maglalalang, ang Diyos nahibalo nga kinahanglan tang magmalipayon ug magmatagbawon sa kinabuhi.

  2.   Nahingawa ba ang Diyos kanako? Inay ihulagway ang Diyos ingong layo sa katawhan, ang Bibliya nag-ingon: “Siya dili halayo gikan sa matag usa kanato.” (Buhat 17:27) Siya interesado kon unsay mahitabo nimo ug buot motabang nimo nga magmalamposon sa kinabuhi.—Isaias 48:17, 18; 1 Pedro 5:7.

  3.   Sa unsang paagi ang pagkaila sa Diyos makatabang nako nga magmalipayon? Gilalang kita sa Diyos nga may “espirituwal nga panginahanglan,” usa ka kinaiyanhong panginahanglan nga makasabot sa kahulogan ug katuyoan sa kinabuhi. (Mateo 5:3) Ang atong espirituwal nga panginahanglan naglakip usab sa tinguha nga makaila ug makigsuod sa atong Maglalalang. Pabilhan sa Diyos ang imong mga paningkamot nga mailhan siya, kay ang Bibliya nag-ingon: “Duol sa Diyos, ug siya moduol kaninyo.”—Santiago 4:8.

 Nakaplagan sa minilyon nga tungod sa ilang pagpakighigala sa Diyos, sila nahimong mas malipayon. Bisan tuod ang pagkaila sa Diyos wala magpasabot nga wala ka nay maatubang nga problema, ang kaalam nga makaplagan sa Bibliya makatabang nimo

 Daghang relihiyon nga naggamit sa Bibliya ang wala magsunod sa mga pagtulon-an niini. Sa kasukwahi, ang matuod nga relihiyon, nga nagsunod sa kon unsay gisulti sa Bibliya, motabang nimo nga makaila sa Diyos.