Laktaw ngadto sa video

Magpatambal ba ang Usa ka Kristohanon?

Magpatambal ba ang Usa ka Kristohanon?

Tubag sa Bibliya

 Oo. Gipaila ni Jesus nga ang iyang mga sumusunod mahimong magpatambal sa dihang siya miingon nga “ang mga tawong himsog wala magkinahanglan ug mananambal, kondili ang mga masakiton.” (Mateo 9:12) Bisag ang Bibliya dili usa ka medikal nga basahon, kini nagtaganag mga prinsipyo nga mogiya niadtong gustong mopahimuot sa Diyos.

Mga pangutanang isukna sa kaugalingon

 1. Nasabtan ba nako ang paagi sa pagtambal? Ang Bibliya nagtambag nga mangita tag kasaligang impormasyon imbes “motuo sa tagsatagsa ka pulong.”—Proverbio 14:15.

 2. Angay ba kong mangonsulta sa ubang doktor? Mahimong makatabang ang “panon sa mga magtatambag” ilabina kon grabe ang imong sakit.—Proverbio 15:22.

 3. Ang paagi ba sa pagtambal naglapas sa sugo sa Bibliya nga “mag-ayad . . . sa dugo”?—Buhat 15:20.

 4. Mogamit bag espiritismo sa pagdayagnos o pagtambal sa sakit? Gihukman sa Bibliya ang “pagbuhat sa espiritismo.” (Galacia 5:19-21) Aron matino kon nalangkit ba ang espiritismo, tagda ang mga pangutanang sama niini:

  •   Ang mananambal ba naggamit ug espiritismo?

  •   Ang paagi ba sa pagtambal gibase sa pagtuo nga ang sakit gipahinabo sa nasuko nga mga diyos o sa mga kaaway nga naggamit ug barang?

  •   Gigamit ba ang mga paghalad, orasyon, o ubang espiritistikong mga rituwal diha sa paggama o pagdapat sa tambal?

 5. Sobra ba ang akong pagkabalaka sa akong panglawas? Ang Bibliya nagtambag: “Ipaila ang inyong pagkamakataronganon sa tanang tawo.” (Filipos 4:5) Ang pagkamakataronganon motabang nimo sa pagsentro sa imong pagtagad sa “mas hinungdanong mga butang,” sama sa espirituwal nga mga butang.—Filipos 1:10; Mateo 5:3.