Tubag sa Bibliya

Mahimo nimong iampo ang bisan unsa nga uyon sa mga sukdanan sa Diyos nga giingon sa Bibliya. “Bisan unsay atong pangayoon sumala sa kabubut-on [sa Diyos], siya magpatalinghog kanato.” (1 Juan 5:14) Mahimo ba nimong isulti ang mga butang nga imong gikabalak-an? Oo. Ang Bibliya nag-ingon: “Sa atubangan [sa Diyos] ibubo ninyo ang inyong kasingkasing.”—Salmo 62:8.

Mga pananglitan sa kon unsay iampo

  • Pagtuo sa Diyos.—Lucas 17:5.

  • Balaang espiritu, o aktibong gahom sa Diyos, aron motabang nimo sa pagbuhat kon unsay maayo.—Lucas 11:13.

  • Kusog aron makasagubang sa mga kalisdanan ug makasukol sa tentasyon.—Filipos 4:13.

  • Kalinaw sa hunahuna o pagkakalmado.—Filipos 4:6, 7.

  • Kaalam aron makahimog maayong mga desisyon.—Santiago 1:5.

  • Tabang sa adlaw-adlawng panginahanglan.—Mateo 6:11.

  • Kapasayloan sa mga sala.—Mateo 6:12.