Laktaw ngadto sa video

Makatabang ba ang Bibliya Kon Maguol Ko?

Makatabang ba ang Bibliya Kon Maguol Ko?

Tubag sa Bibliya

 Oo, kay ang kinamaayohang tabang naggikan sa “Diyos, Kinsa nagahupay ug nagadasig ug nagapalagsik ug nagalipay sa magul-anon.”—2 Corinto 7:6, The Amplified Bible.

Kon unsay ihatag sa Diyos sa pagtabang sa magul-anon

  •   Kusog. Ang Diyos “nagapalagsik ug nagalipay” kanimo, dili pinaagi sa pagwagtang sa tanan nimong problema, kondili sa pagtubag sa imong mga pag-ampo sa dihang ikaw moampo alang sa kusog. (Filipos 4:13) Makaseguro ka nga siya andam mamati kanimo, kay ang Bibliya nag-ingon: “Si Jehova haduol niadtong mga dugmok ug kasingkasing; ug siya magaluwas niadtong mga nahugno sa espiritu.” (Salmo 34:18) Gani, ang Diyos makadungog sa imong pagtuaw alang sa tabang bisan pag dili nimo kini malitok.—Roma 8:26, 27.

  •   Maayong mga panig-ingnan. Usa ka magsusulat sa Bibliya ang miampo sa Diyos: “Sa akong kaguol nagsangpit ako kanimo.” Kini nga salmista nahupayan sa iyang kaguol sa dihang gipahinumdoman niya ang iyang kaugalingon nga ang Diyos buot magpasaylo sa atong mga sala. Siya miingon sa Diyos: “Kon isipon mo ang among mga kalapasan, kinsay dili kasilotan? Apan gipasaylo mo kami aron matinahuron kaming mosugot kanimo.”—Salmo 130:1, 3, 4, Maayong Balita Biblia.

  •   Paglaom. Gawas sa pagtaganag kahupayan karon, ang Diyos nagsaad nga wagtangon ang tanang problema nga maoy hinungdan sa kaguol. Sa dihang tumanon na niya kanang saara, “ang unang mga butang [lakip na ang kaguol] dili na pagahinumdoman, ni kini sila motungha pa sa kasingkasing.”—Isaias 65:17.

 Matikdi kini: Bisag giila nila ang tabang nga gitagana sa Diyos, ang mga Saksi ni Jehova nga may balatiang sama sa clinical depression, magpatambal usab. (Marcos 2:17) Apan, wala kami magsugyot ug espesipikong paagi sa pagtambal; gibati namo nga ang matag usa ang angayng modesisyon alang sa iyang kaugalingon.