Laktaw ngadto sa video

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Euthanasia?

Unsay Giingon sa Bibliya Bahin sa Euthanasia?

Ang tubag sa Bibliya

 Ang Bibliya wala espesipikong maghisgot bahin sa euthanasia. a Pero ang giingon niini bahin sa kinabuhi ug kamatayon mohatag natog balanseng panglantaw. Ang pagpatay dili gyod dalawaton. Pero wala sab ta hatagig espesipikong sugo kon lugwayan ba ang kinabuhi sa tawong himalatyon na o dili.

 Ang Bibliya nag-ingon nga ang Diyos mao ang atong Maglalalang, “ang tuboran sa kinabuhi.” (Salmo 36:9; Buhat 17:28) Para sa Diyos, ang kinabuhi bililhon kaayo. Tungod niini, dili dalawaton para niya ang pagpatay ug ang paghikog. (Exodo 20:13; 1 Juan 3:15) Ang Bibliya sab nag-ingon nga dili nato angayng ipameligro ang atong kinabuhi ug ang kinabuhi sa uban. (Deuteronomio 22:8) Sa ato pa, gusto gyod sa Diyos nga atong pabilhan ang gasa nga kinabuhi.

Komosta kon gitagalan na ang kinabuhi sa atong minahal?

 Ang Bibliya dili mouyon sa pagtapos sa kinabuhi sa usa ka tawo bisan pag siya grabeng naangol o himalatyon na. Sama pananglitan sa nahitabo kang Saul, ang hari sa Israel. Dihang si Saul himalatyon na kay grabeng nasamdan sa pagpakiggubat, gisugo niya ang iyang tig-alagad nga taposon na lang ang iyang kinabuhi. (1 Samuel 31:3, 4) Midumili ang tig-alagad ni Saul. Pero sa ulahi, dunay tawo nga nangangkong iyang gipatay si Saul ingong pagsunod sa sugo niini. Ang maong tawo gihukman ni David ingong sad-an sa dugo. Busa gipakita gyod ni David kon unsay panglantaw sa Diyos bahin niini.—2 Samuel 1:6-16.

Kinahanglan ba gyong himoon ang tanan aron malugwayan ang kinabuhi?

 Kon himalatyon na ang atong minahal, ang Bibliya wala maghatag ug espesipikong sugo kon lugwayan ba ang iyang kinabuhi o dili. Hinuon, ang Bibliya naghatag ug balanseng panglantaw bahin niini. Kaaway natong tanan ang kamatayon. Ug tungod sa atong makasasalang kahimtang, kitang tanan mamatay. (Roma 5:12; 1 Corinto 15:26) Bisag dili ta gustong mamatay, dili ta angayng mahadlok sa kamatayon kay ang Diyos nagsaad ug pagkabanhaw. (Juan 6:39, 40) Ang tawo nga nagpakitag pagtahod sa kinabuhi mangita sa kinamaayohang paagi sa pagtambal. Pero wala ni magpasabot nga kinahanglan siyang mangitag medikal nga mga pamaagi aron lang malugwayan ang kinabuhi sa tawong himalatyon na.

Ang paghikog ba maoy sala nga dili na gyod mapasaylo?

 Ang Bibliya wala mag-ingon nga ang paghikog maoy sala nga dili na mapasaylo. Bisag ang paghikog maoy seryosong sala, b nasabtan pag-ayo sa Diyos ang mga hinungdan niini sama sa sakit sa pangisip, depresyon, o tungod sa genes o kaliwat. (Salmo 103:13, 14) Pinaagi sa Bibliya, siya naghatag ug paghupay niadtong nakasinatig grabeng kaguol o problema. Ang Bibliya nag-ingon sab nga sa umaabot, dunay “pagkabanhaw sa mga matarong ug sa mga dili-matarong.” (Buhat 24:15) Kini nagpakita nga dunay paglaom nga banhawon kadtong nakahimog seryosong mga sala, sama sa paghikog.

a Ang euthanasia, o pagpatay agig kaluoy, nagkahulogan ug “pagtapos sa kinabuhi sa usa ka tawo nga grabeng nasakit o naangol aron dili na siya mag-antos pa.” (Merriam-Webster Learner’s Dictionary) Kon ang doktor motabang sa pasyente sa pagtapos sa iyang kinabuhi, kini gitawag ug physician-assisted suicide.

b Ang Bibliya naghisgot ug pipila ka paghikog, nga naglangkit sa mga tawong misupak sa kabubut-on sa Diyos.​—2 Samuel 17:23; 1 Hari 16:18; Mateo 27:3-5.